Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 
TANÍTÁSOK A BÉKE ÉS SZERETET ORSZÁGÁRÓL

4.ELŐKÉSZÜLET
 
karacsonyi-jezus.jpgKarácsonyra készülünk, várjuk a „Jövevényt”, Aki majd az Örömöt, a Fényt elhozza szívünkbe, otthonainkba, és a sötétség megszűnik körülöttünk és bennünk. Várjuk Őt, az Üdvözítőt, Aki az egyre zűrzavarosabb világba is képes Szeretetet és Békét hozni…
Igen, Ő elhozza ezt a csodát minden évben.
Mert a „csoda” az, ahogy a Hatalmas, Világteremtő Isten kicsi, tehetetlen, gyámolításra szoruló gyermekként jelenik meg a földi világban, és rábízza Magát a mi szívünk szeretetére: Mit teszünk Ővele?...
Vajon talál-e már végre 2000 év után „otthont”, melegséget, szeretetet Magának, vagy kap-e legalább egy kicsi védelmező jászolt, vagy egy marék szalmát, amely gyenge gyermektestének némi meleget ad a kihűlt szívekben?...
Karácsonyra és új évkezdésre készülünk. Takarítunk az ünnepre, és jó esetben a szívünkben is…
Egy ilyen „rendrakásos” helyzetben találtam egy korábbi írásomra, amely most figyelmeztet valamire, felhívja a figyelmet a lényegre, amely így Advent idején, és főleg manapság, igencsak időszerű…
 
ISTEN IRGALMÁNAK, SZENT KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK
ÉS MEGVÁLTOTTSÁGUNKNAK ÖSSZEFÜGGÉSE
 
Amikor egy egészséges kisbaba születik egy családba, az édesanya elfelejti fájdalmait, és mindenki örül, mosolyog a csöppségre. A Világ Üdvözítője ezt a tiszta, önfeledt örömöt és mosolyt igyekszik végtelen Szeretete által kiprovokálni embergyermekeiből, és megelőlegezi a bizalmat, hogy „jól” fogunk Vele bánni…  
És ha az ember „vevő” erre a bizalomra, akkor szívből jövő (nem csak ajakkal mondott!) hálával és dicsőítéssel válaszol, és igaz érzései jeléül „kihasználja” azt a „szeretetcsatornát”, amelyet valamikor az Úr Jézus irgalmas megváltó-tette hozott létre, és amely így Karácsony táján évről évre, új életkezdetet indítva felfénylik…
Valahol meg kell értenünk az IGAZI ÖRÖMHÍRT, hogy „megváltottak” vagyunk, és ha rossz szokásaink és emberi gyarlóságunk területén „jól takarítottunk” ebben az évben is, de legalább Szent Karácsony ünnepe előtt, akkor most a Kisjézus születésével „új lapot”, tiszta lapot kap életünk, s meglehet, hogy lelkileg „egy lépcsőfokkal magasabbra lépve”, mint ahol eddig éltünk...
Isten minden évben megújuló hatalmas örömre és mosolyra biztató Szeretet-ajándéka ez…
***
Minden, amit egy teremtett lény létrehozhat a világban, minden döntés, szó és tett következményekkel jár. A legnagyobb bukott angyal szembefordulása, a „Tagadás szellemének” elindulása, és az első emberpár engedetlensége is súlyos következményekkel járt, amiért valakinek meg kellett fizetnie az „árat”, valakinek „jóvá kellett tennie” a történteket. (Éppen így van a mi emberi világunkban is, csak emberi léptékben: ha elrontunk valamit, helyre kell hoznunk!)
Az Úr Jézus ezt a „jóvátételt”, a bűn árának „megfizetését” magára vállalta!
 
Ez nem azt jelenti, hogy teljesen bűntelenek vagyunk, hanem azt, hogy bűnösségünk „emberléptékűre” csökkent: életünk hibáit, rossz tulajdonságaink „lefaragásának” elhanyagolását, vagyis mulasztásainkat, stb. tehát a Tízparancsolat valamilyen módon való megszegését, valamint annak következményeit (akár felmenőink helyett is!,) nekünk kell rendbe hozni.
 
Ezenkívül mindig lesznek olyanok, akik újból és újból a sötétség szelleméhez csatlakozva ellentmondanak Istennek és a Teremtő Atya Törvényeinek, és a sötétség erőit szolgálják. Helyettük is dolgozniuk kell az „Istent-szeretőknek”, hogy Isten Irgalmassága az emberi ima, kérés és szeretet által végül a lehető legtöbb „tékozló fiút” is Hazasegítse. – Ez a mi emberi részünk a Megváltásban.
És azért kell mindezt megtennünk, mert a jelen bűnökkel, megváltatlan megterheltségekkel a Föld nem tud „átminősülni”, de az egyes lélek is csak gyermeki tisztasággal tud Isten Országába bejutni. A „Legyetek szentek!” Jézustól származó felhívása örömteli kötelességet és felelősséget ró minden ember-lélekre!
 
Jézus Krisztus az Ő Szent Vére által „kifizette az árat”, és Istenként, az Atyával „EGYLÉNYEGŰSÉGÉBEN” ELENGEDTE bűneinket, és e LEGIRGALMASABB TETTE által „megnyitotta” a Mennyek Országát. Így biztosította nekünk embereknek, hogy (az Ő Isteni Kezét fogva) EGYENESEN FORDULHATUNK MENNYEI ATYÁNKHOZ, Egy Igaz Istenünkhöz is! Ennek öröméről, a valódi örömhírről szól az alábbi rövid sor, költői megfogalmazásban:
 
„S mi akkor még nem létezett, az Úr Jézus elhozta a Szívtől szívig tartó összekötéseket!”*
 
Ez a hatalmas Irgalmassági Ajándék alig felfogható, és a kicsi Gyermek-Jézus születésével indul. Meg kell értenünk, hogy ha szeretetünkkel úgy viszonyulunk az Úr Jézushoz, mint Teremtő Atyánkhoz, és élünk Irgalmasságának Ajándékával, akkor – és csakis akkor – tudunk részt venni abban az óriási Teremtő-tervben, amely nekünk örömteli fejlődés, a világot pedig egy szebb, egy jobb jövő, az „Új Ég, és Új Föld”, az „Új Jeruzsálem” világába átvezeti.
 
Az Úr Jézus Megváltó műve, Irgalmasságának mai megmutatkozásai, és mindezek elfogadása adják Mária Édesanyánk „MAGNIFIKÁT” énekének a mi szívünkből isfelfakadó,igaz örömét. És Mária Öröméhez csatlakozva a mi elhatározásunkkal, összefogásunkkal pedig a valóban „hegyeket mozgató” Isteni Akaratot könyöröghetjük le, cselekvő megvalósításba.
 
Más szavakkal: Isten Irgalmasságának elfogadása ENGESZTELÉS a valamikori, szellemi szinten visszautasított szeretetért, és az első emberpár engedetlenségéért, és az azóta eltelt időszak fájdalmaiért.
Ez pedig olyan örömhír, amely azt hozza magával, hogy az Üdvözítő Jézussal EGYÜTT, az Ő Vezetése alatt dolgozhatunk!
A „Jézussal Együtt” gondolata – az előzőekben kifejtett „valódi engesztelés” – nem más, mint az „Újra-evangelizálódás” eszköze, és az Evangéliumnak „Örömhírként” való elfogadása és megélése.
Mára már szükségessé vált megérteni: Nem egy haragvó, büntető Istennel dolgozunk együtt, hanem az ”építkezésre hívóval”!
 
Ami ebben nehézség, az egyben fejlődésünk alapja is! Ugyanis az új feladat egyfajta önmagunkban való „kőtörést” is jelent, hiszen berögzült helytelen gondolkozást, szokásokat, régi fájdalmakat kell megváltoztatni és kitisztítani lelkünkből ahhoz, hogy a „JÓ MAG” kicsírázzon. Ez gondokat, törődést jelent, de végül is az ember végiggondolhatja a szabad akarata által és értelmes eszével, hogy kihozza-e önmagából a legtöbbet, vagy tunyán ellustul, vagy éppen akadékoskodik? Mert lehet a Keresztet letenni, útszélen hagyni, lehet „cipelni”, de lehet felvállalva azt, egyszerűen csak „vinni” is.
Melyiket választjuk? Aki leteszi, elhagyja keresztjét, az Istennek is hátat fordít, rossz döntést hozott; ő az, aki nem kamatoztatja a talentumokat, és végül Ura elzavarja őt. Aki „cipeli”, az nem halad, nem fejlődik, de aki vállalja a nehézséget, a küzdelmet, izzad, dolgozik, mégis szeretettel teszi munkáját, az „csak viszi” a saját áldott keresztjét, mely azután a „végszükség szakadékán” átvezeti őt.
Melyik megoldást választom én, az egyén, melyiket választjuk közösségi, családi és nemzeti szinten?
A választ nem lehet kikerülni, mert a kérdés Tőle, Urunktól jön, és Hozzá tér vissza lelkünk döntése is. A Mérleget Isten figyeli, de a „mérleg serpenyőjét” mi magunk töltjük meg, vagy hagyjuk üresen!
Meglehet, hogy az idei Szent Karácsony ebben is rendhagyó, mert előfordulhat, hogy Isten lelkünk legmélyére hatoló kérdése, magunkba nézetése, minden eddigi „lelki takarításnál” erőteljesebb lesz…
Hiszen kicsi csengők helyett ma már a harang nyelve által az „Idők Szava” szól…
 
Az utóbbi években már a Szűzanya is erőteljesen csatlakozik Szent Fia kéréséhez: Ahogy Szent József 2000 évvel ezelőtt szállást keresett Betlehemben a várandós Kismamának, úgy most a Legszentebb Égi Anya keresi a helyet a szívekben, hogy vajon kinek a szív-szeretetét lobbanthatja Igaz Meleget sugárzó Szeretetlángra?
Kinek a szeretetszikrájából lehet „Élő Tüzet” gyújtani, kit lehet Szent Fia oldalán munkába állítani, kinek van szüksége nagyobb védelemre, hogy Édes, Anyai palástjával eltakarja őt a „mai Heródes” készülődő pribékjei elől?...
 
Angyalok sokasága lesi, figyeli a földi embert,
elfogadta-e már, megérti-e az égi-földi jeleket?
Vállalja-e az „Új Ég és Új Földért” az Isten-szolgáló „munkás életet”?
Akar-e teremteni ember-módra maga körül jót, szépet, tisztát és nemeset? 
Mert ők, a maguk angyallétében csak ezekhez nyújthatnak segítséget!
 
Legyen hát otthon az új világ hajnala előtt „egy marék szalma, és friss, illatos széna”, „fa a tűzrakáshoz”, kerüljön megszentelt olaj „okos szüzek” módjára a földi és a szívbéli lámpásba, és megszentelt gyertya, mely lángról lángra járva sosem alszik ki.
 
És nőjön hatalmasra szívünkben az Örömhír, hogy az Istengyermek ismét „új lapot” indít az életünkben, és mi Vele együtt dolgozhatunk egy tisztább, szebb jövő megteremtésén!
Hiszen ezért hívjuk Őt Üdvözítőnek, Emmánuelnek, Aki mindent megtesz, még az Új Világ kialakításába is bevon, hogy Üdvösségre, Teremtő Atyánk Országába vezessen bennünket! Ámen.
 
Legyenek áldottak, igaz tartalommal megtöltöttek az Ádvent készülődései!

 

adventi-koszoru-1-.jpg

 

 
2012. 12. 09.                                                     Szeretettel: M.G.Mária
 
 
Vissza                                                                                                     Letöltés