Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

APRÓ GYÖNGYÖK

51-75.
 
 
AJÁNDÉK
Ó, Uram! Amikor a lelkem felemelkedik a Mennybe,
Ajándékot kapok ott, hogy befogadjam lelkembe,
Ó add Uram, hogy amit befogadtam,
le tudjam hozni a Földre!
Ámen.
***
Köszönöm Uram, hogy meghallottad szavam,
És választ adtál gyorsan!
Köszönöm Uram, mert tudom már, mit kell tennem,
Rávilágítottál, hogy békés legyen a lelkem!
***
 
ISTENI IDŐZÍTÉS
 
Drága Uram, én Istenem!
Örömmel hálás Feléd az én lelkem!
Jó nekem az, ha Nálad pihen a szívem.
Jó nekem az, ha azt teszem csak, amit Te mondasz,
Kicsi, vagy nagy tettet, mit általam tenni akarsz.
Jó nekem így, köszönöm Uram, hogy vezetsz,
Köszönöm, hogy velem vagy és szeretsz!
Ó, Jézusom!
El ne engedd soha a kezem,
Tartson meg Nálad mindig a Kegyelem!
Ámen.
***
Jézusom,
Amikor Titkot mutatsz nekem,
Sokszor oly nehezen értem! Ó, Istenem!
Pedig a Titok mindig Csodát takar,
Ajándékod Az, mit Szent Szíved sugall!
Bocsáss meg nekem, bocsáss meg Jézusom,
Hogy emberlényem nem áll még magas fokon!
De megértek én mindent, s ez szerint is teszek,
Ha megáldasz,
S szeretetem eléri Szívedet!
Ámen.
***
Lépj ki a sablonokból Kedves,
Semmi más nem érdekes!
Csak Énrám figyelj!
Elárasztalak Kegyelmemmel!
Ámen.
***
Uram, Jézus, szeretlek, és kérlek, tégy CSODÁT!
Írd át testemben MAGADNAK
 LÉNYEM hibás ÉRZÉSÉT és TUDATÁT!
 Ámen.
***
 
LENT ÉS FENT
 
Vannak sötét percek, ó Istenem!
Pokoljáráson van ilyenkor a lelkem!
Hozzád kiáltok Uram Jézus,
TÁMASSZ FÖL ENGEM!
Te tedd élővé, Benned cselekvővé a lelkem!
És mondd, ó mondd: „Így legyen!”
Ámen.
***
Áldott légy Uram, Mindenség Alkotója,
Ki az embert ily nagy szeretettel megformálta!
Eszmélésem csodája Uram, amit Te adtál nekem!
Ahogy Hozzád fordulok,
Minden kínom azonnal JÓVÁ fordul bennem!
Te, Ki az embert ily nagy szeretettel megformáltad,
Áldott legyél Te Uram, Mindenség Alkotója!
Ámen.
***
Áldott légy, és hála légyen Neked Uram,
Amiért és ahogyan őrzöd bennünk a Te Titkodat!
Áldott légy, hogy vezetsz, s úgy tanítasz,
Hogy apránként, de mégis:
Átadhasd gyermekeidnek személyre szóló, Igaz Titkaidat!
Ámen.
***
Áldd meg Uram angyalaidat,
Amiért csendben, de oly hűen szolgálnak!
Áldd meg őket, kérlek,
Amiért az ember köré gyűjtesz általuk minden lehetőséget, 
Mely által Terved s Akaratod bennünk kibomolhat!
Ámen.
***
 
ÚTON
 
Istenem, Uram, hálás a szívem,
Igazságod egy különös pontját ma felfedted előttem.
Senki Uram nem tud úgy tanítani,
Ahogyan Te gyermekedre tudsz mosolyogni!
Eláraszt és átjár Isten Szeretete,
Hogy lehessek Néki jó s igaz eszköze!
Ámen.
*** 
Kellett, kellett,
Hogy egy kicsit csendben legyek,
Hogy megálljak, hogy ne rohanjak,
Hogy semmit ne tegyek,
Kellett, hogy csak befelé figyeljek…
Kellett, hogy a pillanatot megszenteljem,
S hogy szívből átadjam azt Neked, Istenem.
Ámen.
***
Örülj és ujjongj bennem Istenem:
Mert győztél mindenek felett a szívemben!
Égen-földön csak Te vezethetsz engem,
Jézusom, Megváltóm, Istenem, Mindenem!
Ámen.
***
Ó Uram,
Megmutattad egy darabkáját nagy Igazságodnak.
Add Uram, Jézusom add meg nekem:
Legyen rá időm, hogy mindezt lejegyezzem.
Hagy öntsem formába magam emlékeztetésére,
Mások gondjainak megsegítésére.
Ámen.
***
 
HÁLA
Hála és dicsőség az Atyának,
Hála és dicsőség az Ő Egyszülött Szent Fiának!
Teljes egészségre gyógyította énemet;
Lángra lobbantotta Maga iránt:
Hitemet, erőmet és szívemet.
Együtt-teremtésre hívott engemet,
Ő, a Hatalmas, az Áldott-nevű, az Örökre Szent!
Ámen.
***
Istenem, Uram,
Térdet, fejet hajt Előtted teljes valóm, mindenem,
Oly erőtlen, oly semmi Hozzád az én egész emberlényem!...
S mégis ügyelsz rá, hogy a Szeretet rózsát bontson életemben!
Nem hervadó virágot adsz, hanem Igaz, Piros Rózsát,
Melyen Harmatcseppként, gyöngyözőn nyújtod
Az Öröklét „Hajnalcsepp” italát!
***
 
MAGYAR TESTVÉREIM…
 
Magyar Testvéreim, itt, s most hozzátok szólok!
Éljetek a világ bármely felén, „harangozzatok”!
Ügyelő szívvel bátran Engem keressetek,
Összefogó akarattal Hozzám térjetek!
*
Ébredjetek fel mély álmotokból,
mit átkos századok terhe nyomott rátok.
Csakis Teremtő Atyátokra, s Szavára figyeljetek,
Közelít már, hozzátok szól az Örök Fiú: Megváltótok!
***
 
Tégy alkalmassá Uram engem,
Hogy megvalósíthassam küldetésem!
Adj Uram olyan tennivalót nekem,
Hogy végezhessem KÜLDETÉSEM,
S közben a Földön is Örömödre élhessem életem!
***
 
Köszönöm Uram,
Hogy ha meg is törsz gyengeségemben,
S hogy még ekkor is felemelsz elesettségemben.
Köszönöm Uram, hogy nem hagysz büszke irigységben,
Hanem folyton tisztogatod lelkem.
Megtisztítod minden salaktól gondosan,
Hogy egykor állhassak Előtted fénylőn, tisztán, ragyogóan!
***
Van egy nagy vágyam Uram:
Hogy a velem kapcsolatos Álmod megvalósítsam!
Ó, mondd Jézus, lehetséges ez?
Hogy végleg, s teljesen visszatérjek az Örök Szeretethez?
***
Ne sírj, ne sírj Édesanyám!
Könny ne borítsa miattam Arcodat!
Megjelent már életemben az Isteni Akarat!
Amit Szent Fiad akar, azt akarom én.
Így vagyunk, s maradunk
Mi, gyermekeid: Isten Tenyerén!
Ámen.
***
Uram, tiszta szívből megbocsátok mindenkinek.
Ki ellenem valaha is vétett,
Hogy így, s ez által
Mozdíthassam végre a kérkedő „hegyeket”!
Ámen.
***
Istenem, Uram!
Köszönöm, hogy úgy szeretsz engem!
Újból felemelsz, pedig tudod, hogy mekkora a gyengeségem!
Te küzdesz le bennem minden gonosz erőt,
Te adsz nekem fáradt szív helyébe igazat, szeretőt!
Te erősíted meg bennem a valódi tetterőt!
Ámen.
***
Senki más Uram, csak Te és én,
Mi ketten állunk csak a világ peremén!
Megszűnik minden, mi addig rossz volt,
Átható fénnyel ragyog a világ, a Nap, és a Hold.
Fejem Szívedre hajtom,
Lelkem elpihen,
Lényem átható lesz,
S Általad alakul bennem a Végtelen!
Ámen.
***
 
☼  ♥  J  APRÓ GYÖNGYÖK 51-75.  J  ♥ 
 
2012. június 2.                                                                                 M.G.Mária
 
 
Vissza                                                                                                Letöltés