Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2009. 11. 09.

SZERETETKÍVÁNSÁGOK


Azt mondják, vannak napok, amikor a kérések, kívánságok villámgyorsan teljesülnek.

Azt gondolom egy idő óta, hogy ha a Szívünkben BÉKE és SZERETET van, akkor minden nap lehet ilyen „különleges nap”!

Higgyük, hogy így van, akkor kérjünk! Kérjünk sokat, hogy szebb legyen a világ!

A magam részéről azt kérném Teremtő Atyánktól, Aki ezt a világot kormányozza és igazgatja, Aki az életet és a lehetőségeket is biztosítja nekünk, embereknek, hogy:

A mai napon hallgassanak el a viták, csöndesüljön a harag, szűnjön meg ellenségeskedés, némuljanak el a szó és a vas gyilkos fegyverei, szűnjön meg a háborúskodás, az értetlenkedés az önmagunk szívében, a családokban, a munkahelyen, az országban és az egész Földön!

A mai napon szűnjön meg minden fájdalom és bánat, és múljon el minden fájdalmas könnyeket hozó rossz gondolat!

Helyette:

Adj Uram a mai napon SZERETETET minden ember szívébe, kicsi gyermekébe és a felnőttébe, fiatal szívbe és idősekébe egyaránt.

Adj Uram a mai napon BÉKÉT minden ember szívébe, Békét, mely a további napokon is megmarad, és olyan Békét, mely eltöröl és átalakít minden haragos szembenállást egyének, családok és népek között! ÉGEN és FÖLDÖN EGYARÁNT!

Adj Uram a könnyeket is letörlő MEGBOCSÁTÁST és MEGÉRTÉST, hogy átlássuk a másik nehézségét, és őszinte szívvel képesek legyünk bocsánatot adni, kérni, sőt még segíteni is!

Adj Uram FIGYELMESSÉGET, mely a szeretet szavát kívánja megvalósítani!

Adj Uram ÖNZETLENSÉGET, hogy maradandó legyen a jót teremtő szó!

Adj Uram GYÓGYULÁST a testi, lelki fájdalmakra és a szomorú gondolatokra!

Adj Uram HELYES GONDOLKOZÁST minden embernek, de különösen azoknak, akikre sok ember sorsát bíztad a Földön!

Adj Uram ÖRÖMÖT az emberi szívekbe, hogy Szereteted Fénye töltse meg az egész világot!

Adj Uram IGÉNYESSÉGET minden tettünkben és munkánkban, hogy szépséget teremtsünk.

Add meg Uram a SZERETET MÉLTÓSÁGÁT, mely minden erőszakosság és megalázkodás nélkül, de a legmagasabb fokon: SZÍVBŐL ADNI KÉPES!

ADJ URAM, HOGY ADHASSAK!

A kérés még folytatható….

Kinyitottam a Bibliát: Lukács, 9-es fejezet, 16-os versnél nyílt ki (Lk. 9/16.):

„Ezután fogta az öt kenyeret és két halat, föltekintett az Égre, és megáldotta azokat. Majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindannyian ettek és jóllaktak, még tizenkét kosár kenyérmaradékot szedtek össze.”

A „KENYÉR”, mely ÉLETET ad, mely testet, lelket, szellemet egyaránt táplál.

Kérjünk hát: Áldd meg Uram egész lényünk Kenyerét!

Add meg Uram mindennapi egészséges kenyerünket, ételünket, friss vizünket, mellyel éltetjük, tápláljuk testünket!

Adjad Uram, hogy az éhezőknek, a nincsteleneknek is jusson életet adó táplálék!

Add meg Uram, hogy ma senki se haljon éhen, és add, hogy innentől kezdve szűnjön meg az éhhalál a Földön!

Add meg Uram, hogy jusson munka, becsületes bér és megdolgozott kenyér minden ember asztalára a mai napon, és add, hogy innentől kezdve ez már mindig így legyen!

Adj Uram egészséget a betegnek és erőt a gyógyítóknak, orvosoknak és ápolóknak, hogy egészségesebb legyen a Föld!

Add Uram, hogy ne legyen kidobott kenyér, és add, hogy mindennapi Ajándékodnak, vagyis mindennapi munkánknak és kenyerünknek mindig értéke legyen!

Egyszer láttam egy éhező kisgyermekekről szóló, néhány perces filmet. A szívem mélyéig lehatolt. Azóta így imádkozom: „Add Uram, hogy minden nap és minden ember asztalára jusson kenyér! Áldd meg ételünket, és add, hogy Áldásod által legyen benne minden, amire szervezetünknek szüksége van, és kikerüljön belőle minden, ami esetleg káros lenne! Áldd meg Uram azokat, akik lehetővé tették, hogy megegyem ezt az ételt, és sokszorozd meg azok számára, akik éheznek! Ámen.”

Adj Uram ÉRZÉKENY SZÍVET minden embernek, hogy meghalljuk a SZERETET SZAVÁT, a LÉLEK KENYERÉT, hogy figyelmesen, fegyelemmel végezzük vállalt feladatunkat, hogy így tudjunk segíteni egymásnak.

Adj Uram Vezetésed Szavára való figyelmességet!

Adj Uram akaratot, mely tevékennyé teszi a testet a szeretet-cselekedetekre!

Adj Uram lelkierőt, mely képessé tesz a lustaság, a fáradtság legyőzésére!

Adj Uram vigasztaló szót a szánkba, hogy felszáradjanak a könnyek!

Adj Uram jószívűséget, mely megosztja a kenyeret!

Adj Uram meleg szívet, mely simogató, találékony szóval, szeretettel gyógyító!

Add meg Uram a lélek bátorságát, mellyel kiáll a Szeretet igazsága mellett!

Adj Uram türelmet, igaz alázatot és fegyelmet, mely a lélek valódi tápláléka.

Add Uram, hogy SZELLEMÜNK KENYERE, az IGE: JÓT TEREMTŐ GONDOLATTÁ érlelődjön bennünk!

Adj Uram képességet, hogy „megsokszorozzuk” az áldott „kenyeret”!

Adj Uram elevenséget a gondolkozásban, és szeretettel átitatott gondolatokat az elménkbe!

Adj Uram erős akaratot a szeretet-cselekedetek véghezvitelére!

Adj Uram szívből gyökerező jó szándékot, kitartást, és erőt a tiszta Igazság megvalósításához!

Adj Uram bölcs gondolatokat, melyek Igazságodon alapulnak!

Adj Uram megfelelő tiszta tudást, mely Vezetéseddel működik!

Adj Uram igazságosságot minden ember szívébe!

Adj Uram őszinteséget, hogy mindig tiszta legyen a szeretet!

Adj Uram határozott jó szándékot a munkaadóknak, hogy ne legyen éhes száj, és ne legyen bánatos lélek!

Adj Uram kreativitást, lendületet és szeretettől átitatott tetterőt a sokszorozáshoz!

Adj Uram folyamatos jó kívánságokat a szánkba, hogy „jóság” és szépség teremtődjön általunk, és hogy mindig Örömödre tegyünk!

Adj Uram lehetőséget, erőt, akaratot és kitartást rossz szokásaink, helytelen gondolkozásunk cseréjére, és add Uram, hogy meglépjük az életünk „jóra való átalakítását” minden tekintetben!

Adj Uram FÉNYT az életünkbe!

Adj Uram nyitott szívet és Rád figyelő elmét az élet minden kis és nagy dolgában!

Adj Uram helyes alázatot Vezetésed elfogadásához!

Adj Uram nyitott füleket, hogy meghalljuk Hangod!

Adj Uram tisztán látó szemeket, hogy meglássuk, mit kell tennünk!

Adj Uram tiszta érzéssel és érzékeléssel, tiszta megérzésekkel létező igaz szívet, hogy szeretettel kövessünk Téged!

Adj Uram bátorságot és lelkierőt, kitartást és helyes értékítéletet mindennapi küzdelmeinkhez, emberi gyengeségeink leküzdéséhez!

Add Uram, hogy minden tekintetben és minden időpillanatban meglássuk az Általad helyes tennivalót, és azt halogatás nélkül és azonnal megtegyük!

Add meg Uram az Igaz és Általad is helyesnek tartott dolgok elfogadásának, és az ÍTÉLKEZÉSMENTES életnek Kegyelmét!

Add Uram, hogy egész lényünkkel hozzákapcsolódhassunk a világ Szereteted felé történő irányváltozásába!

Add Uram, hogy érzékenyen reagáljunk hívásodra, és minden körülmények között és minden időpillanatban azt tegyük, amit itt lent a földi világban szerető elgondolásod alapján tennünk kell!

Add Uram Áldásodat Hazánkra, és add, hogy Vezetésed mutatkozzon meg egész nemzetünkben!

Add Uram, hogy Áldásod által megerősödjön és egységre kerüljön e Nemzet!

Add Uram, hogy Vezetésedben EGY AKARATRA kerüljön népünk, és EZ nyilvánuljon meg e Hazában!

Kérjük Uram, hogy Boldogasszony Édesanyánk, Mária erősítse meg szíveinket, hogy Jézus vezetésével felvállaljuk a nekünk szánt feladatot a világváltozás idején!

Áldj meg Uram a Veled és egymással történő összefogásra!

Áldj meg Uram Isteni Irgalmasságod befogadására, hirdetésére és győzelmének elősegítésére, hogy ne félelem, hanem szeretet uralkodjon a világban!

Áldj meg Uram, hogy méltóvá váljunk a lelki fejlődés következő lépcsőfokának meglépésére!

Áldj meg Uram, hogy megváltottságunkban töretlen szeretettel kövessünk mindig Téged az Isteni Vezetés Útján!

 

IMA A MAGYAR NÉPÉRT

Áldd meg Isten a magyart, Mária népét,

hogy felismerje Vezetésed, s élete Szentségét!

Adj kérünk Bölcsességet szívünknek, elménknek,

hogy teljességgel megérthessük népünknek szánt Tervedet!

Nyisd ki szemünk, hogy látón láthassuk a jót,

és nyisd meg fülünk, hogy hallva hallhassuk az Isteni Szót!

Add, hogy szavunk mindig tiszta legyen,

Szeretetről szóljon, s Általad teremtsen!

Add, hogy szívünkben az érzés Szeretetedtől sugározva égjen,

s hogy mindez mutatkozzon meg életünk minden tettében!

Áldj meg Uram minket, Boldogasszony népét,

Hogy magasra emelhesse Veled, s Általad Igaz Küldetését!

Ámen.

 

KÖSZÖNÖM URAM a szeretetet, amire tanítottál, és amit útravalóul adtál.

Köszönöm Uram a szeretet utáni vágyat, amit szívemre helyeztél és ami bennem van, és mindazt köszönöm, ami körülvesz és éltet… az érzékenységet és a virág illatát…

Köszönöm Uram a meleg szobát, a friss kenyeret, a frissítő vizet…

Köszönöm Uram az életet és tanításokat, az ima ízét és mindazt, amit fejlődésemre adtál!

Köszönöm Uram, hogy képes vagyok tenni magamért és másokért. …

Köszönöm a lehetőségeket, amit mindig biztosítasz és biztosítottál előbbre jutásomhoz!

Köszönöm a Természetet, amibe beléhelyeztél, hogy teremtett világodban felfedezzelek.

Köszönöm a tiszta gyermekszemeket, köszönöm a kedves mosolyokat…

KÖSZÖNÖM URAM milliónyi Áldásodat, és add, hogy Áldásaidért átadhassam Néked a szívem, és mindazt, ami együtt és részletezve is a szívemben van... 

Ámen.

Budapest, 2009. november 9.                                                                      M.G.M.

 

Vissza Tartalomjegyzékhez