Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2008. augusztus 15.                  

Nagyboldogasszony, Magyarok Nagyasszonyának napján

 

Szeretetem Gyermekei!

Mai ünnepeteken erős figyelemfelhívással szólok Én, az Úr Jézus mindenkihez!

Értsétek meg a mai ünnep jelentőségét!

Szeretetfényem áramlása minden évben, és minden lélekünnepen egyre erősebben jelenik meg a világban, hívva, magával húzva mindazt, akinek lelke érzékeny hívásomra, és elhatározásában, szabad döntésében pedig erősen és komolyan törekszik a jóra.

Lássátok azonban, hogy Akaratom nem egységesen nyilvánul meg bennetek és környezetetekben: néhányan felébrednek tőle, van, akiből erősödő akaratot vált ki a Felém való törekvésre, de van, akiből dühödt ellenállást. Mindennapi életetekben bőven tapasztalhatjátok ez utóbbinak megnyilvánulását a fizikai világ zűrzavarában, rendetlenségében, erőszakosságában és könyörtelen érzéketlenségében.

Vegyétek észre e jeleket és értsétek mondanivalóját! Mert megmondtam: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak!” (Mt.10/34.) „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön … Ezentúl, ha öten lesznek egymás közt, megoszlanak: kettő három ellen, és három kettő ellen!” (Lk.12/49 és 51-52.)

Tetteiben és beszédében mindenki Hozzámállása megmutatkozik!

Vegyétek észre Gyermekeim saját viselkedésetekben, szavaitokban, életetek minden megnyilvánulásában, hogy milyen mértékben tartoztok Hozzám, mennyire figyeltek mondanivalómra, mennyi időt szenteltek mindennapjaitokban Nekem, és ami a leglényegesebb, mekkora és milyen minőségű szeretettel élitek életeteket!

Mert Hozzámállásotokban nem hazug békének, nem meghunyászkodásnak és az igazságtalanság, hamis képmutatás megtűrésének, hanem a szív bátor és helyes igazságvállalásának kell megmutatkoznia!

Nevem használatával nem élhettek önző, káromkodós életet, csak tiszta és valódi szeretetről szóló szó hagyhatja el ajkatokat! Szent Nevem is csak akkor tud védelmet nyújtani, ha komoly szándékkal, tisztelettel kéritek, és tetteitekkel kiérdemlitek azt! Tiszta Szeretetfényem csak ebben az esetben tud bennetek szétáradni, hogy segítsen és támogasson!

Szavaitok és tetteitek határozott, tiszta színtvallások legyenek úgy, mint ahogy földi Édesanyámé is az volt, örök mintaként állítva a világ elé.

Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak!... Az Égő Szeretet Tüzét, mely okos, bölcs, megfontolt, de gyors és igaz tettekre sarkallja minden gyermekemet, aki Hozzám tartozónak vallja magát!

Vizsgáljátok meg tehát önmagatokat: Így van-e?

Szavaim nem fizikai síkú harcot, hanem inkább az Igazságért, az Általam folyamatosan sugárzott Szeretet megéléséért folytatott helyes küzdelmet jelentik. Ha ezt Velem, vezetésem alatt végzitek, akkor minden tetteteken Áldás van, és a szív békéje valósul meg végeredményként az életetekben.

A mai ünnep többszörösen is ünnep lehet számotokra. A keresztény világ ma földi Édesanyám mennybevitelét, Országomba való „átszületését”, mennybéli születésnapját ünnepli, ami egyszerűen kifejezve azt jelenti, hogy éppúgy, mint Én, Jézus Krisztus, Ő is testben átlényegülve tért vissza valódi, Mennyei Otthonába.

Most azonban, mindazok számára, akiknek szellemi fülei már nyitottabbak, ennél többre hívom fel a figyelmet!

Fényemben élő gyermekeim világokon át Isteni Teljességemben nőttek fel. Legbensőbb Szeretetem, a Teremtés Bölcsője, Istenanyai minőségként lelkükben élő valóság volt. Megváltó Tervem megvalósításához, és Istenségem Jézusban történő megmutatkozásához szükség volt Szeretetem tiszta, alázatos Női Lélekben való megjelenítésére is. 

Az Istenanyai minőség, az Öröktől fogva Létező Napba-öltözött Asszony tehát Máriaként jelent meg a Földön, mint Jézusi megnyilvánulásom földi Édesanyja!

Szeretetben megélt és Akaratom elfogadása által átszellemült élete az anyagi testet is átminősítette, s így Engem követve térhetett vissza Legfelsőbb Teremtő Atyai Szeretetem Teljességébe! Ily módon megszentelt élete, kereszthalálom miatt viselt mélységes lelki és anyai szenvedése tette Őt Megváltó Társsá!

Akinek füle van, hallja meg e szavak mai jelentőségét!

Földi életem, és Mária Édesanyám élete is minden mozzanatában olyan példa, mely előttetek áll, megvalósíthatóságot adó iránymutatásként. Szeretetem emberi, női és édesanyai mintáját adtam meg Őbenne az egész világ számára!

Világra-születésemmel az anyai méh és az emberi test megváltódott, testetek ezáltal vált szellemetek alkotóerejének és örömötöknek megvalósító eszközévé – így bánjatok hát vele!

Gyermeki felnövekedésem szerető anyai védelemmel és gondoskodó apai, nevelő apai(!) szeretettel történt.  – Odafigyelően, megértő szeretettel nevelitek gyermekeiteket?

A felnőttkor az „önmegvalósítás”, vagyis helyesen értelmezve a küldetés és a lelki életfeladatként vállalt ígéret megvalósításának időszaka. A korábbi, gyermeknevelős időszak alatt megtanult fegyelem, figyelmesség, a szeretetcselekedetek helyes értelmezése, a belső nyugalmon és szeretet-tudáson alapuló bölcsesség, valamint az elengedés képessége vizsgázik ilyenkor, mint ahogy Mária életében is történt tanítói időm alatt. – Elértétek-e ezt a fokozatot ahhoz, hogy megvalósítsátok önmagatokban mindazt a nemes, örömteli „teremtést”, amivel a földre születtetek?

És erőtök gyengülésével tudtok-e Hozzám szívből(!) imádkozni, mint Mária tette földi világból való távozásom után? – Tudtok e kérni, felajánlani azokért, akiket az élet – a munka dandárjában élve, és a helytelen értelmezések miatt, sajnos még sok esetben – távol tart Tőlem? Tudtok-e értük imádkozni?

Drága Gyermekeim, gondoljátok tovább e kérdéseket! – És legyetek mélyen igazságosak önmagatokban!

Mert a bármivel kapcsolatos hamis büszkeség, a hatalmi eredmények, a szeretet nélküli élet nem az Én mintám! Emlékezzetek erre!

Nehogy belecsusszanjatok a kétezer évvel ezelőtti hibába, hogy félreértelmezitek Szavaimat!

Nem megalkuvó békét, hanem a szív örömének belső, de külső világotokban is megvalósítható békéjét hozom a világra!

Megváltóként nem a háború tüzét ígértem, hanem a Valódi Szeretet minden igaztalantól való megtisztító belső tüzét, mely „kiégeti” mindazt, amely hívó, Isteni Szeretetemhez méltatlan bennetek, s amely végül felemel, s Hozzám, a magasabb világokba eljuttat!

Kedves Magyar Gyermekeim!

Megkérdezlek ezek után, és nagy ünnepeteken benneteket: Úgy élitek életeteket, olyan nemesen, és tisztán, olyan egyszerűen és példamutató szeretettel, mint aki Országának és Népének a Napba öltözött Boldogasszony a Királynője?!

Valóban így éltek?

A választ minden gyermekem a saját szívéből olvassa ki!

Azért mondom el mindezt, mert szabad akaratotoknál fogva eldönthetitek, hogy melyik megoldást választjátok a felsoroltak közül!

És azért is mondom el mindezt, mert lesznek – mint ahogy vannak is embertársaitok – akik alacsony szeretetfokuknál fogva, alacsony rezgésű energiával, de esetleg nagy erővel rendelkezve nem az eléjük tárt tiszta mintát követik!

Felhívom a figyelmeteket, tudatosan határozzátok el, hogy kivel kívántok együttműködni!

Elhatározásotoknak megfelelően alakítsátok tetteiteket, ott, azon a területen, ahol vagytok, olyan adottságokkal, amilyenekkel rendelkeztek!

Tisztítsátok ki lelketek mélyét, felmerülő emlékeiteket is mindentől, ami nem szeretet, hogy egyértelműen meghalljátok Szavam!

Ismerjétek fel: Szívetek a „templom”, ahol laknom kell, s Én, a Szeretet és az Igazság Istene nem fér meg egy helyen a hamissággal! Így tegyetek Rendet magatokban!

Teremtő gondolataitokat csak jóra használjátok, és ügyeljetek egészségetekre és tiszta energiátokra!

Mert a világ kiprovokált eseményei hamarosan igényelni fogják kiművelt emberi tulajdonságaitokat! Segíteni pedig csak azokat segíthetem, akik életük példája alapján igyekeznek Felém, és szabad döntési jogukkal élve Tőlem, Jézus Krisztustól kérik a segítséget!

A sokat emlegetett „átmenet” – az egyéni, és összeadódóan a földi egyaránt – csak a fentiekben vázolt szívbéli értékekkel fog megtörténni, kizárólag akarat (és főleg emberi akarat!) által nem jöhet létre!

A Jézus-életem, és a Mária Édesanyám élete „minta”, és a szebb, a Valódi Szeretet Világába vágyakozó gyermekem számára megvalósulhat, de csak az előbbiek szerint, mert Teremtő Atyaként minden változás elindítója, felügyelője és igazságos, irgalmas befejezője is ÉN Magam Vagyok!

Ezért megismétlem: éljetek „átnemesítő életet”!

Fénygyermekeim figyeljetek hát! Ismerjetek Önmagatokra!

Hívásom felhangzik, várom csatlakozásotokat a Szeretetben!

Megváltói Áldásom adom minden szeretettel indított és Akaratommal megegyező tevékenységetekre! Ámen.

Jézus, az Úr, Aki vezet!

M.G.Mária

 

Vissza a Tartalomjegyzékhez