Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

APRÓ GYÖNGYÖK

 26-50.

 

 Szeretlek Uram!

 Szeretlek Uram a madárcsicsergésben,
Szeretlek a tavaszi fű üde zöldjében.
Szeretlek Uram a rigó sárga csőrében,
És az égbe nyúló fenyő ezüstös színében.
Szeretlek Uram azért, amit adtál,
És szeretlek, ahogy tanítottál.
Szeretlek, ahogy Te, a Mindenség Ura szeretsz,
És hogy én, a kicsiny parány szerethetlek!
Ámen.

***

Köszönöm Uram mindazt,
amit kapok Tőled,
Add, hogy titkot megőrző Titok legyek!
Ámen.

***

Uram, Te látod a történést,
s benne az ijedt lelkem,
add kérlek, hogy ilyenkor az imám
ne csak üres szó, s csapongó képzelet legyen!
Add, hogy Rád figyeljek, mert ez hoz gyógyulást,
Halk sugallatod vezetést ad, s útmutatást.
Ámen.

***

Ó, Uram!
Mentsd meg a gyengét,
Mentsd meg a fiatal lélek hánykódó életét!
Áldott légy Jézus, és tégy csodát!
Irgalmas Lángoddal égesd át,
Szereteteddel hassad át
A gyenge emberlélek szívét és tudatát!
Ámen.

***

Istenem,
Te az IDŐNEK is Ura vagy,
Segíts meghatározni nékem a „hogyant”!
Lelkem csak imádkozna és imádna,
Szellemem meg tenné a dolgát Szándékodra…
Uram, segíts át e kettősségen,
Hogyan valósítsam ezt mind meg az „egy” időben?
„A szívből felszálló ima és a felajánlott munka
Mindenek összekapcsolója.”

***

Múlt, jelen, jövő egy pontban fut össze,
s a lélek kinyílik a Végtelenre!
Mert tenni csak itt tehetek,
Hol Ő, s én vagyunk EGYEK!

 ***

Megálltam Uram,
itt vagyok, figyelem van a szívemben,
várom, hogy mondasz: mit is kell tennem?
Mit tegyek, mit írjak, vagy imára kulcsoljam két kezem?
Csendben figyelek, s Benned, Uram elmerül a lelkem,
Időtlenné válik a lét, köröttem megszűnik minden,
Isteni Szó s tettek érlelődnek e Csendességben.
Elindult, Van s lesz: átteremtésem!
Ámen

***

Ha Jézust szolgálom,
ezzel a világot javítom.
Ha társaimnak segítséget adok,
Tőlük viszonzásként Jézus Öröméből kapok.

***

Én Uram, Istenem, szabad akaratom lép csak egyet,
S hogy valami szülessen, Te azonnal teszel lépésben kilencet!
Emberségem elszántságával azt az egyet Neked adom oda,
Hogy az Általad mozgatott kilenccel kialakulhasson a Csoda!

***

Bocsássad meg Uram
a jó szándékú, de ostoba tetteket,
lásd, csak ilyen rövidlátók vagyunk mi emberek…
Köszönöm, hogy felhívtad figyelmemet,
Add Uram, hogy gyógyulón javítsunk ki mindent!
Adj erőt és lehetőségeket, hogy az elrontott ismét rendben legyen,
Olvadjunk Eggyé ismét a Szeretetben…

***

Ó, édes Istenem,
hogyan lehet ezt mind felfogni és megérteni!?
Nem tudja az ember eléggé Szent Neved dicsérni!
Oly sok csoda vesz körül, s alig látjuk néha,
De jó is lenne, ha az ember szeméről a köd lehullna!

***

Szeretlek Uram,
s munkámban megállok egy másodpercre,
Megállok, hogy fejemet Szent Szívedre hajtsam le.
Áldott a pillanat, melyben kitárul a Végtelen,
S áldott a folytatás is, ahogy erőt kapok a Szeretetben!

*

Néha ennyi is elég,
ennyire van csak az időben lehetőség.
De ha kitágul a pillanat határa,
Az Isteni Ujj utat mutat az Örökkévalóságba.
Ámen.

***

Istenem, bocsássál meg nekem!
Leteszem Előtted minden fegyverem!
Repítsen Irgalmad az Új Világ felé,
Hogy lehessen minden a Szeretet Istenéé!
Ámen.

***

Kenyérkocka

Uram, az Apró Gyöngyöket lejegyezni szívesen teszem,
Hogy Szereteted általam segítsen sok emberen.
Kinek-kinek más példa jó,
Egy-egy napra útravaló.
De óh Uram, add meg nekem,
Hogy egy-egy írás sokáig visszhangozzék a szívemben.
Legyen másnak Szavad egy tele-tarisznya,
S nekem is jusson e tarisznyából naponta,
Egy-egy Öröknek szóló kenyérkocka!
Ámen.

***

A Kettős Szív Szeretete tökéletes,
oda-vissza megbocsátás-tanítással ékes.
A Kettős Szív égő Tüze életek bocsánatát rendezte.
Megbocsátatott a múlt, s annak minden terhe
letételre került, Jézusom, Kereszted tövébe.
S a mindenkori MOST-ban a Nap újból feljő,
 Isteni Irgalmadban tiszta lap lesz a jövő.

***

Áldott légy Uram,
Neked adom a mai napomat.
Hálás a szívem, mert ma hajnalban
megértettél velem valami nagyon fontosat.
Akkor, amikor Neked adom magamat,
Ott, abban az áldott, szent pillanatban
Kezdődik az Általad való Teremtési folyamat!
Ma mélyen megértettem Uram, hogy Tanításod mit jelent:
„Ahol a te akaratod gyermekem véget ér, az Enyém ott megkezdődhet!”

***

LEGYEN

„Az Én Szeretetem végtelen.
Ahogy vagy, úgy szeretlek gyermekem.
És amikor végre akaratodat is Előttem leteszed,
amikor elismered gyengeségedet,
akkor, oda beáramoltatom az Én Erőmet,
hogy teljesíthessem végre a kérésed!…
Amikor már nem te akarod meggyógyítani önmagad,
akkor végre Én gyógyíthatlak!
Mert nincs kedvesebb Nekem, mint a Tenyerembe simuló lélek,
akinek Belém vetett bizalma elindítja a Szívemet,
és előhívja Belőlem a „LEGYEN!”- t!”
Ámen.

***

 IMA ELLENSÉGEINKÉRT

Én Uram, én Istenem!
Benső szobámban azt kéri szerelmetes szívem,
Forduljon meg minden ellenségem!
Ahogy Napod Fénye rám süt, s Szivárványod átjár engem,
Úgy járja át őket is az Irgalmas, megfordító Kegyelem!
Ámen.

***

 Teszem a dolgom,
Sok a feladat, mit formába kell önteni,
S egyszer csak megtörténik a csoda, alig lehet hinni:
…Isten Ujja az embert megérinti…
Egy pillanat csupán, melyben feltárul a végtelen:
A „működő” teremtés titkáról egy fuvallatra a fátyol fellibben,
S átölel, nyugodt Békét adó Erővel lát el MAGA A SZERETET: ISTEN.

***

 Szabadíts meg, Uram a gonosztól!
Szabadítsd meg, Uram a könnyeket ontót,
Szabadítsd meg, Uram a gonosztól a kérőt, a sírót!
Ne azt nézd, hogy hogyan jutott ide,
Hisz szellemi sötétségben telt élete.
Lássad meg benne a JÓT akarót,
A Téged keresőt, a Hozzád tartót!
Szabadítsd meg, Uram a könnyeket ontót,
Szabadítsd meg, Uram a gonosztól a kérőt, a sírót!
Ámen.

***

 HISZEM URAM…

Hiszem Uram, hogy Te vezetsz!
Hiszem, hogy ha kérem, el nem engedsz!
Hiszem, hogy mellettem vagy mindig,
Hiszem, hogy ha megfagyna szívem, felmelegítsz!
Hiszem, hogy Te súgod fülembe az Ige Szavát,
Hiszem, hogy ügyelsz rá: Ne szóljak mást, csak Isten Igazságát!
Ámen.

***

 Gondviselő
Jó Atyánk!
Áldd meg szíveinket.
Erősítsd meg esendő lelkünket!
Add Áldásodat álmodó szemünkre,
 És munkára termett dolgos kezeinkre.
Vedd Kezedbe sorsunk, és vezesd életünket,
Hogy szépséget hozzunk a Földre, s Örömödet!
Ámen.

***

 ŐRANGYALOM…

Fényes Őrangyalom, szeretlek!
Veled, segítségeddel küzdöm át az életet.
Kérlek, mindig figyelmeztess többször, s felhatalmazlak,
Hogy ne nyugodj addig, míg helyt nem állok az Isteni Akaratnak.
Hangod legyen mindig olyan erős és csengően tiszta,
Hogy minden zajon túl ráfigyeljek Isten Szavára.
Légy áldott, Isten Szent Angyala,
Szívünk az Urat együtt, s örömmel imádja!
Ámen.

 ***

 …Fényes Angyalok…

Ó, Ti fényes, hatalmas Angyalok,
Kikről hiszem, hogy körülöttem vagytok,
Lássátok felém az Isteni Irgalmasságot:
Elengedett Ő mindent, mi eddigi életemben csúf volt,
S „új életem” tiszta lappal indulhatott.

***********************************

Ó, Ti Fényes Angyalok, Istennek Követei,
Segítsetek nekem lelkeket menteni!
Segítsetek nekem, mert nem tudjátok, mily nehéz dolog,
Ha az ember gyermeke a Fénytől sokáig, s elzártan kuporog!

 ***

 Uram jöjj el!

 Édes Uram, jöjj el!
Hozz Igaz, Örök Fényt Fényeddel!
Gyújtsd meg örökre szívem Szeretetlángját,
hogy Máriaként örömmel kövessem Máriát!
Legyen e láng akkora, hogy fáradhatatlan legyek,
Téged dicsőítve tegyem a Szeretetet!
Világosítsa be a Szeretet az elmémet teljesen,
Ne maradjon senki körülöttem fénytelenségben.
Nyíljon ki a szemem az Örök Bölcsességre,
Ó, add ezt meg nekem Szeretet Istene!
Ámen. Ámen. Ámen.
 
***
 
 
2011-11-15.                                                                M.G.Mária
  
Vissza                                                   Letöltés