Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

Levél egy mozaikkép átadásával kapcsolatban

 

1.szeretetlang.jpg

Az alábbi, kedves lengyel papnak készült írás egy különleges kép kapcsán született, amit mi vittünk ajándékba Lengyelországba, és ajándékba akkor, amikor a Czestochowai Szűzanya kegyképét kívántuk hazahozni.

Azért kerül ide bejegyzésre, mert szorosan hozzátartozik a Czestochowa-i zarándoklathoz.


 

 

 

 

 

 

2011. július 1.

Kedves, és Tisztelt … Atya!

Sokunk nevében – akik ott voltunk Jasna Górán – mondok most köszönetet Önnek azért a fáradságos, szeretetteljes munkáért, amiben mi részesültünk a Fekete Madonna képének átvételekor.

Utazásunk előtti utolsó napon, hirtelen támadt ötletként, de szívből jövő ajándékként kívántam a Magyar Szeretetláng nevében azt a képet átnyújtani, amelyik a Szeretetláng-Szűzanyát ábrázolja. Sajnálattal, de megértéssel fogadtam el, hogy ez a váratlan meglepetés nem illett már a szorosan összeállított forgatókönyvbe, így most kedves közös ismerősünk fogja szeretettel átnyújtani Önnek.

Kérem, engedje meg, hogy néhány gondolattal összegezzem a képpel, és az átadásával kapcsolatos mondanivalót.

A Szeretetláng-Szűzanya képe fényképmozaikokból lett összeállítva, olyan fényképekből, amelyek a Szeretetláng hivatalos, Egyházi Elfogadásának kihirdetése napján (Dr. Erdő Péter Bíboros úr által, Budapest, 2009. 06. 05-én), illetőleg az azt követő Szeretetláng zarándoklatokon készültek. A képet egy fiatal magyar lány készítette, így az idősebb korosztály tapasztalata és a jelen kor fiatalságának kreativitása – „múlt és jelen” – egyaránt benne van.

E gondolat értelmében a Magyarországon működő Szeretetláng csoportokon keresztül az egész magyarság háláját jelképezi ez a szerény ajándék a lengyel nép felé azért az alázatos, kitartó hitért és irántunk érzett testvéri szeretetért, amellyel példát mutatnak nekünk, magyaroknak is, és még sokaknak a világon.

A Szeretetláng Maga a túláradó Isteni Kegyelem, az összetartó Isteni Szeretet ereje, hatalma és tüze, melyben az Atya, a Fiú, a Szentlélek, és a Szűzanya anyai szeretete forr egységbe.

Szűzanyánk kérése az volt, hogy minden „Üdvözlégy Mária” imádságába illesszük be azt a mondatot, hogy:

„Áraszd Szeretetlángod Kegyelmi Hatását az egész emberiségre!”

Így: „A fatimai üzenet folytatása a Szeretetláng. Szeplőtelen Szívem diadala a Szeretetláng által valósul meg.” (A Világ Győzedelmes Királynője üzenetei; Szűzanya, 1991. május 28.)

A Szűzanya azzal a gondolattal nyújtotta át egy magyar édesanyának, Erzsébet asszonynak a Szeretetlángot, hogy „tüzet tűzzel” fogunk oltani, mert „Én, a Hajnal Szép Sugára, fényemmel megvakítom a Sátánt!”, és ezzel Égi Édesanyánk „új eszközt”, egy „Kegyelmi Gyógyírt” ad a nehéz időkre az emberiség kezébe.

Szeplőtelen Szent Szívének Szeretete és Lángja ugyanis nem más, mint az Úr Jézus. Őhozzá vezeti oda a Szűzanya gyermekeit, és hívő gyermekeinek Szent Fiát adja ajándékul. (A kiemelt idézetek Erzsébet asszony Naplójában több helyen is előforduló szavak és kifejezések.)

A Szűzanya szeretete, türelme, engedelmessége, és alázatra tanítása, valamint az Úr Jézus Irgalmas, de erős, szeretetcselekedetekre buzdító Szeretete ily módon kíván egyesülni bennünk, gyermekeiben, hogy a mai és az elkövetkező nehéz időkben a teljes Szentháromságban érvényesülő „Jézus-Mária Kettős Szív” vezetése juttasson bennünket Égi Otthonunkba.

Ez utóbbi gondolatot fogalmazza meg a kép mellé adott kis Szeretetláng érmecske is.

Maga a Szeretetláng mozgalom eddig nyolc országban terjedt el és lett hivatalosan is elfogadott. A negyedik világtalálkozó most, 2011-ben Magyarországon lesz megrendezve, augusztus 1-8-ig.

Mi az Isteni Irgalmasság üzenetét kaptuk meg a lengyel testvéreinktől Szent Faustyna nővér által, s most, e jelképes, szerény ajándékon keresztül a Szűzanya szelíd halk, Szeretetlángba történő „meghívását” próbáljuk jelezni.

Az Isteni Vezetés így fűz bennünket – nép szinten is – egyre szorosabb testvéri szeretetkötelékbe.

A magam részéről őszintén remélem és szívemből kérem, hogy ezt a csendes jelzést egyszer majd komoly, megalapozott, hivatalos Egyházi lépés is kövesse.

Jómagamat a zarándokutakon megélt saját élményeim is erősen hozzáfűznek az Úr Jézushoz, az Isteni Irgalmasság Üzenetéhez, a Szűzanyához, a Czestochowai Madonna lelki mondanivalójához, valamint Szent Kereszt-hegy (Swiety Krzyz) történelmi üzenetéhez.

Ezért szívem háláját, a lengyel nép iránti szeretetemet fejezi ki az – előzőekben említett – ez esetben első, nemzeti szalagra felfűzött Szűzanya Szeretetlángját, a másik oldalán pedig a lángoló Kettős Szívet ábrázoló kis érem, valamint a Szeretetláng Rózsafüzér, amit a nyakamból vettem le, és a kép mellé helyeztem.

Kedves atya, megköszönöm, hogy közös ismerősünket, s benne a lelkes fiatalságot odaadóan segítette, és ismételten megköszönöm minden fáradozását, aminek eredményeként a csodálatos Kegyképet hazahozhattuk.

Isten Áldása legyen Önnel, és minden munkásságán is.

 

Szeretettel, tisztelettel: G. Mária

 

Vissza