Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

† A bevezető után következzék tehát az az IMA, amelyet Erzsébet asszony kapott, mint a SZERETETLÁNG IMÁJÁT, amely által a Szűzanya Hazánkból kívánta, és kívánja még ma is az egész emberiséget az Élő Istenei Szeretet Lángja által felébreszteni, és Szent Fiához odavezetni.

Figyeljük meg, hogy Mennyei Édesanyánk palástja milyen egyszerű, túlbonyolítás nélküli ima által terül fölénk védelmezőn és átalakítón, ha kérjük:

 

SZERETETLÁNG RÓZSAFÜZÉR

(Szokásos, általánosan ismert Rózsafüzéren imádkozható)

A keresztre: Isteni Megváltónk Öt Szent Sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet, mély áhítattal: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

A nagy (köztes) szemekre: Szűz Mária Fájdalmas, és Szeplőtlen Szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

A három kezdő (kereszt utáni) kis szemre:

Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy!

Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül Irgalmas vagy!

Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy!

Az 5x10 kis szemre:

Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!

+ Minden tized végén, a kis szemek után, azt mondjuk:

Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.

Befejezésül: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most, és mindörökké. Ámen.

***********************************

Néhány gondolat az imáról, és külön a „rövid” Rózsafüzérekről.

Magáról az „imáról” máshol is lesz szó, itt most csak általánosságban, néhány ideillő részletet szeretnék kiemelni.

Az itt lejegyzett gondolatok mintegy „tapasztalati összegzésnek is tekinthetők”, és egyszerű, hétköznapi nyelven, leginkább azokhoz szólnak, akik Istenkeresésükben sokfajta imával találkoznak, de még nem érezték meg az ima belső lényegét, vagy az imák közötti különbséget. Az alábbi rövid kis összefoglaló ebben próbál segítséget nyújtani.

Az IMA – általában, és rendeltetését tekintve„Magához Istenhez, az Isteni Szeretethez történő odafordulást”, mély, belső figyelmet jelent. Ebből adódóan, nem biztos, hogy hangosan kell kimondani minden szót, mert van, hogy a lélek Istenre koncentráltsága csak „csendben” tud olyan mély lenni, ami szavakban már nem is kifejezhető.

Különbség van aközött, ha valaki egymaga imádkozik, és más, ha közösségben, ugyanakkor mindkettőnek meg van a maga értéke: egyénileg az ima lehet mélyebb, közösen pedig nem összeadódik, hanem sokszorosára nőhet az ereje. Meg kell azonban azt is említeni, hogy az sem mindegy, hogy milyen közösségben történik az „odafordulás”.

Más dolog, hogy akár egyénileg, akár közösségben is imádkozik valaki, fontos az abban való tudatosság, hogy:

- Magát Istent, Teremtő Atyánkat, Üdvözítő Urunkat szólítjuk meg. Neki szenteljük a figyelmünket, és nem mással beszélünk!

- Ha saját szavainkkal imádkozunk, akkor valóban tiszteletteljesek, és őszinték vagyunk-e? Úgy, hogy kialakulhasson egy párbeszéd?

- Fontos, hogy az ember tudja, hogy miért imádkozik, mi az ima célja? (Családért, gyermekekért, Hazáért, Békéért, stb.) – A cél általában hálaadáshoz, dicsőítéshez, vagy felajánláshoz kapcsolódik. (Például: „Felajánlom ezt az imát XY-ért, érte imádkozom.”)

- Ismerjük fel, hogy a „kötött ima” „célja”, és tartalmi mondanivalója között különbség van. Ez a gondolat azt jelenti, a felajánláshoz már vállalás is kapcsolódik: az ember felajánlja figyelmét és idejét, gondolatainak megfegyelmezését egy meghatározott célért, miközben szívével és elméjével az Isteni Titkok, és Szeretet felé fordul, (Például, amikor az ember a Rózsafüzér titkaira figyel a határozott célért elmondott ima közben.), és ezzel Jézus, vagy Szűzanya lába elé helyezi az illetőt, vagy saját élete nehézségét.

- A „kötött imánál” (megadott szövegű imát kell alatta érteni) pedig legyünk tudatában annak, hogy, miért azt az imaformát választottuk.

Amikor azonban, bármilyen formában is, de úgy imádkozik valaki, hogy kimondja ugyan a szavakat, de szíve néma marad, gondolatai máshol járnak, az a mód az, amire az Úr Jézus azt mondta: „az egész csak „ajakima, amely utálatos Énelőttem”, és ez az „ajakima” azután az, amely nem nyer meghallgattatást.

A kötött imának „kettős” célja van.

Az egyik, hogy a gondolatokat lecsendesítse. Az Úr Jézus Nevének tisztelettel való kiejtése, különösen a nehéz időszakokban, távol tartja a „hívatlanul is jelentkező, és erőszakos szellemi betolakodókat.” Ez tehát a „védelemnek” egy igencsak hatékony módszere!

A másik cél, hogy a Mennyei Atyánkhoz való személyes odafordulást, vagy más szóval, hasonló tartalmú kifejezéssel élve, a „felcsatlakozást” biztosítsa. Ilyen például a Miatyánk, vagy az Üdvözlégy Mária, mely mintegy előkészíti a személyes, szívbéli megnyílást.

Néhány gondolat még a manapság egyre jobban elterjedő „rövid Rózsafüzérekhez”:

Talán az első, általánosan megismert, és példaértékkel megjelenő az Isteni Irgalmasság imája volt, amelyet Maga az Úr Jézus adott Faustyna nővéren keresztül a világnak, úgy, mint az „utolsó idők” egyik leghatalmasabb, „sötétségből kivezető, és kiemelő Mentőövét”, mely a Megváltáshoz kapcsolódó Isteni Irgalmasságon, a megbocsátáson, és a bocsánatkérésen keresztül vezet a Szeretet Világába.

Az Isteni Irgalmasság, „egymondatos” imája rendkívül tömör, és hatásos fogalmazású, az Úr Jézustól indult, Lengyelországból. A Szeretetláng imája szinte „párja” az előzőnek, és Szűzanya az elindítója, mégpedig Hazánkból. Magának, ennek a ténynek is érdekes mondanivalója van, hiszen a két testvérnépet az Isteni Kettős-szív Szeretete által is összekapcsolja.

Az Isteni Irgalmasság, és a Szeretetláng, valamint a később, erre a mintára megjelenő, szintén „egymondatos” imákban nem az imaidő hossza, hanem a rövid, de koncentrált mélysége, és az ezekből adódó gyors, mégis erős, a Szentlélek segítsége által vezérelt összekapcsolódás a lényeg.

Mintha az Égi Vezetés figyelembe venné a „változó idő” miatt bennünket, embereket érintő nehézségeket, és az anyagi létből adódó korlátainkat, és lehetővé tenné, hogy a mindennapok sűrűségeiben is az „EGYÜTT” fogalma mindenkor, és mindenhol - imában és tettben egyaránt - megvalósulhasson.

      

Vissza