Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

 ORSZÁGVÉDŐ „RÓZSAKÖR”

 KISBOLDOGASSZONY NAPJÁRA

Szűz Mária földi születésnapjára

 

 

rozsafuzerkor-magyarorszag-korul.jpgEzen a képen egy olyan Rózsafüzér szerepel, amely éppen körülöleli a térképen Hazánkat.

A képre kattintással a teljes méretű kép megnézhető.

Több magyarázat is létezik, akár kortörténetileg is arra nézve, hogy mit jelent a „RÓZSAFÜZÉR” elnevezés, de én a Lélek szerinti változatot említeném most meg, amely egyszerűen úgy szól, hogy:

Minden szívből felszálló ima olyan, mint szívünk virágja, mely az Istenanyát köszönti, és minden tiszta fohász illatos rózsaként kerül a Boldogasszony lába elé. A legszebb virágok pedig pici rózsa-gyöngyökké alakulva díszítik az Ő híres Mennyei Koronáját!

Ehhez a ünnepi alkalomhoz, az előző gondolatmenet stílusában született meg a következő kérdésekre is a válasz:

- Miért „rózsa” a Rózsafüzér?

- Mit jelent a Rózsafüzérben a „füzér” szó?

- És mindez mit üzen a ma emberének a mi sajátos magyar gondolkozásunkban?


Miért „rózsa”, és miért „füzér” a Rózsafüzér?

Annak elmondására, hogy Mária az egész Mennyország legszebb Rózsája, egy kedves, és talán kevésbé ismert leírásból másolok be részleteket. Egy olyan műből, amely ide vonatkozólag az ember üdvtörténetének egyik legszebb gondolatát jeleníti meg, és amely eredetét tekintve, egy prófétai lelkületű ember, Lorber Jakab tolmácsolásából származnak az Úr Szavai:

„ … Az emberek ugyan most már a föld minden növényzetét ismerik, de azok igaz szellemi és valóságos jelentésüket nem ismerik…”

Ádám, és Éva, miután megszegték Isten tilalmát, és ettek a Tudás Fájáról, rádöbbentek bűnösségükre, és szégyenkezve elbújtak az Úr elől, nem mertek a szólítására sem előjönni. Ádám egy barlangban rejtőzött el, Éva viszont egy csipkerózsa fehér virágokat hozó bokra mögé bújt, és szégyenkezve sírtak mindketten. „... Egy könny az Évát védő rózsabokorra esett, és ez az elveszett ártatlanság könnye volt, és a bokornak különben fehér virágát megfestette, és a virágok pirosak lettek, Éva elveszett ártatlanságának jeléül.… „

Gyermekei engedetlensége miatti nagy fájdalmában az Úr is könnyezett. És előre látva az engedetlenség által maguknak (és utódaiknak) választott sorsukat, megesett rajtuk a Szíve:

„… És most nézz ide te Ádám, és te Éva! Bal szememben, mely Szívem fölött jobb szemetekbe szelíden, és kegyelmesen szembesugárzik, látjátok, … még egy könnycsepp van a pillákon, és látjátok, e könny nagyobb valamennyinél, amelyek e szemekből érettetek már kifolytak. …

 És e könny számotokra, és utódaitok számára egykoron majd szép hajnalcsillagként fog felragyogni, és meg fogja tisztítani bűnbánatotok és szomorkodásotok könnycseppjeit a kígyó szennyétől! …

E könnycseppet ennek a bokornak Éva már megtermékenyített két virágja között, egy még fehér virágjára akarom hullatni, és abból virágozzék ki egykoron majd egy tiszta nő, aki a kígyó fejét eltiporja. … És belőle származik majd, Aki most előttetek van, a Szeretet, azaz Jézus, egy szép hajnalcsillag a föld minden jóindulatú népének, és örök ítélet a kígyó minden gyermekének.” (Lorber Jakab: Isten Háztartása 9-10. fejezetéből.)

Így vált ugyanannak az Atya-teremtette rózsabokornak a virágából a fehér rózsa a tiszta Istenanya szimbólumává, és a piros rózsa Jézusé, Aki Megváltó Vére által „átfestette” az ellenszegülés, a bűn szégyenpírját…

És minden őszinte, jobbító szándékú kérés, mely a bűnök, hibák, céltévesztések miatti valódi megbánásból és a kijavítás igényéből fakad, egy-egy rózsaszálat jelent. E rózsaszálakat a gondos angyali kezek felfűzik, és közben azon igyekeznek, hogy körbevéve e füzérrel a bűnbánó embert, - vagy ha sokan kérik, akkor akár egy népet, vagy egy országot, vagy éppen az egész Földet is! - megtisztítsák a könyörgés tárgyát, hogy a rózsa illata felérjen a Mennyei Atyához, és leesdje a Béke és a Szeretet minden fájdalmat átalakító nagy Kegyelmét, és a szív tiszta örömét.


És mit üzen a ma emberének történelmünkön keresztül?

Valamikor, nagy királyaink idejében szokás volt, hogy ha súlyos veszély fenyegetett, ha a megkoronázott a nép létét fenyegető támadástól tartott, és/vagy a földi haza védelméhez nem volt meg az egység, akkor a király a határok mentén, kivont karddal körbelovagolta az országot. Ezzel fegyelemre, ország-védő összefogásra szólította fel népét.

De valójában ennél több is történt.  

A király az „ország-lovaglással” megjelölte a határokat, mely a Szent Korona védelme alá esett. Ezzel a tettével a fizikai sík földrajzi valóságában is megmutatta az Égi Királyhoz való tartozásunkat, és mint az Égi Király Földi Megbízottja, „védelmi gyűrűt” vont a körbejárt területre, amely egyben a Szent Korona közvetlen, legerősebb „hatósugarát” jelölő terület is volt. Ez a fajta „körbelovaglás” a király TETTBEN kifejezett imája volt!

Az itt leírtak mintájára adódott a gondolat, hogy modern korunkban IMAFÜZÉRREL is körberajzolható a Haza területe! Emberek ajkáról felszálló Imafüzérrel, összefogott szeretetgondolatokkal, és megimádkozott Rózsafüzérrel, mely szívünk óhaját, a Legszentebb Védelem kialakítására vonatkozó kívánságunkat jelöli.

E tettel nagy elődeink mintáját, tanítását követjük, egyszerre kérve az Úr Jézus szerető Irgalmát, igazságos Védelmét és Vezetését, valamint Nagyasszonyunk, Égi Anyánk, Mária, oltalmazó, bölcs Szeretetét.

(A képen látható Szeretetlángos Rózsafüzérem éppen körülöleli Magyarország térképét. És, mint ahogy az a „Szeretetláng” bekezdés alatt már leírásra került, ez a „mozgalom” nem más, mint országunk Patrónájának, Máriának a szeretettől égő Szívét, folyamatos segítőkészségét, nekünk adott megmentő lehetőségét mutatja, hiszen Hazánkból indult világot meghódító útjára. /6-8 országban már jelen van!/) 

Köszöntsük Hazánk Nagyasszonyát, a Béke és a Szeretet Királynőjét az Ő egykori földi születésnapján egy szép, lélekből átnyújtott, imából formálódó Rózsafüzérrel, hogy Örömétől szebb legyen a Föld!

 2010. szeptember 8.                                                              Szeretettel: M.G.Mária

 

Vissza