Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

MÁRCIUS 15. UTÁN

 
Mindenféle hírek keringtek 15-e előtt arról, hogy hogyan és kik akadályozhatják meg a magyar nép tavaszi ünnepét. Valóban voltak jócskán ilyen hangok, … és mégis:
Talán jól történt az egész úgy, ahogy történt, mert a Teremtő Isten ezúttal látványosan és népszinten is tanított bennünket!
Az Úr Jézus Tanításában ugyanis minden szigorúsága mellett ott van a Szeretet, a nagybetűs, vagyis minden hiba és baj fölé emelő Szeretet!
Amikor azt látja, hogy embergyermekei nem tudnak segítség nélkül kikerülni saját hibás, és ráadásként még alantas erők által is motivált, lefelé húzó gondolatspiráljukból, akkor szeretetteljes Isteni Hatalmával közbelép. Nem befolyásol, csak ad egy váratlan öröm-lehetőséget!
Ilyen volt – Isten Ajándékaként – a március 15-ével induló négynapos „szabadság”, amit az egész ország ragyogó napsütésben, a hideg tél után váratlan tavaszban tölthetett.
Az Úr Jézus „nevelési stílusáról” így szól egy angyali tanítás: „Ne a rosszat javítsd, hanem a jót fokozd!” Máshol meg: „Válaszd a jót, és a rossz eltűnik, mert nincs, aki teremtse!”
És most a hosszú, szmoggal teli, bénító tél után hirtelen kisütött Isten Napja, hogy minden előzetes híreszteléssel szemben elmondhassa: „Békémet, az Én Békémet adom nektek!”

 

Mintha a következőket mondta volna ezzel az Úr:

Gyermekem, jól figyelj! A tél a behúzódás, a befelé fordulás időszaka. Alszik a természet, pihenjen az ember is. Úgy van rendelve, hogy a Földnek ezen a részén, ahol ti éltek, ideje legyen a fárasztó munka és betakarítás után a számvetésnek, átnézésnek, lelkiismeretvizsgálatnak, hogy Születésem Napja után megindulhasson a felkészülés, az erőgyűjtés az Újra, a tavalyinál tisztábbra, a változásra.
 
Nem véletlenül helyeződött tavaszra Fogantatásom ünnepe, vagyis Mária Édesanyám alázatos IGEN-jének kimondása erre az időszakra, amit ti „Gyümölcsoltó Boldogasszony” néven ünnepeltek. (Március 25.) Ebben az egyszerű momentumban is láthatjátok, hogy népszokásaitok mennyire összeépültek földi Életem Misztériumával.
 
Minden tavasz megújulást hozó, amikor a régit, az elnyűttet, a használhatatlant az ember kidobja, hogy tisztán indulhasson az új élet, legyen helye az elvetett magnak kikelni és fejlődni.
Az idei tavasz azonban még ennél is többet mondó.
Régen beharangozott változások kelnek életre a Szent Iratok alapján. A Biblia Jelenések Könyvének megvalósulása már nem jövő, hanem jelen idő!
De vigyázzatok! Ez a JELEN IDŐ más minőségű, mint az eddigi tavaszok voltak! Ezen a tavaszon vizsgázik minden lélek!
 
A Békémet adó, szabadba csalogató napfény nem csak a természet melegét, az emberi természet természetességét kelti életre bennetek, hanem a Nap Fénye a lelkek mélyére is lehatolóan hívja elő belőletek mindazt, ami nem állja ki az idők és az Én Szeretetem próbáját!
Szembe kell nézni természetetek árnyoldalaival, hibáitokkal, gyarlóságaitokkal, mert erre szólít fel a Nagyböjt, Megváltásra való felkészülés időszaka is, de az „Idők Szava” is, amely azt mondja el nektek, hogy semmi, de semmi nem állja meg Előttem a helyét a világban, amely nem szeretet-alapú!
Ami nem alkalmas arra, hogy Országomat akár csak meg is közelítse, az olyan emberi tulajdonság vagy bűn vagy társadalmi megnyilvánulás, amely „nem fér át a Tű Fokán”!
Aki a széthúzás, ítélkezés mellett van, az NEM az Én emberem! Csak az tartozhat Hozzám, aki a nehézségekben is megoldást keres, és emberként képes Hozzám fordulni, és Tőlem kérni segítséget!
 
Aki, és népszinten: akik hajlandók az Én Békém Fényében lelkük legmélyebb mélységét is felforgatni azért, hogy változtassanak rossz beidegződéseiken, hamis gondolkozásukon, akik tesznek maguk és embertársaik lelkének megsegítésén, azok indulnak el Felém, és egy Új Világ megalkotása felé.

Akik ezen túlmenően, lelki-szellemi értelemben még egy lépést megtesznek, vagyis a kapott képet, a felmerülő javítani, változtatni valót még „szeretet-alapúan”, vagyis ítélkezés, harag, durvaság, lélek-fájdalmak NÉLKÜL képesek megvalósítani, azok az Én embereim, és Én őket minden Erőmmel segítem, hogy az elkövetkező nehézségek utáni Új Világban Velem, Üdvözítőjükkel a lehető leghamarabb természetes közelségbe kerülhessenek.

 
Irgalmam határtalan, feltöltő erejű, és minden gyermekem felé nyitottan árad!
De valódi örömre csak az számítson ebből, aki minden felmerülő problémáját egyértelműen csak Szeretetem alapján oldja meg! A Valódi Szeretet ismérve az, hogy mindig csak épít, megbocsát, és mindig csak megoldást keres, de soha nem teszi ezt semmilyen irányban sem romboló hatással!
 
Ne lepődjön meg azonban saját sorsa felett az, aki azt várja, hogy a „megtévesztés” hamis „öröm-illúzióját” támogatni fogom!
Végtelen Irgalmam soha nem fogja Igazságosságomat megakadályozni, vagy annak fölé nőni! Aki Törvényem ellen dönt, vagyis a haragot, a széthúzást, a rombolást választja a saját ember-életében, az Ítéletemet kapja!
E két megoldáson kívül más nem létezik!
Aki megveti Irgalmamat, az egyértelműen Törvényemet kéri maga fölé.
Meg kell minden gyermekemnek értenie, hogy a szeretetlenségen, más ember könnyein, kihasználásán, összetörtségén senki nem válhat boldoggá! Aki Szeretetem és megbocsátó Irgalmasságom nélkül akarja élni az életét, annak legnagyobb sajnálatomra ugyan, de megengedem, hogy Nélkülem éljen, mert szabad akaratát senkinek sem gátolom. Irgalmam elutasítása miatt azonban Áldásomat sem adhatom életére.
Megváltói Szívem minden gyermekemért vérzik, mert aki nem Mellettem dönt, az vajmi kevés esélyt ad magának arra, hogy nagy szenvedések nélkül megússza, és hogy – a végidőket tekintve, amikor a sötétség minden eddiginél nagyobb befolyásolásra törekszik – lelke el ne vesszen!
Mert megmondtam: csak azt, „Aki Engem megvall az emberek előtt, azt Én is megvallom Atyám előtt!” Aki a látszólagos, rövid ideig tartó fény felé fut, az életével játszva kell, hogy tudomásul vegye, hogy sok szenvedésben lesz Áldásom nélkül része!
   
Amikor azt mondom, hogy „Isteni Fényem szétárasztom Teremtésemre,” akkor az pontosan azt jelenti, hogy egyrészt lelketek mélyére is levilágítok, hogy javítani tudjátok a rosszat, másrészt viszont egy kívánatos jövőt is láttatok, amelyben a Békét és Szeretetemet tudjátok megélni, és Szívemből indítva, örömmel segítek, hogy képesek legyetek lelkesen építeni a Béke és a Szeretet Országát!
Fedezzétek fel a valódi értékeket, gyermekeitek szemének nevetését, és őrizzétek bennük a Fényt, az Én Fényemet, melyet általuk küldök nektek!
 
Tavaszi napfényem tehát a szépség, a lélek szépségének megélésére csalogató Fény, hogy Bennem való hitetek növekedjen, hogy a jövőbe vetett reményetek erősödjön, és hogy a szív békéjére találó szeretetetek tökéletesedjen!
 
Álljatok Mellém a Nagyböjt időszakában, vállaljátok fel Keresztem rátok eső részét, hogy megtisztíthasson, és hogy bizton elkövetkezzen életetekben a Feltámadás!
A tavasz pezsdülése és forradalmi ereje ne véres erőszakba torkolljon, mint egykor, hanem az erős, forradalmi módon jobbító szándékot fordítsátok egy szebb világot formáló teremtő erővé!
Emlékezzetek: ahogy erős akarattal, szerető elszántsággal teszitek a „jót”, amit nem kísérnek a fájdalom könnyei, úgy tűnik el a „rossz”, mert nem lesz, aki teremtse!
 
Ezekhez a szeretet-gondolatokhoz adom Én is Teremtői Áldásomat: Jézus Krisztus, Aki Üdvözítőként megnyitottam nektek a Mennyek Kapuját! Ámen.
 
2012. március 20.
                                                                                  Szeretettel: M.G.Mária
 
 
Vissza                                                                                                     Letöltés