Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

   

TANÍTÁSOK A BÉKE ÉS SZERETET ORSZÁGÁRÓL
 
6. AZ IRGALMASSÁG VEZETÉSE
 
Gondolatokon, jelképeken, imán keresztül
 
 
Az Úr Jézus több gondolaton, „hétköznapi mozzanaton” keresztül vezetve tanított, hogy hogyan álljunk hozzá egyszerűen és egyszerű emberként a „világforduláshoz”. Végigvezetett, majd a végén így szólt: „Gyermekem, amit most le fogsz írni, annak minden lépése egymásba fűződő tanítás, Tőlem, Jézustól. Ezt ADD ÁT, és MONDD EL hűen testvéreidnek!”
 
Megdöbbenéssel ért a hír: XVI. Benedek pápa lemondott!
Álltam csak, és a szívemben mintha egy mély hangú, hosszan szóló gong szólalt volna meg… Világokon áthatoló gongütés… Tudtam, ettől a pillanattól már semmi sem lesz ugyanaz, mint ami eddig volt. Történelmi időket élünk…
Istenem, mi lesz most?!
Természetesen én is hallottam sok dologról: Fatiméról, Garabandálról, Szent Malachiás jövendöléséről, meg egyebekről. Ma már, a technika világában nincs ebben semmi különös…
Ó, Uram, Irgalmas Istenünk, el ne engedd a kezünket, vezess minket, áldd meg sokat szenvedett Hazánk minden emberét!...
 
Azután elkezdtem imádkozni. Szeretetláng, Irgalmasság Rózsafüzérje. Így közvetlenül egymás után. Szívemmel kértem Szűzanyánkat, tisztítson meg, erősítsen meg bennünket, mindannyiunkat, akik most Hozzá fordulunk, és úgy vezessen minket Szent Fiához. Segítsen, hogy nyitott szívvel fogadjuk Vezetését…
Eszembe jutott, hogy kilencedet mondok azért, hogy az események folytatásában Isten Akarata valósuljon meg bennünk, egyénekben, Hazánkban épp úgy, mint a világban, és hogy minél több lélek megmeneküljön!
Pió atya kilencedére gondoltam, mely az „Imádság Jézus Szent Szívéhez” címet viseli, és a Szűzanyához, mint Királynőhöz, mint az Irgalmasság Anyjához címzett imával fejeződik be.*
Lényege, hogy ha teljes szívvel, hittel, valódi „odafordulással”, valamely ügy teljes jobbító szándékával imádkozunk a mi Mennyei Atyánkhoz, akkor imánk az Úr Jézus Neve által meghallgatásra talál.
Isten hűséges Önmagához, tehát meghallgat, de azt is kérni kell, hogy meg is értsük a válaszát, mert az Isteni Akarat nem mindig, sőt általában nem a mi emberi gondolkozásunk szerinti formában adja a választ.
 
Ezzel együtt, az Úr Jézus egyik ígérete jutott eszembe, amelyet a hittel kapcsolatban tanított, ** és amely – megbocsátáshoz kötötten – így hangzik: „Azért mondom nektek: Mindaz, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy már elnyertétek, és meg is lesz néktek.” (Mk. 11 / 24.)
 
Ez a mondat azt jelenti, hogy a szívből mondott ima, mely megindítja a Mennyei Atya Szívét, BEINDÍTJA Isten „Rendezési Tervét”! Ennek alapján születnek a csodák, és ennek alapján gyógyított és gyógyít ma is az Úr Jézus: embereket és helyzeteket egyaránt.
Mert Istennek minden helyzetre, minden betegségre van egy „kijavítási terve”, mindenre, amit az ember az ő szomorú lefedettségében elrontott. Isten olyan megoldásokat „talál ki”, amilyet mi emberek el sem tudunk képzelni!
Természetes, hogy minél később kapunk észbe, annál nehezebb az Isteni Tervet végrehajtani, de az Úr nem ismer lehetetlent!
Így, ha hisszük, akkor Általa, Vele és Benne minden lehetségessé válik!
Hinnünk kell tehát, hogy eddigi imáink hatására a megoldás MÁR ELINDULT felénk. Jézus így mondta: „MÁR ELNYERTÉTEK”! – így, múlt időben: „elnyertétek”!
 
A baj ott szokott lenni, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk, nem várjuk meg, amíg az Isteni gondolat képes leérkezni a mi földi, emberi világunkba, hogy az Úr Jézus a mi kezünkön, nyelvünkön keresztül megvalósítsa azt. Nem hisszük, hogy Isten Angyalai azon fáradoznak, hogy a Mennyei Atya „LEGYEN”-jének minden feltételét előteremtsék, hogy Isten az anyag világában is megvalósíthassa az Ő gyermekein keresztül az Ő elhatározott, jobbító Akaratát!
Ezért erény a TÜRELEM! Ki kell várni, amíg megkapjuk a cselekvésre a jelzést!
Máskor pedig nem vesszük észre a „választ”, mert nem az általunk elképzelt módon érkezik.
Ezért fontos az Úr Jézusra való FIGYELMESSÉG és a RÁHAGYATKOZÁS!
 
Nem tudtam szabadulni a gondolattól, éreztem, hogy ez most kulcsfontosságú. Valamit meg kell értenem. Miért, miért adod most nekem ezt a gondolatot, Jó Uram?
„Már ELNYERTÉTEK! Vezetésem veletek VAN!” – jött lelkem kérdésére az azonnali válasz.
 
„Ó, Uram, de ha ez így van, akkor nekünk most innentől másképpen kell imádkozni!
Nem elég csak kérni…
Jézusom! Add, hogy megértsük Szent Akaratod mindenben és mindenkor! Add, kérlek, hogy valóban méltóvá tegyük magunkat a Mennyei Atya velünk kapcsolatos Tervére! Segíts, kérlek Jézus, hogy a Szívedben őrzött, rólunk, egyénekről, és rólunk, népünkről szóló Tervedet megvalósítsuk! Tégy igazzá bennünket erre, Királyok Királya!”
 
És itt felidéződött bennem a bejelentés hajnalán, 2013. február 11-én kapott ima. Ekkor még semmit sem tudtam a világban történtekről.
De Isten Tervében semmi sincs véletlenül!
A nehézség mellett, amit a világban megjelenő történés okoz, azonnal ott a Kegyelem is azok számára, akik elfogadják azt, mert Őhozzá fordulnak minden ügyükben.
 
Az ima, az „ISTENI IRGALMASSÁG HÁLA és DICSŐÍTŐ IMÁJA”, mely azt jelzi, Isten elfogadta könyörgésünket, meghallotta azt, és MOST megerősít bennünket azzal, hogy előrevetíti bennünk az Ő Győzelmét!
Mert Övé az „Ország, a Hatalom, és a Dicsőség”! És mert Isten Vezetése Övéivel VAN!
 
Az ISTENI IRGALMASSÁG HÁLA és DICSŐÍTŐ IMÁJA így szól:
 
- Bevezetés:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy
 
- A NAGY szemekre:
Hála és Dicsőség illesse az Örök Atyát,
Ki Irgalmával éltet minket, s egész Teremtett Világát.
Hála és Dicsőség légyen Irgalmas Istenünknek,
Ki meghallgatta könyörgésünket, s megváltottá tett bennünket.
Hála és Dicsőség övezze a Szűz Istenanyát,
Ki folytonosan Élő Szeretetet ad át.
 
- A KIS szemekre:
Hála és Dicsőség Néked Irgalmas Jézus mindenért, a Hitért, a Vezetésért,
az Örömért és a Békéért, de legfőképp a Szeretetért!
 
- Befejezésre:
Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!
(Ez utóbbit 3x egymás után.) Ámen.
 
 
Szeretném itt azonnal hangsúlyozni, hogy ez az ima egyelőre magánimának minősül, tehát csak az imádkozza, aki úgy érzi, hogy szívét megszólítja!
 
Az ima hatására én megértettem azt, hogy sokat kérünk, könyörgünk, de oly kevésszer mondunk köszönetet, és még kevesebbszer vagyunk hálásak! Ez pedig az előzőekben kifejtett hibából fakad, hogy nem vagyunk teljesen tudatában annak, hogy ha szívből kértünk, akkor „már el is nyertük” a megoldást, és a Mennyei Atya elindította már a változást akkor is, ha még azt mi nem tapasztaljuk. Ezt pedig csak hálás szívvel, tettre kész örömmel lehet fogadni!
Az Úr Jézus szeretné „hitetlenségi, bizalmatlansági hibánkat” kiküszöbölni belőlünk, azért adta ezt az imát! Legyünk tudatában annak, hogy Szent Atyánk meghallotta, elfogadta kérésünket, és Kegyelme által az Úr Jézussal EGYÜTT küzdővé váltunk, hogy Istennek a sötétség urai feletti Dicsőséges Győzelme megvalósulhasson!
 
Szívemben mély hálával kezdtem el imádkozni, és mondtam végig az egész 5 tizedes Rózsafüzért…
 
Az utolsó tizednél felidéződött bennem egy tavalyi, 2012. augusztus 15–20. közötti látomásom.
 
Akkor, egy nagyobb összejövetel alkalmával közösen imádkoztunk, és az imát vezető pap Szent István mintájára tette meg „Országunk, Népünk és Szent Koronánk” hármas felajánlását a Szűzanyának, és kérte az Úr Jézus Vezetését.
Hirtelen, mint egy térképet (felülről, és mégis „oldalról” is) láttam egész Nagy-Magyarországot, és Isten Irgalmas Sugarai, mint végtelen finom, szivárványos „permeteső” – folyamatosan hullva, szinte védelmi kupolaként borította be azt.
Szent Őseink felsorakoztak a határoknál. Sokan voltak. Nem csak az általánosan ismert vezetőink, hanem érzésem szerint mindazok, akik komolyan dolgoztak, és valamiben élen jártak a Haza ügyeit illetően.
Méltóságteljesek, ünnepélyesek voltak. Rezzenéstelenül fegyelmezettek…
És ebben a csendben az ország közepéből elkezdett kiemelkedni a Szent Korona. Lassan, méltóságteljesen, de egyenletesen haladt felfelé az Isteni Szív felé, ahonnan a Kegyelem-sugarak kiindultak, és amelyek a Szent Korona alatti területen sátorszerűen felerősödtek. Az emelkedés egészen addig tartott, amíg a „sugárzás felerősítése” a földrajzi határokat el nem érte, s amíg innentől valahová messzire is ki nem tudott nyúlni egy-egy kegyelmi szál…
Hazánk Nagyjai tisztelettel, lovon ülve, vagy állva, egyesek térdelve, de mély főhajtással kísérték a jelenetet. Egész szellemi valójukból a felvállalás „IGENJE” sugárzott.
Akkor csak sírni tudtam… Megrendülten folytak a könnyeim…
Minden oly méltóságteljes, mozdulatlan, és mégis határozott volt…
A Néplélek valamikori Igaz Ígéretét idézte bennem:
 
„Teremtő Jó Atyánk! Te adtál mindeneket.
Adtad értelmünket, és szívünkbe Tüzedet!
Adj a Földön is hát Érted dobogó szíveket!”
 
Most értelmet kapott ez a látomás is bennem, a mozaikok helyükre pattantak.
Igaz Őseink a Szentek vezetésével már nem hiszik, mert ők már TUDJÁK: Isten minden időben velünk VAN, és Isten mindenek felett győzedelmes!
Megértettem: Ők már elkészültek… Ők már készen állnak arra, ami a mostani „gongütés” után elkövetkezik… segítenek, és az Úr Oldalán, egy „másik világban harcolva” támogatnak, hogy megvalósuljon az, amelyet egyik ima-énekünk mond: „…hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek! Hazánkat így mentsd meg!”
Ámen.
 
Amikor idáig jutottam az írásban, Jézus megismételte lelkemben a korábbi mondatot: „Gyermekem, EZT a tanítást add át, és MONDD EL HŰEN testvéreidnek! Áldásom van rajta, Áldásom kísér benneteket, szeretett gyermekeim! Ámen.”
 
* Az „Irgalmasság Imái között frissen feltett bejegyzésként szerepel.
** 2008-as dátumozású Neovulgáta, Katolikus Szentírás
- Az „ISTENI IRGALMASSÁG HÁLA és DICSŐÍTŐ IMÁJA” az „Irgalmasság Imái” fejezetben külön is megtalálható lesz.
 
2013-02-18.                                                            Szeretettel:  M.G.Mária
 
 
Vissza                                                                                                     Letöltés