Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 
 
V. SZENTEK KÖRE A SZENT KORONÁN

 
Az Ige
Jézus Krisztusban megtestesült,
Tanítása és példája Áldással, terjedni készült,
Az apostolok által széles körben kihirdetésre került.
S az apostoli munka megmutatta, hogy hogyan működik a hit gyakorlata.
Végül megjelent az „Élő Ige” a szentek életében, akik megmutatták,
hogy mit jelent az Isteni tanítás a mindennapi ember életében.
Példaként állította őket az Úr minden korok elé,
És a Megváltás művét így teszi az emberi
lélekben is teljessé.
S válik az Isten, s az ember EGGYÉ!
 
Zsolt. 2/2
„Mikor kiáltok, hallgass meg engem Igazságomnak Istene;
Szorultságomban tág tért adjál nékem;
Könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat!”
 
***
 
SZENT GYÖRGY
 
Jel. 12.
„Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a Nap volt, lába alatt a Hold,
Fején 12 csillagból korona. Mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési
gyötrelmeiben kiáltozott. Akkor egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy,
tűzvörös sárkány. Hét feje, és tíz szarva volt, fejein pedig hét királyi
korona. Farka lesöpörte, és földre sodorta az ég csillagainak
harmadrészét. A sárkány odaállt a vajúdó asszony elé,
hogy mihelyt szül, fölfalja
gyermekét.”
*
Az
Isteni Erőben:
Szent Mihály Serege az Égben,
Szent György a földi létben segít és küzd a lélekért,
Valódi győzőként indít harcot az ösztönök fölötti földi életért.
Szent György Lovag okos, bátor harcos, Magas Igazságért küzdő hős.
Az Égi Törvényt követve igaz úr a tó-mélységű érzelmek és ösztönök felett,
Isteni Hatalommal, s tudással felruházva vágja le mind a hét koronás sárkányfejet!
*
 
Szent György Lovag!
Légy kérünk segítségünkre, mutass utat az imaszó melletti bátor tettekre,
Önnön belső, s külső „sárkányaink” legyőzésére!
 
***
 
SZENT KOZMA ÉS SZENT DAMJÁN
 
Mk. 16/15-18.
„Menjetek az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek.
Aki hinni fog, és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik.
A hívőket ezek a jelek fogják kísérni: Az Én Nevemben ördögöt űznek,
új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek majd a kezükbe,
és ha valami halálos mérget isznak, nem árt nekik,
betegekre teszik a kezüket, és azok
meggyógyulnak.”
*
Az „Ikerpár”:
Szent Kozma és Szent Damján!
Ikerlélekként orvosai a testnek s léleknek,
Önzetlen gyógyítói az ember két agyféltekéjének.
Hívő lelkük örömmel tett, megalkuvást nem ismert soha,
Víztől, tűztől, mérges nyílhegyektől csodával védte őket Isten Akarata.
Végül, az életoltó kardot sötét erő megforgatta, önzetlen bátorságot hagyva az utódokra.
 *
 
Szent Kozma és Szent Damján!
Kérünk segítsetek, gyógyító tudás és szeretet-hit ötvözetében erősítsetek!
 
***
 
SZENT DEMETER
 
Mt. 7/24-26 és 29
„Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki
Házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult
A házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. Mindaz pedig, aki
Hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez,
 Aki házát homokra építette.”- „A nép álmélkodott tanításán, mert
úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az
írástudók, és a farizeusok.”
*
Vitéz Szent Demeter!
Eleven nép, szép hazánk szülötte, görög város Szentje!
Értelmed korán mutatkozott, szíved „tudását” semmi ki nem kezdte.
Tanultál, majd tanítottál a szép tengerparton, és mindent figyelve tettél,
Sokaknak így Isten dolgában is jártas, okos, bölcs és vitéz tanítója lehettél.
Hűséged mutatkozott a nehéz időkben, hívő maradtál a legnagyobb küzdelemben.
Bátor kiállásod angyalok segítették, Jézus Urunk Kegyelem-áldása zárta életed szentségét.
*
 
Szent Demeter! Vitézségnek, kitartó bátorságnak Istenhívő Szentje!
Kérünk, taníts és erősíts bennünket tiszta, kitartó Istenszeretetre!
 
***
 


Tartalom                                            VI. Szent elődeink láthatatlan jelenléte

 

Letöltés