Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

 APRÓ GYÖNGYÖK

76-100.
 
 
ÁLDOTTSÁG
Figyelj a lelkedre, Kincsem-gyermekem.
Egy nagy Titkunk kibontását bensődben megkezdem.
Szívedbe vésem Szavam, hogy képes légy, s feloldódj Akaratomban.
Légy most kitartó abban, amit szíved elhatározott,
Tapasztalhattad, meghallom az igaz kérő szót.
Teljesítem minden kívánságod, mi az Enyémmel megegyező,
Hogy növekedjen benned a szeretetből induló tetterő.
Használj ki mindent, mire talentumod adatott,
De csak Áldásommal tedd,
Hogy Áldott legyen a MÁD és a holnapod!
Szeretlek, s áldalak téged, gyermekem! Jézusod.
Ámen.
***
 
IMA
Nem tudok most Jézusom,
 „szokásosan” imádkozni sem,
„csak” Szentséges Kebledre hajtom a fejem….
Isteni Szíved Szeretete átölel, és feloldoz engem:
„Fogadd el gyermekem,
Mert amit kapsz, azt úgy hívják: Kegyelem!”
Ámen.
***
 
ÉLET
Én hívtalak életre téged, Én adtam erőt az élethez.
Szívedbe Feladatot helyeztem, és lelkedbe a csendességet.
S vártam: hozzáérjen, s beérjen Akaratomhoz lényed.
De most, ha látsz fényes Hajnalcsillagot,
Mi mindennél fényesebben ragyog,
Kell, hogy meghalld a Hangot!
Zenével telik meg a lét,
S szárnyat bont tettekre a lélek,
Mely saját hangján ad választ Teremtő Istenének!
Ámen.
***
 
SZERETET
Nem tudom elismételni,
mit az elébb könnyek között mondtam,
Mert szívemből jött, s nem akarattal akartam.
A lélek bontott szárnyat, vitte énemet Istenemhez,
Hogy megízlelje, milyen a földi létben az Istenszeretet!
Ámen.
***
Gyermekeknek
Irgum-burgum ördögöcske
Megértél a szenteltvízre!
Azt mondom, mit Jézus mondott:
Ördög innen takarodj!
Ámen.


Keresztek
Istenem, Te látod életem keresztjeit,
Mindezekből a két legnagyobbat, s azt,
Hogy ezek kétfelé húznak!
Istenem, egyesítsd bennem e két keresztet,
S vezess rá arra, hogy e kettőben EGYÜTT, s VELED,
Mi az Igaz cselekedet!
***
 
EGY
IMAÓRA FELAJÁNLÁSA
Örök Atyánk, nyisd ki lelkünket, szívünket,
Fogadd és áldd meg családunkat, s egész emberségünket!
Ne gyengeségünket nézd, hanem figyeld szándékunkat,
Mely a nehéz helyzetben is Nálad keresi a kiutat!
Bocsásd meg bűneinket, és haldd meg Imánkat,
Feléd hajló erős akaratot adj nekünk, és családunknak.
BÉKÉD és SZERETETED mentse a világot,
Add, hogy értsük a feladatot,
mit nekünk szánt Szent Akaratod.
Áldd meg Hazánkat Mennyeknek Királya,
Add, hogy Szeretetedet életünk példázza!
Ámen
***
                                                                                             
A SZÍV HÁLÁJA
Leborulva áldalak Végtelen Istenség,
Bocsáss meg, minden vétekért, Teremtő Teljesség!
Homlokom a földet érinti,
Mikor ajkam Szent Neved kiejti.
Szereteted Teljessége magasba emel a mélységből engem,
Hogy értetlen embergyermeked megmenekülhessen.
Mikor már azt hittem, elveszett minden,
Megjelenik életemben a „Legszentebb Kegyelem”.
Kimentesz Uram a fékevesztett tomboló erő kezéből,
S nincs rá más okod, teszed ezt tiszta Szeretetből!
Gyenge a szó, nincs elég köszönet,
Mely hálával méltatná ezt az Istenszeretetet!
Imádlak Istenem, Örök, Királyok Királya,
Védelmező Pajzs Teremtő Hatalma!
Ámen.
***
 
Bocsáss meg Uram,  
bocsáss meg nekem!
Amikor kimondtam ígéretem,
komolyan gondolt mindent a lelkem,
de amikor támadás ért engem,
erőm-fogytán csak összeestem.
Bocsáss meg Uram, minden gyengeségem!
Ámen.
***
 
HARANG
Századokon át
Szeretetem, és Szent Szívem
Hűségével őriztem az Igaz Hangot.
Áldozatok vére Bensőmben kelt visszhangot.
Szólítlak Gyermekim! Halljátok meg a Hangot, 
Parancsomra, hangosabban zúgnak a Harangok!
Hűségeddel, kell, hogy most is utat mutass a világnak,
Mutasd, hogy Hozzám Szívével ki, mikor, s hogyan fordulhat!
Számodra IMA E TETT, „engesztelés” Énfelém, és IGAZ  feladat!
Bimm–bamm
Ébredj fel! Ébredj!
Áldást mondok!
Áment!
***
 
SZERETET
Tudom, és hiszem Uram, Istenem,
hogy szeretettel hívtál életre engem,
s azóta is mélyen szeretsz engem.
Add, hogy az én szeretetem is ilyen mély legyen!
Add, hogy teljes szívvel mondhassam:
Itt vagyok Előtted, szeretlek Uram!
Bocsáss meg mindent, mit Ellened vétettem,
mert nagyon sajnálom, hogy megbántottalak gyengeségemben!
Szeretlek Uram Jézus, és köszönöm, hogy meghallgatsz engem!
Köszönöm, hogy megáldasz, és segítesz nekem,
hogy magam is javíthassam azt, ami elromlott az életemben,
S hogy Szent Akaratodat dicsőségre vigyem!
Légy Áldott, szeretlek, Istenem!
Ámen.
***
 
Köszönöm Uram, a leckét
…megértettem…
Mennyei Atyám, édes Istenem!
Alaposan átgondoltam, szóban Neked összegeztem,
Hogy miként, hogyan folyt az életem.
S közben rájöttem, ó Uram, most mit is mondjak,
Azok az igazi bűnök, azok, melyek a lélek legmélyéről szólnak!
A felfedezett rejtett igazságok, melyekről
nem is tudunk, hogy véteknek hívják őket,
Mert tudatlanságunk tengeréből elő sem jöhettek.
Azok az igazi bűnök, melyekkel tudtunkon kívül, de megmásítottuk Akaratodat,
Azok, melyekről nem is hittük, hogy vannak, de átírták sorsunkat.
Ó, drága Jézusom! Áldott legyen a Te Szent Neved!
Mert titkon, csendben is osztod a Kegyelmeket…
Irgalmaddal juthat előbbre minden embergyermeked!
Ámen.
***
Ó, Uram, Istenem,
Tele van a szívem-lelkem,
Drága Jézus, meghallgattál engem!
Dicséret-ütemet ver a szívem, dicsőség Néked én Istenem!
Ámen.
***


Jézus mondta:
Fényképnek tekintsd a KÉPET!
Mert élőn ábrázol Engemet!
S megéreztette velem,
Milyen az, ha Ő van bennem, s velem!
Köszönöm az ÉG URÁNAK,
Atyánknak, s Jézusom Neked,
hogy segítesz összekapcsolni magamat,
s az EGY IGAZ SZERETETET!
Ámen.
***
 
Munkások
A mentő vijjogása lelket hasogat,
A „rohanó dobozban” embert mentő akarat.
Ó, Uram, áldd meg a sofőrt, az orvost,
A rezisztenst, az ápolót és a beteget!
Áldd meg Uram azt, ki hűséggel embert ment.
Áldd meg Uram a munkásként Neked dolgozó Tieidet!
Ámen.
***
Kinek szellemi fülei nyitottak a Hangra,
Az az emberlélek segély-sikolyát meghallja.
Áldd meg Uram azokat, kik mentik a lelkeket,
Sokszorozd számuk, és erősítsd őket,
Áldd meg Uram sokszorosan a Téged szeretőket!
Ámen.
***
ADAKOZÓ HÁLA
Ó, Uram! Hálás, és boldog a szívem
Add, hogy Neked adhassam örömem!
Legyen Kezedben Örömöm kenyér,
Mit szétosztasz mindannak, ki bánat-éhesen kér.
Legyen örömöm Kezedben édes bor,
S ki iszik belőle, Szeretetedből önti el a mámor.
Szálljon örömöm az álom szárnyán minden keserű lélekre,
Csillogjon tőle Isten minden gyermekének szeme!
Ámen.
***
Minek örülnél?
Ó, Jézusom, Istenem! Kérlek mondd:
Minek örülnél ma / most bennem?
Hiszem Uram, hogy minél mélyebb az én bocsánatkérésem,
Annál nagyobb Jézus, a Te Örömöd bennem!
Add Uram, hogy minél alaposabban tisztítsak mindent át,
Hogy végül tiszta szívvel érkezzek majd Hozzád!
Ámen.
***
Legyen ima minden tett,
Jézusom szeretlek, ima-tetteket adok Neked!
***
Te légy Jézusom Az,
Aki gondolatot, és érzést adsz,
Te legyél Az, Ki engem tettek, és szavak által is mozgatsz!
 Ámen.


MINEK ÖRÜLNÉK?
Minek örülnék? Azt kérdezi lelked…
Emlékszel kedvesem, ez volt az első kérdésed.
Az első, amikor megszólítottalak…
S most örömmel hallom ajkadról újra ugyanazt.
Hogy minek örülnék benned?
Ha minden összeérne felnőttségedben:
Annak, ha megértenéd, mit ma egy gyermek tanított,
Az ugyanaz, mit egykor az Én Ajkam is kimondott…
Vedd át, érezd a Gondolatot!
Érezd át, melyhez Áldás adatott!
Ámen.
***
Ó, Uram,
egész emberségem oly méltatlan …
Méltatlanságod fölé emel Irgalmam.
Kell, hogy tudd tenni a jót, a nemeset gyermekem,
Így oldódik föl méltatlanságod is Szeretetemben.
Felejtsd el minden gyengeséged, te csak tedd az ima-tetteket,
S örömünkért magamhoz vonzom minden gyermeked!
S ha szíved Hozzám hajol csendesen,
Együtt mondjuk ki a LEGYEN-t!
Ámen.
***
Hála és dicsőség
Hála és dicsőség a Legfelsőbb Úrnak,
a Megváló Jézusnak, az Örök Királynak!
Imádott Jézusom, add,
hogy minden pillanatban követhesselek!
Egész lényemmel szeretlek, Te vagy Életem,
Meghajlok Előtted Istenem,
add, kérlek, hogy csak Neked, a világban is Érted éljek!
Ámen
***
Sorsom Atyám,
Szent Kezedbe leteszem,
Sorsom felett más nem rendelkezhet,
csak Te, Teremtő Istenem.
Vonatkozzon e védelem még a hozzám tartozókra
S mindazokra,
Kiket Atyánk, Szent Akaratod rendezett velem összetartozóra!
Ámen.
***
KINCSEK
Örömkönnyeid
a legnagyobb kincsek Nekem,
örömkönnyeidet
sok lélek megmentésére fordítom gyermekem!
Élj hát Velem szoros közelségben,
Szeretlek gyermekem, kedvesem!
Ámen
☼ ♥ J APRÓ GYÖNGYÖK 75-100. J ♥ 
 
2013-01-21.                                                                                                                                   M.G.Mária
 
 
Vissza                                                                                                   Letöltés