Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

 TANÍTÁSOK A BÉKE ÉS SZERETET ORSZÁGÁBÓL 13. 

ISTEN IRGALMA: JÉZUS SZÜLETÉSE

 DECEMBER 24-25-26.

 
 
2013.karacsony_0004.jpgA Megváltás teljessége az Úr Jézus születésével kezdődött. Egészen emberré lett, kiszolgáltatva a földi világ nehézségeinek, hogy megmutassa, hogyan lehet egy kicsi gyermekből nagybetűs Ember, ha szerető környezetben nő fel. A minden törvényt betartó, mégis mélyen megértő, tiszta anyai szeretet bemutatására Máriát, a Nagytemplomban nevelkedő tiszta, szűz leányt választotta az Ég Ura, míg az igaz lelkierővel és hívő szeretettel rendelkező védelmező szeretet bemutatására Szent József adott példát.

 
 
2013.karacsony_0005.jpgA kis Jézus születését – mely minden külső körülménytől függetlenül zajlott le –, anya és gyermek meghitt együttlétének legnagyobb csodáját, Isten Fényének „átalakulását”, a fájdalom nélküli születést, a Tiszta Öröm megtestesülését és a Szűzanya szülés közbeni elragadtatását a nagy misztikusok közül sokan leírták…
 
A mai kor embere számára Jézus születése, Szent Karácsony ünnepe a Teremtő Isten Irgalmának megtestesülését is jelenti, mely 2000 évvel ezelőtt valóságos emberi test által, ma pedig „szívünkbe születése” által történik meg. A „születés misztériumát” éppen úgy három napig ünnepeljük, mint Húsvétkor a „Megváltás Szent Misztériumát”.
Ebből az alkalomból arra kaptam megbízást a lelkembe, hogy Szent Fausztina nővérnek, az Isteni Irgalmasság „titkárnőjének és apostolának” Naplójából idézzem az alábbi részleteket, amelyek nem egy időpontban születtek, de az Úr mondanivalójuk végett kérte ezt az összeállítást. A naplóbejegyzések 1936. 12. 24-ével indulnak, amikor a nővér hazamehetett kongregációjába a kórházi kezelésből:
 
„A Szeplőtelen Szűz alázatossága és szeretete egészen átjárta lelkemet. Minél buzgóbban haladok a Szűzanya nyomában, annál mélyebben ismerem meg Istent. Ó, milyen felfoghatatlan vágyódás ragadja meg a lelkemet! Jézusom,… minden érintésed megsebez engem. Együtt van a szeretet és a szenvedés… A lélek ezen sebeit szerető kéz okozza.
Délután megérkezett K. nővér, hogy hazavigyen a mindennapokra. Örültem, hogy együtt lehetek a Szeretetközösséggel. Midőn átutaztunk a városon, azt képzeltem, Betlehemben vagyunk. Láttam a siető embereket, és arra gondoltam, vajon akad-e olyan ember, aki a mai napon a felfoghatatlan Titkot áhítattal, csendben szemléli? – Ó, tiszta Szűz! A mai napon Te is utazol és én is utazom. Érzem, a mai utazásnak jelentősége van. Ó, Istenben elmerült sugárzó Szűz! Tiszta vagy, mint a kristály. Neked adom egész benső életemet. Rendezz el bennem mindent úgy, hogy tetszésére legyen Fiadnak.
Ó, Anyám! Vágyódva áhítom, hogy ma az éjféli misén nekem add a kis Jézust! – Lelkem mélyén Isten olyan mély jelenlétét éreztem, hogy tudatosan vissza kellett fognom a bennem lévő örömöt, hogy külsőleg ne látszódjék, hogy mi megy végbe lelkemben.
 
Vacsora előtt rövid időre bementem a kápolnába, hogy azokkal a lelkekkel, kik kedvesek szívemnek, megosszam az Ostyát. Név szerint az Úr elé hoztam őket, és Kegyelmét kértem számukra.
Ez nem minden. Az Úrnak ajánlottam a szenvedőket, az üldözötteket, és mindazokat, akik nem ismerik az Ő Nevét, és főleg a szegény bűnösöket. „Ó kis Jézus, buzgón kérlek, zárd felfoghatatlan Irgalmad tengerébe mindannyiukat!”
Ó, édes kicsi Jézus, vedd a szívemet, legyen részedre kényelmes, kellemes szállás.
Ó, Mérhetetlen Felség, milyen édes módon közelítettél hozzánk! Itt nem fenyegetnek a Nagy (Jahve) villámai, itt egy édes, kicsi Jézus van. Itt egyetlen lélek sem fél, pedig Fenséged nem csökkent, csupán elrejtőzött…
 
Éjféli mise. A szentmise alatt egészen átjárt Isten jelenléte. Röviddel átváltoztatás előtt megpillantottam az Anyát, a kis Jézust és a Szent Öreget. A Szűzanya így szólt hozzám: „Fausztina lányom, itt van a legdrágább Kincs!” – és felém nyújtotta a kis Jézust. Midőn karomba vettem Jézust, lelkem olyan felfoghatatlan örömöt érzett, hogy azt leírni nem lehet…
Másnap, az átváltoztatás alatt rövid ideig újra láttam az Isteni Gyermeket.
(Másnap) Ima alatt ezt a hangot hallottam: „Ó, milyen nagy Kegyelmekben részesítem majd a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák. Irgalmam Bensőjéig megindul azok iránt, akik ezt az imát imádkozzák. Írd fel ezeket a szavakat leányom, hirdesd a világnak Irgalmasságomat. Ismerje meg az egész emberiség kifürkészhetetlen Irgalmamat. Ez a végső idők jele, utána eljön az Igazság napja. Amíg még van idő, meneküljenek Irgalmam forrásához, használják fel az értük kifolyt Vért és Vizet!”
 
„Szeretett leányom, írd fel: Szívem ma megpihent ebben a kolostorban. Hirdesd a világnak Irgalmasságomat és Szeretetemet.
Égetnek az Irgalom lángjai. Szeretném kiárasztani őket az emberekre. Ó, milyen fájdalmat okoznak nekem, ha megtagadják befogadásukat!
Lányom, tedd meg, ami hatalmadban áll, hogy Irgalmam imádását elterjeszd. Ami ehhez belőled hiányzik, azt Én kipótolom. Mondd a szenvedő emberiségnek, simuljon Irgalmas Szívemhez, és Én békével töltöm el.
Mondd el lányom, hogy Én Magam vagyok a Szeretet és Irgalom. Ha egy lélek bizalommal jön Hozzám, olyan hatalmas Kegyelemmel és Irgalommal töltöm el, amelyet önmaga be sem tud fogadni, hanem más lelkekre is átsugározza azt.”
 
„Minden, ami létezik, Irgalmam bensejében van, mélyebben, mint a gyermek anyja ölében. Fájdalmasan megsebez a jóságomban való kételkedés. Legfájdalmasabbak számomra a bizalmatlanság bűnei.”
„A legnagyobb bűnösök helyezzék reményüket Irgalmamba. Mindenki más előtt nekik van joguk bízni Irgalmam mélységében! Leányom, írj a megkínzott lelkeknek Irgalmamról. … Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös lenne az, aki Irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen Irgalmamban. Írd: Mielőtt eljövök, mint Igazságos Bíró, szélesre kitárom Irgalmam Kapuját. Aki nem akar Irgalmam Kapuján átmenni, annak Igazságom Kapuján kell áthaladnia.”
 
„Azokat a lelkeket, akik Irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem Irgalmas Megváltójuk leszek. Ebben az utolsó órában a lelkeknek nincs más védelmük, mint az Én Irgalmam. Boldog az a lélek, aki életében az Irgalom forrásába merült, mert az Igazság nem fogja elérni.”
 
„Irgalmam apostola, hirdesd az egész világnak kikutathatatlan Irgalmamat. Ne bátortalanítsanak el a nehézségek, melyekbe küldetésed során ütközöl. Ezek a nehézségek, melyek oly fájdalmasan érintenek, szükségesek, hogy téged megszenteljenek, és bizonyítsák, hogy ez a mű az Enyém. Lányom, légy buzgó minden mondat leírásában, melyeket Irgalmamról mondok neked, mert ezeket sok lélek számára rendeltem, hogy belőlük hasznot merítsenek.”
 
Ez az Úr Üzenete Emmánuel idejének hajnalán!
 
2013-12-24.
Szeretettel, kívánok Áldott, Kegyelmekben gazdag Szent Karácsony Ünnepét minden kedves Olvasónak!
M.G.Mária

pc231600.jpg

 

Az idézetek részben, vagy egészben az Úr kérésének megfelelően – az alábbi naplóbejegyzésekből kerültek összeválogatásra:  N.843. 844. 845. 846. 848.;  N.1074. 1075.1076.; N.1142.; N.1146.

 

 Vissza                                                                                                     Letöltés