Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 
Jézus megváltói műve és tanítása az apostolok munkája nyomán
megindul világhódító útjára.
 
 

III. APOSTOLOK belső KÖRE
 Hol a Fényélményben részesültek által kihirdetésre,
s „bemutatásra” kerül
az IGE.
 
 
Tanító útja előtt Jézus megkeresztelkedett,
Mert így kívánta a példát adó engedelmes Szeretet.
A Jordán vizében állva a Szentlélek reá szálla,
És Krisztussá vált Jézus, és lett: a Világ Megváltója.
 
 
Lk. 3/21.
„Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott,
megnyílt az Ég, és galambhoz hasonló alakban
leszállott rá a Szentlélek. A mennyből ez a szózat hangzott:
„Te vagy az ÉN szeretett Fiam, benned telik kedvem.”
 
 
 

Elindult Jézus a Tanítói útra,
s tudta, hogy szüksége lesz hűséges tanítványokra.
Nem azokat kereste, kik büszkék voltak tudásukra, vagy sok pénzükre,
Az embert nézte csak, s hogy milyen a lelke érettsége?
Így választotta ki elsőknek Jánost, Andrást, Pétert, Fülöpöt és Náthánáelt,
Kiket szívük szeretete által a Szentlélek titkosan Jézus mellé rendelt.
 
 
Gal. 5/13.
„Testvérek, meghívásotok szabadságra szól,
csak ne éljetek vissza
a szabadsággal a test javára,
hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.”
 
 
Ha most szívedbe nézel, figyelj komolyan arra,
Hogy hogyan szól, mit jelent neked a
„Jöjj, és kövess Engem!” lélekben hangzó meghívása.
 
***
***
***
 

SZENT PÉTER APOSTOL 
Mk.1/16 és Jn.1/42.
„Amikor Jézus a Galileai tenger mellett járt,
látta, hogy Simon, és testvére, András, akik halászok voltak,
hálót vetnek a vízbe. Jézus felszólította őket:
„Jöjjetek utánam! Én emberhalászokká teszlek titeket!”
Ők mindjárt ott is hagyták a hálót, és csatlakoztak hozzá.”
„Jézus rátekintett, és így szólt: „Te János fia
 Simon vagy, Péter - vagyis szikla - lesz a neved.”
A két halász lelkében hittel vetett visszhangot Jézus szelíd szava,
Bár akkor még nem tudhatták, hogy Ki megszólította őket, az az Üdvözítő, Maga.
Szívük hangja erős volt, érzékenyen rezdült, lelkük a feladatra, tudatlanul is felkészült.
*
Szent Péter Apostol, Apostolok Fejedelme!
Emberlétedbe a Legfelsőbb Szeretet hívó Szava váratlanul köszöntött be,
De példát mutatsz nekünk, ahogy az ismeretlen jövő felé: tetteidet csak lelked vezette.
 Emberként voltál gyenge, erős, és hibáztál is, de Jézusnak adtad hívőn a szíved, s életed is.
Kérjük, erősítsd bennünk a Hitet, és a szenvedést okozó gyengeségek felett is győző
Szeretetet!
 
Mt.16/16.
„Jézus tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok Engem?”
Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás az Élő Isten Fia!”
Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, János fia!
Nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az Én Mennyei Atyám!”
 
 
Légy csendességben, és figyelj a szívedre,
Mit üzen, mire tanít téged az Apostolok Vezetője?
***
 

SZENT JAKAB APOSTOL
Mk. 1/19.
Jézus „tovább haladva megpillantotta
Zebedeus fiát, Jakabot, és testvérét, Jánost,
amint hálójukat foltozgatták bárkájukban. Mindjárt hívta őket is.
Azok ott hagyták a bárkában atyjukat a halászlegényekkel, és nyomába szegődtek.”
*
Szent Jakab Apostol, Te, az idősebbik Jakab,
kit testvéreddel együtt a „Mennydörgés fiának” is neveztek!
Szavad távoli vidékre is bátran hangzó, vezeklőn kanosszát járóknak: utat mutató.
Életed értéke, mint „kagyló gyöngye”, dicső befejezése a Fogantatás napjával esik egybe.
Így Boldogasszonyunkhoz vezet el bennünket, Szent Koronánkon az áldozatos, hű szereteted!
 
Mk. 8/2; 4. és 8.
„Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost,
és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük”
„Egyszerre csak megjelent Mózes és Illés, amint Jézussal beszélgettek.”
„…Szózat hallatszott: „Ez az ÉN szeretett Fiam, Őt hallgassátok!”
 
 
Ha most egy kicsit csendesen figyelsz bensődbe:
Mit mutat, javasol néked Jakab apostol útmutató szeretete?
***
 

SZENT PÁL APOSTOL
Ap. Csel. 9/3.
Saul „már Damaszkusz
közelébe érkezett, amikor hirtelen
mennyei fény ragyogta körül. A földre
zuhanva hallotta, hogy egy hang így szól hozzá:
„Saul, Saul, miért üldözöl Engem?”Erre megkérdezte:
Ki vagy Te, Uram?„Én vagyok Jézus, - felelte - Akit te üldözöl!”
És Saul a keresztségben felvette a Pál nevet,
Tanult, hirdette az Evangéliumot, és bűneit letudni: sokat szenvedett.
*
Szent Pál Apostol, megtérők Apostola! Tudod, Isten a bűnöst megfordíthatja!
Légy segítségére emberi világunknak, hogy megfordulhasson, ki elvétette az utat!
Szent Péter társa, hit hirdetője! Légy népünk számára is a Hitnek, s Reménynek őrzője!
 
2Kor. 13/11.
„Örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást,
éljetek egyetértésben és békében!
Akkor veletek lesz a Szeretet és a Béke Istene!”
 
 
Nézz a szívedbe csendben, s légy teljesen őszinte:
Javítsd ki az életedet ott, ahol nem vagy a „Béke követe”!
 
*** 
 

SZENT JÁNOS APOSTOL
Jn. 19/26.
„Mikor Jézus látta,
hogy ott áll anyja, és szeretett tanítványa,
így szólt anyjához: „Asszony, nézd, ő a te fiad!”
Azután a tanítványhoz fordult: „Nézd, Ő a te Anyád!”
És János, a fiatal, bölcs tanítvány, a „Mennydörgés fia”,
A „Táborhegyi látomás” részese, megértette e Kegyelmet,
És minden részletében az elrendelés szerint cselekedte a tettet.
*
Szent János Apostol! Utolsó idők legnagyobb Prófétája!
Korunk fájdalmas, mély titkait az Isteni Elrendelés Tereád bízta!
Légy kérünk segítőnk, a Magas Mennyekből, Szent Atyánk mellől,
Hogy tisztán értsünk minden tanítást, és a mának szóló, kibomló titkokat,
Segíts megérteni, hogy a Szent Könyv minden részletében mi az Isteni Akarat!
 
Jn. 7/16. és 24.
„Az Én tanításom nem az Enyém, hanem Azé, Aki Engem küldött.
Aki kész megtenni az Ő Akaratát, fölismeri majd, hogy tanításom Istentől való-e,
vagy csak Magamtól beszélek. Aki magától beszél, saját dicsőségét keresi.
De aki Annak dicsőségét keresi, Aki őt küldte, az igazmondó, és nincs benne hamisság.”
„Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan!”
 
 
Szívedben légy most nagyon csendes és figyelmes, hogy meghalld:
Körülötted, benned: hol van az igazság, és mit bízott rád az Isteni Akarat?
 
***
 


Tartalom                                                          IV. Az apostolok "külső" köre

 

Letöltés