Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2006. 07. 11.                                                                            Különösen nagy jelentőségű üzenet!

 

SZERETETEM GYERMEKEI!

Sok munka van mögöttetek, de mégis, kevesen, az élő Föld minden emberéhez képest kevesen hallgatnak Rám! Így azokhoz szólok, akik figyelnek szavaimra: Legyetek szorgalmasabbak a rátok bízott cselekedetek megvalósításában!

Szeretetem szétárad felettetek, hogy képesek legyetek pontosan, s jól megérteni mindazt, amit mondani készülök. Csendesedjetek el szívetekben, mert mondanivalóm komoly, s az élet minden területére kihat.

Felbolydult világban éltek, és a kedvezőtlen jelek szaporodnak körülöttetek, országotokban is.

Vegyétek észre ezek mondanivalóját! A minden hordalékot, szennyet felkavaró vizek áradása zavaros érzelmeitekre utal. Ellenséges hangulataitok forrpontra hevítenek emberi indulatokat nemcsak országotokban, hanem a világ különböző pontjain is! A Természet minden eleme szenved, mert a nagy áradások, a katasztrófák és a növényvilág (kizsákmányoló gazdálkodásotok következtében való) pusztulása után az állatok is beálltak a sorba: a bálnák, a delfinek, majd a madarak léte forog kockán!

Mennyi jel kell még nektek, hogy komolyan vegyétek intéseimet?

ÖRÖMRE teremtettelek benneteket, mondjátok, s ez így igaz. A test öröme a „jutalom” lenne a JÓL végzett lelki-szellemi eredményekért, amelyben ott van, mert ott lehet SZERETETEM és ÁLDÁSOM is! Gyermekeitek vidáman csillogó szeme mutatja ezt.

Öröm van bennetek, és Bennem is, amikor azt érzitek, hogy sikerült valakit megvigasztalni, felemelni, vagy fejlődésében előbbre juttatni! Amikor azt érzitek, hogy egy családba, emberi közösségbe békét vittetek! Nem kell ehhez nagy tudás, csak SZÍVBÉLI HOZZÁÁLLÁS! Mert egyedül ennek van értéke az életetek minden területén!

A rivalizálást, az egymás fölé kerülést sehol, semmilyen szinten nem kedvelem.

Főleg nem spirituális szinten!

Ott, ahol nincs tolerancia, vagy kevesebb a figyelem egymás iránt, ott nem egészen az ÉN Akaratom működik, még ha a hivatkozás Nevemben történik is!

Azért hozok konkrét példákat, hogy megértsétek, hogy mennyire SZÜKSÉGES VÁLTOZNI és változtatni!

Ez a nyár bővelkedni fog eseményekben, ahol elsősorban SZÍVETEK REAKCIÓJA és HOZZÁÁLLÁSOTOK TESZTELŐDIK LE, valamint belső válaszotok és annak tisztasága, elhatározott szándéka. Ezek alakítják tovább sorsotok!

LEGYETEK FIGYELMESEK ÉS KRITIKUSAK ÖNMAGATOKKAL SZEMBEN!

Szavaitokért, s tetteitekért vállaljatok felelősséget!

Sem szavaitokban, sem tetteitekben ne használjatok üres frázisokat, mert lejáratjátok vele azt is, ami szép! Inkább mindkettővel, tehát tetteitekkel és szavaitokkal egyaránt adjátok meg a Szeretet Méltóságát!

Nem az az érdekes, hogy győztetek-e, hanem hogy HOGYAN győztetek? Hogyan tettétek, vagy mondtátok azt, amit szívetek által úgy éreztetek, hogy tennetek, vagy mondanotok kell!? Legyetek bölcsen mértéktartók mindenben, mert a többi, ami már sok, az eltérés az Igazságtól, s akár rombolhat is!

Életetekben sokszor előfordul az is, hogy nagyobb türelemre edzitek ugyan testeteket, de az inkább tetszetős gondolataitok, vagy egó-támasztotta érzéseitek kiszolgálójává válik!

Vegyétek komolyan Szavaimat, mert hamarosan nagy szükségetek lesz arra, hogy gyakorlati megoldásként alkalmazzátok!

Szeretem kipróbált munkásaimat, akik már rég óta szolgálatomban állnak, és sorozatban vívják meg naponta a maguk (inkább csendes, mint hangos) küzdelmét. Őket az Erőgyűjtő, Bölcs Nyugalom Kegyelmével ajándékozom meg, hogy legyen erejük kitartásuk a továbbiakhoz is.

Szeretem a lelkes „indulókat,” akik friss erővel robbannak be a spirituális életbe. De nekik Alázatra és Türelemre van szükségük Kegyelmeimből, hogy (tiszta!) szándékuk megvalósulhasson.

Szeretem mindazokat, akik szívük tisztaságánál fogva nem méricskélnek, nem vágyakoznak kétes babérokra, s főleg nem mások elnyomására, hanem „csak teszik” a dolgukat. Őket Szeretetem áramlásával, s nyugodt Békémmel ajándékozom meg.

Minden gyermekemet szeretem, de nem örülök azoknak az emberi cselekedeteknek, melyek a felsoroltakkal ellentétesek!

ÓVATOSSÁGRA intelek tehát benneteket, mert sok a ravaszul megfogalmazott, szépnek látszó hamis dolog a világban, mely a „jóság” álarca mögé bújik, s ebben a tekintetben a próféciák igazsága már kezd megvalósulni: ”Sokan jönnek az Én nevemben...”! Nem minden arany, sok csak arannyal bevont!

Kérlek benneteket, hogy BELSŐ FIGYELMETEKET és teljes EMBERI FEGYELMETEKET erősítsétek, mert nagy szükség van és lesz rá, s mert megváltozott helyzetek között csak a megalapozott lelki értékek győzhetnek!

Összpontosítsatok a legfontosabb feladatokra, s saját utatokról, szívetek hangjától senki el ne térítsen benneteket! Egyre nagyobb szükség lesz az így kialakított értékeitekre!

Megismétlem: Figyeljétek komolysággal a körülöttetek zajló történéseket, s szelíd türelemmel lelketekben keressétek előbb a választ, s csak azután cselekedjetek!

Szeretetem támogató, segítő Áldását küldöm mindannyiótokra, szeretteitekre is, hogy erősödjetek Bennem! Ámen. Jézus

M.G.Mária

 

Az üzenetet követően, kicsivel több, mint két hónap múlva, szeptember 17-én robbant ki az „öszödi beszéd” tartalma, és következtek be a számunkra, magyarok számára fontos, Kossuth téri tüntetések.

Ha az események ismeretében az ember most visszatekint, megdöbbenhet, hogy mennyire pontos az előrejelzés. Ezzel nem a magam ügyességét kívánom kihangsúlyozni, hanem Jézus „stílusára”, mondanivalójának HOGYANJÁRA hívnám fel a figyelmet!

- Nem ijesztget, de figyelmeztet (ez esetben többször is a „tiszta” beszédre, a „szó hatalmára”).

- Nem jósol, nem ad konkrétumot, mert Ő ugyan tudja, hogy mi fog következni, mégis megadja minden embernek az események alatti szabad döntés jogát az eseményekkel kapcsolatos cselekvésekhez.

- Megteszi viszont, hogy a helyes emberi magatartás és a Kegyelmi lehetőségek kihangsúlyozásával felkészít.

Tanulságos módszer minden Tanítónak!

És mindazoknak is, akik a „tudósítások” útvesztőiben az „igazit” keresik!

Jézus szavaiban, a „sorok között”, Őrá hangolódva lehet megérezni több konkrétumot, de ez mindenkinek a személyes feladata és lehetősége.

Érdemes talán ilyen szemmel újból elolvasni az egészet.

M.G.M.

 

Vissza a Tartalomjegyzékhez