Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

irgalmas-jezus_kn.jpg

 
NEMZETVÉDŐ IMA
 
A MAGYAR NÉPLÉLEK IMÁJA AZ ISTENI IRGALMASSÁGHOZ
 
 
Előzmény: 2007 tavaszán belső indíttatásra küldtem el először néhány ismerősömnek az Irgalmas Jézus képét, és a hozzá tartozó imát, amely azóta számunkra, magyarok számára A MAGYAR NÉPLÉLEK IMÁJA AZ ISTENI IRGALMASSÁGHOZ című kéréssel és felajánlással továbbfejlődött.            

  
 
 
 
 
Először: a kép és az ima keletkezéséről:
A fiatal, lengyel származású FAUSTYNA nővérnek az 1930-as években megjelent Jézus, és a következőt mondta: „Így fess le, ahogy látsz!”ésa csodálkozó apáca előtt a dicsőségesen feltámadt Úr Jézus mutatkozott meg.
2000 évvel ezelőtt a keresztfán a megfeszített Jézus szívét lándzsával szúrták át, és abból víz és vér folyt ki annak bizonyítékául, hogy már meghalt. A mára már szentté avatott Faustyna nővér előtti megmutatkozásban azonban a feltámadt Krisztus szívéből KÉT FÉNYSUGÁR vetült a Földre.
A Jézus szívéből kifolyó vizet jelképező fénysugár a mindent átmosó, MEGTISZTÍTÓ VÍZ sugara.
Az Isteni Szeretetet és áldozatot jelentő piros viszont az áldozati vér színét, és a mindent feltöltő SZERETET TÜZÉT, éltető FÉNYSUGARÁT egyaránt jelképezi. (Napló 299.)
Az Úr Jézus kívánsága: „Azt kívánom, hogy a Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság vasárnapja legyen!” (Napló 300.) „E kép által sok Kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára!” (Napló570.)
 
JÉZUS KÉRÉSE Faustyna nővér tolmácsolásában: az „Irgalmas Jézus” képének hátoldalán található ima (és az ismert, általános Rózsafűzért használva) így hangzik:
- Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy. Hiszekegy
Az egyedül álló „nagy” szemekre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért, hibáinkért, és az egész világ bűneiért.
- A 10 kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért irgalmazz nekünk, és az egész világnak!
- Befejezésre: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk, és az egész világnak! (Ez utóbbit 3x egymás után.) Ámen. (Több helyen is szerepel az ima szövege a Naplóban, pl.: a 476-os üzenetben is.)
 
JÉZUS URUNK ÍGÉRETEI:
- „Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem vész el.” (Napló 48.)
- „Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafűzért imádkozzák, már életükben körülöleli Irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.” (napló 754.)
- „Azokat a lelkeket, akik Irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek”. (napló 1075.)
- „Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és Irgalmas Szívemre szorítani.(Napló 1588)”
Ami számunkra most nagyon fontos tényező, az az a mód, AHOGYAN az Úr Jézus tanította Faustynát az Isteni Irgalmasság imájának alkalmazására. Jézus többször küldte a nővért az elöljárókhoz ilyen, vagy hasonló megbízással: „Menj, és mondd meg, hogy imádkozzák a rózsafűzért, amit tanítottam, és könyörögjék ki Isten Irgalmát az ország (vagy például egy alkalommal a szorongatott Varsó) részére! (Pl.:napló 714.)
Azóta az Irgalmas Jézus üzenete és képe, és az Általa adott ima már bejárta a világot. Egyre több helyen fordulnak Megváltó Urunkhoz szerető bizalommal.

Világunk átalakulásának tényleges Vezetője minden hatalmasságok előtt is az Örök Király és Bíró, Kinek Képe Szent Koronánkon is fő helyen van. Boldogasszony, Mária Édesanyánk védelme és Jézus Urunk vezetése az, mely népünket kivezetheti szorongatottságából. ITT AZ IDŐ, hogy ezt az Igazságot felismerve, és elfogadva Hozzá forduljunk! - AZ ALÁBB KÖVETKEZŐ IMA EZZEL A GONDOLATISÁGGAL, ÉS AKTUALITÁSSAL SZÜLETETT.  (A Magyar Néplélek Imája 2008. 10. 23. után, 25-e hajnalán, az aznap, Vácott rendezett Engesztelő imanapra készült.)
 
 
A MAGYAR NÉPLÉLEK IMÁJA AZ ISTENI IRGALMASSÁGHOZ
 
 
Örök Atya, Magyarok Istene!
Nyisd meg a szívünket igaz könyörgésre!
Lelkünkben a fájdalom felszakad, és Hozzád kiált:
Ne hagyd elveszni e Népet és Hazát!
 
Felajánljuk Néked Szent Fiad szörnyű szenvedését,
Mária, Jó Anyánk lelki gyötrelmét,
és hozzá tesszük
e nép történelmének minden igazul kiontott csepp vérét!
Jézus Urunk által megváltottad a világot és minden gyermeked,
kérjük, hogy adj Kegyelmet, és irgalmazz Érted harcoló népednek!
Istenséged fájdalma a világmindenségen átremegett,
megtörte ezzel a szellemi sötétséget.
Sok idő volt ezt felfogni az emberi elmének,
ezért irgalmazz Uram a Beléd vetett hittel, Veled küzdő népednek!
 
Fejedbe durván belenyomták a fájdalom töviskoronáját,
megcsúfolva ezzel Isten Királyságát.
A Szent Koronával népünk fogadta az Ég Igazságát,
irgalmazz Atyánk, és védd most a Magyar Hazát!
Szent Arcodon vér folyt, nagy volt Testednek, Lelkednek fájdalma,
így mutatta magát a gonosz-szellem sötét, gőgös, nagy hatalma.
Szívében tudva, vérével védte népünk Urunk Tanítását,
irgalmazz Atyánk, és vedd át, vezesd újra Jézus Földi Királyságát!
 
Minden ostorcsapás és durvaság újabb fájdalmat hozott,
Szent ajkad mégis kimondta a megbocsátó szót.
Hosszú harcainkban fülünk eldugult és szemünkből csak könny folyt,
irgalmazz Urunk, és kérünk, adj Fényt és bocsánatot!
Legnagyobb kínodban megbocsátásod adtad a Keresztfán:
„Hogy mit cselekszenek, nem tudják, ó Atyám!”
Így töltsd meg szívünket igaz bocsánattal múltunk fájdalmaiért,
hogy átadhassuk Irgalmadnak mindezt most Hazánkért!
 
Mennyeknek Királya, Világok Teremtő Atyja!
Emberi szívünk Veled mozdult Szent Akaratodra!
Történelmünk harc volt, Hozzád imádkozva védtük mit lehetett,
irgalmazz Urunk, és támaszd föl a Magyar Szíveket!
 
Írd belénk újra, hogy mi az Igaz Szeretet,
hogy Bölcsességed tanítsa a Magyar Szellemet!
Tedd szeretettől lángolóvá ismét a szívünket,
hogy legyőzhessük hamis büszkeségünk, s emberi gyengéinket!
Irgalmazz Urunk, irgalmazz a Magyar Népnek,
Hogy győzelmed hirdesse minden nemzedéknek!
 
Szabadíts meg Atyánk minden ravasz lefedettségtől,
mely erőnkön felül választ el bennünket Tőled, Istenünktől!
Te látod, hogy milyen nagy a sunyin ránk törő, gonosz szellemi akarat,
Irgalmad mutassa meg Isteni Hatalmadat!
Kérünk, fogadd szívünk tiszta kérését és szándékunkat,
mellyel azt kívánjuk, Általad legyen bennünk teremtő a gondolat!
Forduljon az átok Áldássá mibennünk, és tettünknek legyél Te Ereje,
így nyilvánuljon meg rajtunk Irgalmad minden nagy Kegyelme!
 
Taníts Urunk Igaz Tudásodra, gyógyító szépségre,
munkálkodjon bennünk angyalok ereje, szent őseink
tiszta öröksége, hite és reménye!
Legyen minden emberi kapcsolatunkban Békéd és Isteni Jeled,
földi határainkat se mutassa más, csakis a Te Fényed!
Mosd át teljes emberi valónkat Irgalmad tiszta, Szent Vizével,
tölts fel sejtszinten bennünket Megváltó Szereteted hatalmas Tüzével.
Áraszd el szívünket Szent Szíved minden Örömével,
hogy együtt dicsőíthessünk Téged a Földről az Égi Seregekkel!
 
Örök Atya!
Felajánljuk Szeretett Fiad Szent Vérével együtt
a Magyar Nép minden igaz csepp kiontott vérét,
és minden fájdalmas, testi-lelki szenvedését,
és felajánljuk máig megőrzött,
és Vezetésed alatt munkába fogható, tiszta Szellemi Örökségét.
Áldj meg kérünk Mindenség Teremtő Atyja,
hogy az Istenanya, Nagyasszonyunk Mária,
Koronás Királynőnk oltalmában,
és Megváltó Jézus Urunk vezetése alatt népünk beteljesíthesse
Szellemi Feladatát, Igaz Küldetését.
Ó add ezt meg nekünk Szeretet Istene!
 
Vezéreljen bennünket mindenkor Szent Akaratod,
és teljesedjék be
velünk, Általad és bennünk Isteni, szerető Atyai Szándékod!
Most, és mindörökké, Ámen.
 
 
 

Felkent, „egyhangúlag” megválasztott királyunk nincs most.
Azonban minél többen megértik az ilyen típusú imák lényegét, és minél többen rendszeresen imádkozzák, annál valószínűbb, hogy a SZÍV JOGÁN MEGTÖRTÉNHET, ÉS MEG IS VALÓSUL a Megváltó Jézus Urunk, az Örök Király felé tett ORSZÁG-, NÉP-, és SZENT KORONA - jelen korunk magyar embere által is megerősített, megújított – FELAJÁNLÁSA! E tudatos, és szívből jövő felajánlás által Jézus Urunk, a jogos Király és Bíró veszi át Boldogasszony Édesanyánkkal a Magyar Nép vezetését! Ámen.
 
A Szentírás tanítása szerint Jézus többször megismételte a „csodálatos kenyérszaporítást”, és mindegyik evangélista beszámol erről. Nagy mondanivalóval bír ez a tény korunk embere számára. Az Evangélium tanítása szerint ugyanis Jézusnak „szüksége” volt az emberi munka eredményére és felajánlására, vagyis az öt árpakenyérre, és a két halra, hogy áldásával megsokszorozza a keveset. Csodatételébe Jézus így magát az embert is bevonta, hiszen az emberi munka „gyümölcsét” áldotta meg, áldása által pedig megsokszorozta azt, és így tömegeket látott el.
Mai életeseményeinkre lefordítva ez a tanítás azt is jelenti, hogy szabad akaratunk van eldönteni, hogy Isten-adta tulajdonságainkat kinek a szolgálatába állítjuk: a „császár” szolgálatába, vagyis (további) anyagi javak megszerzésére fordítjuk „talentumainkat”, vagy munkánk eddigi eredményével együtt felajánljuk azokat Istennek?
Más szavakkal: Szabadon dönthetünk, hogy felajánljuk-e tudásunkat, szolgálatunkat, és az eddig megszerzett „kicsi árpakenyér-darabkánkat” az Isteni Vezetésnek, hogy Ő áldásával összegyűjtve, és megsokszorozva munkánk eredményét, kiterjessze Irgalmas Vezetését egész országunkra, sőt, még határainkon túlra is?
 
Ha ezt a gondolatot mélyen átérezzük, akkor megértjük, hogy felajánlásunkkal, szeretet-cselekedeteinkkel, illetőleg önmagunkon, és Istenhez való kapcsolatunkon dolgozva valósulhat csak meg a nemzet felemelkedése, és előrehaladása.
Erre utalnak Jézus szavai, melyeket Kovacsics Mária, Natalia nővér jegyzett le:
"Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Terveim vannak ezzel az országgal. Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart és engesztel, eljövök, és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az Én győzelmem. Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész Világon könyörülni!" (Részlet, 1934)
 
Ezért nagyon fontos tehát annak a megértése, hogy nem mindegy, hogy mindennapjainkat milyen lelkülettel, milyen gondolatokkal átitatva éljük. Engesztelni jócselekedetekkel, áldozatos „többlet-jóval”, komoly „odafordulással” is lehet!
Az Égi Vezetés ugyanis nem pazarló! Mindennek, az időnek, minden szónak, minden kicsi tettnek, sőt még a teremtő gondolatnak is értéke van: apró imáink, szívből jövő tetteink, felajánlásaink, segítőkészségünk, megértésünk, türelmes odafigyeléseink min-mind értékes tettekké válnak, és összeadódva sorsformáló erőkké sűrűsödnek a magasabb dimenziójú világban. Erre figyelmeztet Jézus tanítása is az előbbi példabeszédben (Csodálatos kenyérszaporítás, Jn. 6/12.) is: „Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi el ne vesszen.”
 
Országunk „nagyjai”, híres szentjeink „megtermelték”már azt a „Szellemi Örökséget, melyre most, a nehéz időkben bátran alapozhatunk, ha méltókká válunk átvételükre. Istenbe vetett hitünk, elhatározott szabad akarati döntésünk, gerinces, egyértelmű kitartásunk alapján valósulhatnak meg Égi Patrónánk, drága Mennyei Édesanyánk által szintén Natália nővérnek, 1985-ben adott szavai: A Magyarországon végzett, és innen kiindult engesztelések, amelyek az egész világon elterjedtek (pl. a Szeretetláng), a Mennyei Atya előtt nagyon kedvesek.” …
Más helyen pedig ezt olvashatjuk a nővér feljegyzéseiben: „Nemzetünket az Úr Jézus személyesen készíti fel az előttünk álló világtörténelmi, apokaliptikus fontosságú feladatra, ugyanis a Sátán fölötti végső győzelem és a megváltás beteljesedésének földi eszközéül - bármilyen hihetetlennek látszik is - a Mennyei Atya… Magyarországot választotta. Erre a feladatra azért lettünk kiválasztva, mert Szent István, első magyar királyunk országunkat a Szent Koronával együtt a Boldogságos Szűznek, az Úr Jézus Édesanyjának örökségül, és örökös tulajdonául adta.”
 
Ugyancsak erre figyelmeztet Don Stefano Gobbi, olasz pap, a Máriás Papi Mozgalom alapító elnöke. Így írja le az 1981. augusztus 16-án történt látomását: „Mária így szólt:

Jézusom földi helytartója, tudja..., hogy az Úr tervében különlegesen fontos helyet foglal el egy nép, amelyet első királya, István, majdnem ezer éve már nekem felajánlva tulajdonomba adott, s ezért hazáját századok óta Regnum Marianumnak, az én országomnak nevezik. A Pápa szeme előtt ismeretes e nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének vértanúi sorsával fizetett... Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a keresztény Európát a nem-keresztény hadaktól, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozataiért és emberfeletti szenvedéseiért... ám Isten annál inkább kitüntette ezt a népet azzal, hogy tulajdonomba adta már állama megalapításánál ... Népemnek lelkileg át kell alakulnia... Segítsenek nekem megmenteni népüket és alkalmassá tenni szent hivatására…” 
 
És ebbe a sorba igencsak bele illik PIO ATYA híressé vált mondása (Tisztesség, 1994. 9-10. szám.) „Mikor az égiek kegyelméből végignézhette az elméje képernyőjén pergő „videofilmet”, élménye után azt mondta: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”  Padre Pio (1887-1968)
 
Országunkban sokáig lelki sötétség és bénító csend honolt.
De az Isteni Szeretet és Boldogasszony Édesanyánk nem feledkezett meg rólunk. Érzékeny emberek áldozatos tettei és szavai által újra és újra jelentkezett, hogy felkészítsen bennünket AZ INDULÁSRA, AZ ITT ÉS MOSTRA:
 
 
„Én, Magam, Jézus Krisztus állok Vezetőtöknek!
Vezetlek szívetek érzéseivel, mint tettem évezredeken át,
És mint Szent Akaratom tárgyiasult Képét, megáldom újból a Szent Koronát!
Élővé teszem ismét, mint vérrel pecsételt Szerződésünk Igaz, Szent Jelképét,
Az emberi korszak nagy változására Áldásommal szólítom Boldogasszony Népét!
 Akaratom azt kívánja most tőled, hogy mutass példát, és utat a világnak,
Engesztelésül Isteni Vezetésemhez igazítsad emberi akaratodat!
Szavam elhangzott!
Mit egykor elindítottam, befejezni készülök, halljátok meg hát,
Lezárom a régi kort, és a Föld egy tisztuláson megy át,
Megnyitom a Mennyeket, s indítom az újat, az emberiség Szeretetvilágát!
E Tervembe hívok, és szólítok most minden Hangom meghalló érző szívet,
Isteni Hatalmammal áldom meg bátor, Nekem szolgáló tettetek!
De ismerjétek fel, értsétek, legyen gondolatotokban, és tudjátok,
Minden szóval és tettel Isteneteket szolgáljátok!
Ezért mindaz, mit gondoltok, mondotok és cselekedtek,
Nem lehet más, csakis színtiszta, bölcs Szeretet!
Így szeressetek Engem, és a tiszta Istenanyát,
Ki máig védett benneteket, korokon át!
Nincs szebb, mint az Igaz emberi szív,
Kit Maga a Teremtő Isten
Együttműködni hív!
Hívásom zeng időn, s téren át,
Áldást mondok:
Így legyen hát!
Ámen.”
 
***


Tartalom                                                                                              Letöltés