Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 
 
IV. APOSTOLOK külső KÖRE
Hol a kihirdetett IGE „testbe költözése” a tanítások által tovább terjed.
 
 
SZENT ANDRÁS APOSTOL
 
Mt. 4/18-20.
„Jézus meglátta a két testvért,
Simont, aki másik nevén Péter, és
Testvérét, Andrást. Halászok voltak,
és hálót vetettek a vízbe. Így szólt hozzájuk:
„Jöjjetek utánam! Én emberhalászokká teszlek titeket.”
Ők mindjárt ott is hagyták a hálót, és csatlakoztak Hozzá.
*
Szent András Apostol! Te hallottad a szót, és értetted a hívást,
És a „Föld sójaként” mondtad, tetted és adtad Krisztus Tanítását.
A szavaiddal továbbítódott cselekedetté a megtestesült Ige,
Beépült testedbe-véredbe, életedbe és hívő tetteidbe. 
Tisztasággal, szeretettel teljesült be általad is
a Teremtő Atya Isteni Terve,
Megváltás-ígérete.
*
Mt. 14/15.„Ti vagytok a világ világossága. …
És, ha világosságot gyújtanak, nem teszik a véka alá,
Hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakójának.”
 
Figyelő csendben hallgass most szívedre,
Mit sugalmaz néked András apostol élete?
 
***
 
SZENT TAMÁS APOSTOL
 
Jn. 20/27.
Az ajtók zárva voltak.
Eljött Jézus, és e szavakkal lépett közéjük:
„Békesség nektek!” Azután Tamáshoz fordult:
„Tedd ide az ujjad, és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a
kezedet, és tedd az oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő.
” Tamás felkiáltott: „Én Uram, én Istenem!”Jézus csak ennyit mondott:
„Azért hiszel Tamás, mert látsz Engem? Boldog, aki nem lát, mégis hisz!”
*
Szent Tamás Apostol! Az „Iker” ki lehet, más anyától, de Jézussal egy napon születtél,
Benned az Isteni tanítás titkának értése, és az ember kétkedése egyaránt megfér.
Alázattal és tisztelettel a Szűzanya hátterébe húzódol a Szent Koronán,
Mert őseink néhány törzse általad nevelkedhetett Jézus tanításán.
Átadtad mindazt, mit hittél, tudtál, és megtapasztalhattál,
Mély, Igaz tudást és a Szeretettanítást együttesen adtál!
Öntsd át most bátorságod e hit védelmére,
Boldogasszony mai népébe!
*
Jn. 14/5-7
„Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk hová mész, hogyan ismerhetnénk az utat?”
Jézus erre így szólt: „Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet.
Senki sem jut az Atyához, csakis Énáltalam. Ha ismernétek Engem, Atyámat is ismernétek.”
 
Figyelj csendesen benső érzésedre,
Mit ad néked Tamás apostol hite, kitartó szeretete?
 
 ***
 
SZENT FÜLÖP APOSTOL
 
Jn. 1/43.
„Jézus, mikor Galileába
Akart menni, találkozott Fülöppel.
„Kövess Engem! Mondta neki Jézus.”
Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele:
„Megtaláltuk azt, akiről Mózes törvényében, és
A prófétáknál szó van: a Názáreti Jézust, József fiát.”
*
Szent Fülöp Apostol! Lelked súgta meg: mit látsz, az igaz,
Szíved dobbant rá, hogy Jézusnál van minden vigasz!
Csendes, figyelő és elfogadó voltál az új tanokra,
Lelkeddel készültél a „Tanítványi posztra”.
Belülről érezted az Égi Otthon hívását,
Hová a szeretet ad útmutatást.
A „léttel” szívtad magadba,
És adtad tovább a
Jézusi Tanítást.
*
Ap. Csel. 8/26. és 29.
„Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz:
„Kelj fel és menj délre a Jeruzsálemből Gázába vezető elhagyott útra.”
Majd mikor odaért, „A lélek akkor azt sugallta Fülöpnek:
„Indulj és szegődj ahhoz a kocsihoz.”  
 
Hallgass most csendben a lelkedre,
Mire tanít Szent Fülöp alázatos hite?
 
***
 
SZENT BERTALAN APOSTOL
 
Jn.1/47-49.
„Mikor Jézus látta, hogy Nátánáel
Közeledik Hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igazi izraelita!
Nincs benne kétszínűség!” „Honnan ismersz engem?” kérdezte az.
Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.”
Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, Te vagy az Isten Fia! Te vagy Izrael Királya!”
*
Szent Bertalan Apostol, kit Nátánáelnek is hívnak, neveddel rejtélyesen őrzöd a múltat.
Atya, és Fiú közt a jövendőmondó János apostollal együtt világítasz a Szent Útra,
Mélyről jött tudásod a Jézusi Tanítás átitatta, s a végét a titkos „Hal-jel” mutatja.
Bátran, hősiesen vegyítettél minden tudást, mit a Mennyei Atya neked adott,
Felhasználtad Jézus oldalán, vértanúként is az összes talentumot!
Átmostad, mi rád bízatott, beteljesítvén az Isteni Akaratot!
*
Jn. 1/50—51
„Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt.
Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég,
És Isten angyalai föl- alászállnak az Emberfia előtt.”
 
Elcsendesedve hagyd most, hogy jöjjenek érzések vagy képek,
Melyet Isten áldásával, és tanulásodra Bertalan felszínre segíthet.
 
***
 


Tartalom                                                                              V. A szentek köre

 

Letöltés