Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

MEGSZABADÍTÓ IMA 

a 7 TIZEDES RÓZSAFÜZÉRREL együtt

 

BEVEZETŐ

 
A világ, és benne Magyarország helyzete, gondjaink, nehézségeink komolyan igénylik, hogy Istenre, Mennyei Atyánkra figyelve „kikönyörögjük” a támogatást országunk, népünk, sőt az egész Föld számára is.
Ez utóbbi gondolat minden nép számára fontos, de nekünk különösen, hiszen Boldogasszony Édesanyánkhoz fűződő kapcsolatunk világszerte ismeretes, a „rang pedig kötelez”!
 
Szeretném eloszlatni azt az időnként elhangzó, nem túl szép gondolatot, amelyik azt mondja, hogy „csak imádkozni kell”, és ha „eleget” imádkozunk, a többit elvégzik az Égiek.” Hát NEM!
Helyettünk senki nem végez el semmit! Tenni csak emberszívvel és kézzel lehet, még az ima mellett is!
 
Az ima arra szolgál, hogy képesek legyünk megszólítani, és szívből, szeretettel megszólítani az Egek Urát. Az IMA kapocs Isten és énközöttem, az ember között, és odafigyelő koncentráltságot segít kialakítani, hogy mondanivalónk és kérésünk felérjen Istenhez.
Kellő odafigyelés és gyakorlás után meg is „hallhatjuk” a választ, az útmutatatást, amire nehéz élethelyzeteinkben várunk. Az útmutatás segítségével megszülethet az a kellő Bölcsesség, amire az előbbre vivő cselekedethez – országos ügyekben is – feltétlenül szükségünk van. 
 
Egy népi ihletésű, 1948 tájékán megjelenő „jóslat” így ír a sajnálatos módon bekövetkező, és a kommunizmus alatt megélt, máig húzódó állapotunkról:
            „… Boldogasszonyunkat elfelejtik, buta lúddá tekerítik.
            Jaj pedig, ha Istenünk Asszony-fele elfordul tőlünk, vagy mi Őtűle! ...”
Manapság ott tartunk, hogy a különböző helyről származó próféciák összeértek! …
Itt az idő, hogy nagyon komolyan Felfelé figyeljünk és összefogjunk!
 
***
 
Az alábbi imaforma már 2009-ben indult el a csoportunkban, és tapasztalatunk szerint komoly erőt képez. Az Úr Jézus mondása, hogy: „Ha ketten, vagy hárman összegyűltök az Én Nevemben, Én ott vagyok köztetek.” A 2-3 ember közös Istenhez szóló vágyát és összefogásának akaratát erősen megemeli az, ha többen, elhatározott céllal tudunk együtt imádkozni, hát még ha az Úr Jézus tanította „sokszorozást” is alkalmazzuk!
 
Az alább következő imaforma 3 dolgot tesz egyszerre, és mind a három „funkció” nagyon fontos:
·        összefogásra ösztönöz és erőt ad
·        sokszoroz
·        tisztít, megszabadít
 
1. Az összefogás értékéről nem kell az előzőeknél többet mondani.
2. A „sokszorozás” a „csodálatos kenyérszaporítás” bibliai történetével függ össze. Jézus Urunk egy kedves magyar testvérünknek adta meg sugalmazott módon a 7 tizedes Rózsafüzér titkát:    
Jézus Urunk ígérete szerint: „Aki a 7 tizedes Rózsafüzért imádkozza, annak minden tized egy egész Rózsafüzének számít!” – Tehát 5x7=35 tized, vagyis a „Csodálatos kenyérszaporítás” mintájára sokszorozódik az ima kenyere!
 
Jelen ima-összetétel követi az alapgondolatot, de annyiban eltér tőle, hogy a 3 kezdő Üdvözlégyben, illetőleg az egyik tizedben a Szentlélek Rózsafüzér tizede került beépítésre, és a „Záró ima” is ennek megfelelően alakul.
 
3. Az „Ősi átok alóli felszabadítás” alapgondolatát Jézus Urunk diktálta Nigériában egy misszionáriusnak, Barnabásnak, és ez a „Szent Vér” imák között szerepel. Kilencedként használatos, összesen 144-szer! (Ezért kezdtük el eredetileg imádkozni úgy, hogy 12-en imádkozzuk, 12 alkalommal. Azóta több vidéki imacsoport is csatlakozott ehhez a gyakorlathoz, viszont a 12-es létszámhoz való „megkötöttség” elmaradt, de szerencsés, ha sikerül összehozni.)
 
Az ima-összetétel itt található formája az eredeti, Jézus által diktált imaszövegek felhasználásával készült, hazai viszonyainkat is figyelembe véve, népünk és országunk helyzetére vonatkoztatva.
 
Az egész imasorozat tehát ismert imák speciális összerendezéséből áll, és tesszük mindezt Hazánk előbbre jutásának érdekében.
 
Isten Áldása legyen minden jó szándékú emberen!
 
2012-06-18.                                                                                                  Szeretettel: M.G.Mária
 

†   †   †

 

I-es betét:    

 MEGSZABADÍTÓ IMA

a 7 TIZEDES RÓZSAFÜZÉRREL együtt

Urunk SOKSZOROZÁSÁNAK csodája!

 

Kezdés:

Keresztre: Hiszekegy – 1 Nagy szemre: Miatyánk +  Megszabadítási ima 1. és 2. része

Kis szemekre:

1. Üdvözlégy (…Jézus, Aki hitünket növelje, és állhatatos imára tanítson.)

2. Üdvözlégy (…Jézus, Aki reményünket erősítse, és a Lélek szerinti életre neveljen.)

3. Üdvözlégy (…Jézus, Aki szeretetünket tökéletesítse, és a Szentlélek tüzével töltsön el.)

+ 1x Dicsőség

+ Megszabadítási ima 2. része (csak a 2. rész, és most: másodszor.)

 

1. Tized:

Üdvözlégy Rózsafüzér (Választott titokkal) – 10 Üdvözlégy Mária

+ 1x Dicsőség 

+ Megszabadítási ima 2. része (= harmadszor)

 

2. Tized:

Irgalmasság Rózsafüzér

Nagy szemre: Örök Atya! Felajánlom Neked, szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért irgalmazz nekünk és az egész világnak. – 10x 

+ 1x Dicsőség

+ Megszabadítási ima 2. része (= negyedszer)

 

3. Tized:

Szent Sebek Rózsafüzér

Nagy szemre: Örök Atya, felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztusnak Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

Kis szemekre: Jézusom, Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk.

- 10x + 1x Dicsőség

+ Megszabadítási ima 2. része (= ötödször)

 

4. Tized:

Szabadító Rózsafüzér

Nagy szemekre: Jézus, akit Te megszabadítasz, az valóban szabad lesz!

Kis szemekre: Jézus, könyörülj rajtunk! Jézus, gyógyíts meg, Jézus ments meg, Jézus szabadíts meg minket! - 10x + 1x Dicsőség

+ Megszabadítási ima 2. része (= hatodszor)

 

5. Tized:

Szentlélek Rózsafüzér: 5 Üdvözlégy, 5x3 szemmel, a következő titkokkal:

…Jézus, Aki szívünket a Szentlélek befogadására alkalmassá teszi. – 3 szem.

…Jézus, Aki a Szentlelket küldi, hogy növekedjen bennünk a Hit, a Remény és a Szeretet.

…Jézus, Aki a Szentlélek által megerősít, megvilágosít, vezet és megszentel.

…Jézus, Aki szívünket a Szentlélek Szeretetére gyújtja, és mély alázatosságra serkenti.

…Jézus, Aki a Szentlélek 7 ajándékával eláraszt bennünket.

(= összesen 15 kis szem.)

+ 1x Dicsőség

+ Megszabadítási ima 2. része (= hetedszer)

 

6. Tized:

Egység Rózsafüzér – (Visszatérünk ennek a 6. tizednek a kezdő nagy szeméhez!)

Nagy szemre: Mennyei Atyánk, a Te Fiad, Jézus Krisztus, föláldozott Főpapunk, Igaz Prófétánk és Fenséges Királyunk által áraszd ránk Szentlelked Erejét, és nyisd meg szívünket! Nagy Irgalmasságodban bocsássad meg bűneinket, gyógyítsd meg gyengeségünket, újítsd meg szívünket, hitben, békében, szeretetben és Országod Örömében a Boldogságos Szűz Mária, a mi Királynőnk Anyai közbenjárására, hogy egyek legyünk Benned.

Kis szemekre: Nagy Irgalmasságodban bocsássad meg bűneinket, gyógyítsd meg gyengeségünket, újítsd meg szívünket, hogy egyek legyünk Benned! – 10x.

+ 1x Dicsőség

+ Megszabadítási ima 2. része (= nyolcadszor)

 

7. Tized:

Szeretetláng Rózsafüzér

Nagy szemre: Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk.

Kis szemre: Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által. – 10x

+ 1x Dicsőség

+ Megszabadítási ima 2. része (= kilencedik, utolsó)

 

ZÁRÓIMA:

Jézusom, Küldd el a Szentlelket, hogy napról napra a Lélek erejével újíthassuk meg hitünket!

Urunk, Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Szentlelkedet az egész Földre!

Minden Népek asszonya, Mária legyen lelkünk szószólója, és Szent Szellemed uralkodjon minden nép szívében, és vezessen bennünket akaratunkban, minden gondolatunkban és cselekedetünkben.

Ámen.

 

Szent Vagy, Szent Vagy, Szent Vagy, Mindenség Ura, Istene!

Dicsőséged betölti a Mennyet és a Földet! Hozsanna a Magasságban!

Áldott, aki az Úr Nevében jő!

Hozsanna a Magasságban! – az egész: 3x

Ámen.

 

MEGSZABADÍTÓ IMA

a 7 TIZEDES RÓZSAFÜZÉRREL együtt

I. rész

 

1. Az alábbi imát 1x imádkozzuk el az elején, a megadott helyen:

Mennyei Atyánk! Az eddig kapott Kegyelmekért hálával, szeretettel, valamint a magunk és országunk helyzetének javítása érdekében reménykedve fordulunk Hozzád!

Örök Mennyei Atyánk! Megváltó Jézusunk Szent Nevében, és Égi Édesanyánk segítő támogatásával együtt kérjük Isteni Irgalmadat mindannyiunk, gyermekeink, de különösen azok számára, akiknek emberlelke még mindig süketen, elnyomott álomban létezik, vagy éppen Tőled elfordulva, tudatlanságban és szeretetlenségben él.

Megmentő Irgalmadért könyörgünk sok félrevezetett testvérünk részére is. Add meg Jó Urunk Szereteted átformáló Kegyelmét mindannyiunknak, de különösen azok számára, akik betegségben, kilátástalanságban, a Földön élve is testi-lelki pokolban szenvednek.

Fogadd el Mindenség Ura kérésünket és imánkat, hogy Hazánk minden jelentős egyéniségének szellemi örökségével megáldott, jelen korra született emberlelke, valamint az egész magyarság felszabaduljon minden múltból származó vagy jelenben kialakult szellemi sötétség, kozmikus lefedettség és félrevezetés praktikája alól.

Add meg Urunk, hogy egyénileg is megszabaduljunk minden Tőled elválasztó, életerőnket lecsökkentő sötéten befolyásoló, és minden jót szétziláló akarattól, amely egyénileg és népszinten egyaránt megakadályozza fejlődésünket, megértésünket, valamint földi életünkben megvalósítandó feladataink teljesítését!

Adj Urunk mindannyiunknak tisztánlátást, bölcsességet, hogy észrevegyük és megértsük a lélek elleni támadásokat, és adj erőt és kitartást, hogy Veled összefogva, Szent Angyalaid segítségével szívünket és környezetünket is megtisztítsuk minden szennyezettségtől.

Áldj meg Jó Urunk, hogy lelkünk vállalását követve, valóban szabad akarattal és szerető szívvel tudjunk Melléd állni, és Szent Terved ránk eső részét egyénileg és összefogással Hazánkban is megvalósítani!

Kérünk Jó Atyánk, hogy nyisd meg a szíveket és az elméket, és kapcsolj be minél több embert a tevékeny szeretetbe!

Ehhez az ország- és nemzetvédő imához hívjuk és kérjük Mária Édesanyánkat, az Angyalok Királynőjét, imádkozzon érettünk, velünk, és erősítsen bennünket!

És ugyanígy hívjuk és kérjük a Szent Angyalokat, minden ember Őrangyalát, az Arkangyalokat és mind a 9 Kar hatalmas Angyali Erőit, valamint kérjük Szent Őseinket, hogy hathatós és erős imájukkal segítsenek bennünket: Imádkozzunk együtt!

Add meg kérünk, Mennyei Atyánk, hogy Áldásod által az ország- és nemzetvédő, valamint a Földért könyörgő imánkban valamennyien forrjunk egységgé!

Isten Irgalmas Szeretete és az Istenanya alázatos bölcsessége vezessen bennünket! Ámen.

Add még kérlek Jó Urunk, hogy ezen összefogott ima minden alkalommal 12x-es erősséggel hasson! (Így együttesen 144 kilencedet hoz ki!)

Áldj meg Mennyei Atyánk, kérünk, hogy kérésünk Örömödre és Dicsőségedre, a Te Akaratod szerint valósuljon meg! Ámen.

*****************

2010. szeptember 30. (2. változat)

 

 

MEGSZABADÍTÓ IMA

a 7 TIZEDES RÓZSAFÜZÉRREL együtt 

II. Rész 


2. Ezt az imarészt 9x mondjuk el, a meghatározott helyeken:

Örök Atya! Te vagy az egyedüli halhatatlan Isten! Isten, Aki a Szeretet, Aki irgalmas és jóságos. Tekints Egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra, és légy irgalmas hozzánk!

Felajánljuk Neked ostorozásának fájdalmait, Sebeit és Vérét a Tieidért, és azok megszabadulásáért, akik az ősi átkok terhei, valamint őseik bűneinek, engedetlenségeinek és a Veled kötött szövetség megszegésének következményei miatt még mindig szellemi lefogottságban, lelki sötétségben és tehetetlenségben élnek.

Mennyei Atyánk! Bocsássad meg tudva és tudatlanul elkövetett bűneinket, és add Áldásodat, hogy mi is mindenkinek szívből és mindenkoron megbocsássunk.

Szent Fiad drágalátos Vére által szabadíts meg és moss tisztára bennünket minden átoktól, kötéstől és mágiától; minden félelemtől, valamint minden külső és belső, lelki, szellemi és fizikai szintű támadástól és ellehetetlenüléstől!

Ments meg bennünket Urunk minden Tőled idegen uralom alól a Magad számára!

Irgalmasságod Ereje, Szent Fiad Megváltó Fénye és Mária Istenanyai Szeretete hasson át bennünket. Így nyisd meg szívünket, elménket a Te Igazságodra, adj tisztánlátást életünk minden eseményére, és erősítsd meg akaratunkat a Te Vezetésedre!

Add Urunk, hogy Általad, Veled és Benned megvalósíthassuk lelki vállalásainkat egyéni, családi és népszinten egyaránt.

Ámen.

 

Jézus Krisztus drága Szent Vére, szabadíts meg minden gonoszságtól!

Jézus Krisztus Szent Sebei, gyógyítsátok sebeinket!

Isteni Irgalom, nyisd meg szívünket és elménket a Legfőbb Szeretet Vezetésére! Ámen.

 

Mária, Szent Szeretet Menedéke, Irgalom Anyja, könyörögj érettünk!

Szűzanyánk Szeplőtlen Szent Szíve, bízom Benned és szeretlek!

Szentlélek Isten jöjj le ránk, elmét derítő tiszta Láng! Ámen.

 

Ó Vér és Víz, mely Jézus Szent Szívéből, mint az Irgalom Forrása törtél elő, bízom Benned és szeretlek!

Jézusunk! Kérünk, tégy élővé Szent Koronánk által, és vezess bennünket a cselekvésben!

Világ Győzedelmes Királynője, Nagyasszonyunk, Mária, most mutasd meg hatalmadat!

Ámen.

**************************

2010. szept. 30. (2. változat)

 

☼   ♥     ♥  

 

 Vissza                                                                                                   Letöltés