Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

 TANÍTÁSOK A BÉKE ÉS SZERETET ORSZÁGÁBÓL
10.
 
A KARIZMÁK ÜNNEPÉRE
 
 
img_0003.jpgAz „utolsó idők”, vagy inkább a mai világváltozás embere számára nagy kihívást jelent az Igazság felismerése.
Azonban így volt ez az Úr Jézus idejében is, ezért az Ő Tanítása, szavai, minden tette és kijelentése mértékadó „lelki út” a mi számunkra.
Mielőtt Jézus eltávozott volna a tanítványai köréből, egy alkalommal így szólt: „Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön Ő, az Igazság Lelke, elvezet titeket a teljes Igazságra.” (Jn.16/ 12-13.)
Az Igazság pedig, Isten Igazsága magasan fölötte áll minden földi igazságnak. Így valójában az ember nem is tudná megismerni azokat, és nem is volna képes az Úr Jézus által mutatott utat végigjárni a Szentlélek segítsége nélkül.
A Harmadik Isteni Személy folyamatosan támogatja az embert az Igaz Út végigjárásában. A Szentlélek a Híd Isten és az ember között: Bölcsességével tanít, rávezet az Igazságra, valamint Ajándékaival megnyitja az emberbe Isten által elrejtett képességeket, és az illető ezzel meghívást kap az Isteni Szeretettel és Hatalommal való együttműködésre, mint ahogy az az apostoloknál is történt.
 
 
 
Szent Pál pontosan meg is fogalmazza, hogy a Szentlélek Ajándékai által milyen feladatokhoz ad Isten képességeket az embernek. Ezek pedig a következők: „A hívőket ezek a jelek fogják kísérni: Az Én Nevemben ördögöket űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek majd a kezükbe, és ha valami halálos mérget isznak, nem árt meg nekik. Betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak.” (Mk. 16 / 16-18.) Más helyen pedig ezt mondta Jézus: „Ő egyeseket apostolokká, ismét másokat prófétákká, ismét másokat evangélistákká, pásztorokká és tanítókká tett. …” (Ef. 4 / 11.) Ahhoz, hogy az ember ezt a magasztos feladatot jelentő elhívást Istennek tetsző módon tudja megvalósítani, ahhoz a Szentlélek folyamatos, „több szinten történő nevelésére” van szükség.
 
A felkészülés tehát folyamatos, bár hol több, hol kevesebb időt vesz igénybe. Ezt a tanítást, a léleknek ezt a belső útját – ami a mindennapi életünkbe van belefűzve – a Szentlélek vezeti Isten által meghatározott módon, és 7 csoportba sorolt Ajándékai által segíti és egyben biztosítja is a „spirituális vállalkozó” útjának végigjárását. A Karizmák fokozatos megnyílása idején kisebb-nagyobb feladatokkal, „gyakorlási lehetőségekkel”, olykor komoly próbákkal is együtt jár.
 
A legnagyobb feladatra való felkészülést azonban Maga az Úr Jézus személyesen vezeti, a Szentlélek által, valahogy úgy, mint ahogy a keresztényüldöző Saulból Szent Pált formált. Megtérése után elvonult a világtól, és az Úr Jézus három évig tanította, mielőtt Pál az apostoli küldetését megkezdte volna. Isten „nevelése” ma is ehhez hasonlóan történik.
Végül pedig eljön az áldott pillanat, amikor az Isteni Kegyelem a végleges felkenést megadja, és a kiválasztott megkapja a már működésbe állított Karizmák által az előbbi „küldetések valamelyikét”.
Áldott Szentlélek! Jöjj, töltsd be mindannyiunk szívét!
 
2013. 05. 14.                                                                     Sok szeretettel: M.G.Mária

 

MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban azt írom le, ahogy az előbbi mondanivaló belső részleteit – és ebben is a „kiválasztottság” kérdését – én megértettem:

Valójában minden emberi lélek már a születése előtt „vállal” legalább egy, csak neki szóló, egyedi feladatot, amely Isten és a lélek titka.

Magyarul: sok lélek lehet „kiválasztott” valamely csak neki szóló feladatra.
Akit mi általában „kiválasztottnak” nevezünk, az valamely nagyobb feladattal megbízott személy, és küldetése egy idő után mások számára is nyilvánvaló kell, hogy legyen. Őrájuk vonatkozólag több misztikus leírásában /pl.: Valtorta Mária/ olvashatjuk, hogy azt mondja az Úr: „Már édesanyád méhében kijelöltelek erre a feladatra!”

Ennek megfelelően – általánosan értelmezett módon – a valódi kiválasztott az, akit Isten már születése előtt kijelöl egy meghatározott küldetésre, de ezt az illető ego-énje nem, csak lelke ismeri. Véglegesen kiválasztottá – itt a földi világban is – az válik, aki önmaga szabad akarati döntései és hűsége által, lelke vezetése szerint is felvállalja saját küldetését. A „kiválasztottság” gyümölcseinek beéréséhez tehát szabad akarati döntések sorozata, hűség, bölcsesség, kitartás sok szeretet, komoly jellemes tulajdonságok, valamint erős hit kell. M.G.M.

 
Vissza                                                                                                     Letöltés