Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 
 
II. ANGYALOK KÖRE
 
 
Mély titkokra nyílik rá a MA emberének szeme,
Igaz Eredetet tár fel Isten nagy Kegyelme.
 
GÁBRIEL
 
Gábrielt, hű Arkangyalát küldé az Úr a földi világba,
Hogy Küldöttként jelentse: közelít Istennek Országa!
"Üdvözlégy Mária, teljes a Kegyelmed,
Az Úr van Tevéled, s áldott a Gyermeked!"
Így köszönté Gábriel a Boldogságos Kismamát,
S előtte mélyen meghajtotta minden angyali hatalmát.
 
*
 
Hűséges Gábriel! Keletnek Angyala, Hírvivők és Küldöttek Fejedelme!
Őrangyalunk voltál, s vagy ma is, népünknek Tanítója, Angyali Vezére.
Hős apáinkat tanítottad Istenadta tudásra, és Felső Igazságra,
Tanítsd most népünket Bölcsességre, és tiszta Alázatra!
Taníts, kérünk, egyenességre, és valódi Hitre,
Nyíljon ki a szívünk Igaz Szeretetre,
Hogy ne hulljon ránk hiába
Boldogasszony
Könnye!
 
*
 
 
Lk. 1/31 és 37.
„Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél!”
„Istennél semmi sem lehetetlen!”
 
 
Maradj most csendben, és figyelj mélyen a szívedre,
Mit súg most Gábriel, mit mond néked népünk Angyali Vezére?
  
***
***
***


RAFAEL
 
Rafael fényes, nagyhatalmú, Angyal, Gyógyítóknak Ura,
 Az Isteni gondosság őt állította őrzőül Mária oldalára.
„Hét tőr járja át a szíved!” – így szólt a látnok, bölcs Simeon jóslata,
Mikor a Boldogságos Kismama a kis Jézust a templomban bemutatta.
Minden Népek Asszonyán beteljesült az Írás, és a jóslat szava,
A „hét tőr” mélységes fájdalmát
Csak a Lelki Erősség Főangyala, Rafael gyógyíthatta.
 
*
 
Szépséges, erős, hatalmas Rafael, Déli Nap Sugára!
Emberi fájdalmakhoz gyógyítónak rendelt az Ég Ura!
Állj mellettünk, kérünk, mint Szűzanyánknál tetted,
 Isten Szeretet-tüzével gyógyítsad szenvedéseinket.
Súgd a gondolat változását, hogy jót teremtsünk,
Szívközpont igaz őreként védjed most lelkünk.
Segíts kitisztítani a Föld Dobogó Szívét, 
Kérjük, add, hogy gyógyítsuk Veled 
A bolygó fájón sebesült Lényét!
Adj tanácsot testre, lélekre,
Hogyan vezessen most
Tisztán, naponta is,
Az Isteni Szív
Szeretete?
 
*
 
 
Zsolt. 90, 11-13.
„Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon,
Kezükben hordozzanak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat.”
 
  
Légy most nagyon csendes, és figyelj a szívedre,
Hogyan segít téged Rafael mély, tiszta Szeretete?
 
***
***
***
  
URIEL
 
A Királyi Trónus egyik legfényesebb, nagy Őrálló Angyala
Kire az emberiség őrzését az Úristen rábízta.
A földi világban, hol sötét erők legjobban gyülekeznek,
Hű vigyázója, s tanítója Uriel az emberi léleknek.
Hatalmas szellemisége gyors, erős, és hűséges szeretete,
Az Őrangyalokat összefogva a Szentcsaládot is védte.
Az Úr oldalán küzd ő most is a lenti világban,
Segít az embernek az Igaz Tanításban.
 
*
 
Fényességes Uriel, Angyala Nyugatnak, s az ember Belső Fényének,
Szellemiséged a gondolat földi megvalósításában ad segítséget.
Összehangolója vagy Te az emberi léleknek és gondolatnak,
Őrző fényeddel hatalmas távoltartója a démoni világnak.
Segíts, kérünk, őrizz, védj és taníts most bennünket,
Hogy lent is ismerve éljük az Égi Törvényeket.
Tisztítsd elménket, hogy akarjuk a jót,
És hogy halljuk az Igaz Tanítót.
Emeld bennünk a szív fényét,
A hit, s az igazság erejét,
Hogy elnyerhessük a
 Lélekkeresztség
Kegyelmét!
 
*
 
 
Kiv. 23. 20-23.
„Így szól az Úr a te Istened: Nézd, előtted küldöm angyalomat,
Hogy őrizzen utadon, és elvezessen arra a helyre, melyet kijelöltem neked.
Tiszteld őt, hallgass szavára, és ne lázadozz ellene. …
Akkor angyalom előtted fog járni.”
 
 
Csendesedj el ismét, és figyelj, hallgass a szívedre,
Mit tanácsol Uriel erős, tiszta fényű szellemisége?
  
***
***
***
 
 
MICHAEL
 
Michael Főangyal Égi Seregek Vezére
Hatalmában mutatja meg magát Isten Dicsősége.
Erős, és töretlenül egyenes, minden tette kristálytiszta,
Az Isteni Törvénynek hű őrzője és tudója,
Égi, és földi tisztaságot tart e Törvényekben éles kardja.
Erős oltalom, becsületes, tiszta, nagy védelem,
Jelmondata fényes: „Ki olyan, mint az Isten?”
 
*
 
Szent Mihály Arkangyal, Igaz Vezető, Angyali Nagyfejedelem!
Erőd, hited, és hatalmad lehetetlent nem ismer soha, semmiben.
Ügyeled a múltat, a jelent és a jövőt, s az éji sötét időszakokat,
És látod sorsunkban, hogy mi a szándék, és a valódi akarat.
Pontosan tudod hibáinkat, s nemzeti gyengeségeinket,
Isten oldalán harcolva hűen erősítettél bennünket.
Nagy veszély van, szükségünk van most Rád,
Ki a Törvényt betartva Tisztaságot ad át!
Taníts bennünket helyes küzdelemre,
Erős hitben is igaz szeretetre!
Adj, kérünk, Bölcsességet,
Mutass dicső győzelmet,
Hogy Urunk Áldása
Kísérjen Téged,
S népünket!
 
*
Jel.12/7.
„Akkor nagy harc támadt a mennyben.
Mihály és angyali megtámadták a sárkányt.
A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni,
és nem maradt számukra hely a mennyben.”
Mt. 16/27.
„Az Emberfia ugyanis el fog jönni angyalaival
Atyja dicsőségében, s akkor megfizet
Mindenkinek, tetteihez mérten!” 
 
 
Legyél most megint figyelmesen csendes, hallgass a szívedre,
Mire tanít téged az angyalok hatalmas, erős, tiszta Fejedelme?
 
***
***
***
 


Tartalom                                                            III. Az apostolok "belső" köre

 

Letöltés