Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

SZENT MIHÁLY NAPJA: Szeptember 29.

 

szent-mihaly-arkangyal.jpg

Szent Mihály napjával indul az év utolsó negyede.
Ilyenkor a Nap megkezdi a mi Földféltekénken a sötétedés, és az elcsöndesedés időszakát. A Földnek Nap körüli keringése és a hozzá való viszonya, valamint a földtengely ferdesége okozza az évszakok változását.
A néphit és hagyományaink jól ismerik ezt a szokást, a betakarítás utolsó napjai és a karácsonyig tartó várakozási időszak át- és át van szőve egyházi liturgikus és népi szokások egymásba simuló fonatával. Ilyenek a Szent Mihály napi ünnepségek is: liturgia és hagyomány egyszerre.
Innentől még rövidebbek a nappalok, és jobban hosszabbodnak az éjszakák.
 
A hagyomány szerint ezt az időszakot egészen Karácsonyig, az Istengyermek megszületéséig, és az Általa hozott Fény megszületéséig Szent Mihály, az Égi Seregek Vezére felügyeli.
Szükség is van az Angyali Fővezér Istentől kapott Szellemi Hatalomerejére, mert ahogy megnőnek az éjszakák, úgy megnőnek az „árnyak” is. A „fényre-teremtett” ember nem látja jól a sötétségben a csalárdul kivetett „sötétség-hálót”.
Ráadásul ez a folyamat minden évben egyre növekszik, a történések is egyre erőteljesebbek. Most, az „utolsó idők” bibliai szakaszában különösen komolyan kell venni minden embernek az angyali segítőkkel való összefogást.
 
Néphagyományainkban sok szép történet kapcsolódik Szent Mihályhoz. Például a Margit-szigeten, a kápolna ajtaja fölött ő tartja a mérleget a kezében, amellyel a Hazakészülő lelket „megméri”. Ez sem véletlen, hogy épp ő van domborműben kifaragva, mert a legenda szerint Árpád-házi Szent Margit mögött mindig ott állt Szent Mihály, hogy a folyamatos démonikus támadásoktól védje tiszta fényű tűzkardjával.
 
A Magyar Népnek Szent Mihály felé való tisztelete az első ok, ami miatt most leírok egy szép, különös, I. világháborús történet, ami talán kevésbé ismert.
Vitéz Somogyváry Gyula csodaszép, „És Mihály harcolt” című regényében gyönyörűen beszél erről. Talán az idősebb korosztály ismeri ezt a művet, amely a magyar nép hitéről, Istenhez való viszonyáról is sokat elárul.
A mondanivaló lényege, hogy a magyar hadtest a lövészárokban vette már csak észre, hogy galádul becsapták az állítólagos „szövetségesek”. Élőpajzsot alkottak maguknak a magyar katonákból az ellenség felé. Elöl az ellenfél, hátuk mögött a „barátok”, s nem volt kiút.
Ebben a képtelen helyzetben mit tettek a magyar katonák?
Elkezdtek IMÁDKOZNI! De úgy, ahogy Őseinktől, Szentjeinktől tanulták! SZÍVBŐL és igazán!
És Isten, az Egek Ura, minden teremtett lény Igazságos Istene meghallotta a torokszorító könyörgést: Elküldte Angyalai Fővezérét, segítsen!
Az író leírása szerint egyszer csak megjelent az égen Szent Mihály, és irányt mutatva a lehető legkisebb vérveszteséggel vezette ki a magyar hadtestet az emberileg lehetetlennek tartott helyzetből! Az elbeszélés szerint a jelenség olyan döbbenetes volt, hogy alig akadt katona-lélek, aki a hihetetlen módon és gyorsasággal elvonuló magyar katonák bántalmazására vetemedett volna…
Szent Mihály megnyerte a csatát!...
Nem véletlenül van Szent Koronánkon is Krisztus Urunk Oldalán!
Nekünk is szóló egyik tanítása így szól: „Nincs lehetetlen! Minden lehetséges!” 
 
És pontosan ez az utolsó mondat a második ok, ami miatt leírtam ezt a történetet is.
Erős, Isteni Hatalommal felruházott szellemi lényként nem csak „birtokolja” tulajdonságait, hanem a Teremtő Atyánkat szolgálva szolgálja az anyagi test zártságába szorított szellemi lényt, az embert is.
Nem csak mondja, hogy „Nincs lehetetlen!”, hanem tudja és mutatja is, hogy nincs, mert Isten parancsára, Mihály Arkangyal az ember mellé állva megmenti a rászorulót, akár legyen szó egyetlen emberről, vagy akár egy egész csapatról!
A harmadik ok pedig, amiért mindezt elmondtam, az az, hogy vegyük észre: mi is egy olyan „lövészárokban” vagyunk, mint az I. világháborús katonák!
Csak ezt a „lövészárkot” most gazdasági csődnek, vicsorgó értetlenségnek, politikai nyomásnak, és egyéb más néven hívják! Egyelőre még csak így…
 
Éppen itt az ideje, hogy elkezdjünk imádkozni!
Haladéktalanul!
Ostromoljuk, kérjük az Egek Urát, Mennyei Atyánkat, küldjön segítséget!
Küldje el a Szent Korona Angyalainak vezetésével mind a 9 angyali Kar Angyalait, adjon nagyobb hatalmat a kezükbe, amivel bennünket, elvakított, a szellemi sötétség által megnyomorított emberlelkeket megsegíthetnek!
Könyörögjünk, tanuljunk meg a Világ Győzedelmes Királynője, Nagyasszonyunk, Szűzanyánk előtt a Fatimai Angyal tanítása szerint leborulva imádkozni!
Kérjük Őt, Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjával vigyen bennünket Szent Fia elé, hogy képesek legyünk a mi Urunk Jézus Krisztus vezetésével előhívni a vérünkbe írt Isteni Szeretet-parancsot, mely minden időben tudja, hogy hogyan kell Isten Igazságával és Irgalmasságával cselekedni!
Légy Áldott Istenünk mindazért a szertetért és tanításért, amit népünknek s nekünk magunknak adtál, hogy szívvel, lélekkel és értőn kövessünk Téged! Ámen.
 
2012. 09. 29. Szent Mihály napján                                                                 Szeretettel: M.G.Mária     
 
Megjegyzés: Ez az írás kapcsolódik az IMÁK című fejezet Szent Mihállyal kapcsolatos imáihoz.                    
 
 
Vissza                                                                                                  Letöltés