Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Legyetek Velem mindennapjaitokban!

Kedveseim!                                                                                       2005. 04. 12.

ÉN, AZ ÚR szólok most Hozzátok! Legyetek Áldottak Bennem, és Velem!

Most, hogy kedves Földi Követem (II. János Pál pápa) búcsúztatásának, a Kegyelet egész világra kiterjedő, megható pillanatai elmúltak, mindenki visszatért a hétköznapjaihoz, ami nem baj, de kérlek titeket, hogy ne térjetek vissza hétköznapi szokásaitokhoz! Legyetek TEREMTŐ MÓDON a segítségemre!

A búcsúzás napjaiban kértelek benneteket, hogy imádkozzatok és meditáljatok a Békéért, és hogy Ti akik értitek már szavam, szívetek szeretetét és figyelmét az emberiség kinyílására, a SZÍVBÉLI BÉKE irányába fordítsátok. Most újból kérlek, hívlak benneteket!

A világ nagy változás előtt áll, a történelem kereke döcögősen fordul. Rövid idő, és az emberiség összakarata több ponton is(!) valamilyen irányba elindítja a Föld, mint emberi világotok sorskerekét! Emberiség összakaratát mondtam, és szándékosan! Mert ebbe az AKARATBA TI IS TEVÉKENY MÓDON KAPCSOLÓDTOK BELE, ha hiszitek, ha nem! Én pedig arra bíztatok, kérek minden Hozzám hű munkatársamat, hogy tudatosan legyetek tevékenyek!

Magatok élet-idejében is tapasztalhattátok már, hogy a próféciák születnek, elhalnak, megvalósulnak, vagy csak hasonlóan valósulnak meg, vagy egyáltalán nem minősülnek utólag helyesnek! Tanuljatok ezekből a tapasztalatokból! Az emberiség minden időpillanatban írja a saját történelmét! Épp ez ad nektek, szeretett „Szőlőmunkásaimnak” lehetőséget az ijesztő jóslatok módosítására! Gyertek, legyetek Velem, bizonyítsátok be, hogy komolyan gondoltátok az ilyen irányba tett fogadalmaitokat! Elmondom, hogy hogyan tegyétek!

Hűséges, a Szeretet cselekvő akaratával rendelkező munkatársakat keresek, akik az élet nehéz eseményeiben tudják, hogy mit kell tenniük, tudják, hogy hol, ki mellett tették le a voksot! Kértem, hogy imádkozzatok, de vigyázzatok! Nem magatokra erőszakolt, gépies imát várok, mert azzal nem tudok mit kezdeni! Ha összegyűltök imádkozni, a szívetek legyen abban az imában! Adjatok értéket az időnek, amit együtt töltötök, becsüljétek egymás és a saját, összejöveteletek odautazásához történő fáradozásotokat is azzal, hogy teljes odaadással imádkoztok!

De ugyanakkor tudjátok azt is, hogy nem csak ilyen módon lehet imádkozni, hanem munkátokkal is! Ahogyan végzitek a munkátokat! Amit tesztek, vagy amit nem tesztek, mert nem szívetek szerint való! Tehát a munka is lehet ima! Lehet ima, és lehet felajánlás egyszerre!

Gondoljátok végig a napotokat, és csak egy röpke fohásszal, ha szóltok Hozzám, Én már meghallom! Mondjátok gondolatban csendesen: „Én Uram, Istenem! Látod, hogy milyen nehéz ezt most nekem megtennem, de gyorsan megteszem, elvégzem rendesen, mert tudom, hogy így örömöt szerzek Neked! Kérlek, fordítsd a munkám miatt érzett nehézségeimet azok javára, akiknek a legnagyobb szükségük van rá! Amen.” Mondjatok csak ennyit! Nem kell többet! Meg is nevezhetitek, hogy kinek „külditek” ezt a szeretetet-felajánlást, úgy, hogy ő nem is tudja, de tehetitek megnevezés nélkül is! Sokan vannak, akikért nem imádkozik senki. Így mindenképp értéket adtok annak, amit tesztek, kivívjátok Áldásomat önmagatokra, szeretteitekre, és segítetek annak, akit talán nem is ismertek, de szüksége van a segítségre, a lelki bíztatásra. Angyalaim majd „elszállítják” az adományokat. Így adtok „kenyeret az éhezőnek”, „otthont az otthontalannak”!

Legyetek kreatívak a „kétmondatos, őszinte ima” legyártásában! Ezzel, és így gondolkozva képesek lesztek valódi, Tőlem kapott TEREMTŐ-KÉPESSÉGETEK használatára, ami nem más, mint Tanításaim cselekedetbe vitele! 

Most az idősebb korosztályhoz szólnék először!

Ti Kedveseim, akik már annyi bánatot megértetek, annyi könnyet elhullajtottatok, ti, ha gyermekeitek jövőjét féltitek, innentől kezdve ne a múltból táplálkozzatok! A múlt tanulságai ebben a változó időben nem biztos, hogy minden esetben alapul szolgálhatnak! Sőt! A legtöbb esetben nem fognak olyan alapokat jelenteni, amire támaszkodni lehet! Ezért NE FÉLTSÉTEK, HANEM SEGÍTSÉTEK A FIATALOKAT!

Szomorúan megélt, szenvedésekkel teli tapasztalataitokkal csak blokkoljátok az ő fiatalos, lendületes energiáikat, és ilyenkor saját félelmeiteket ragasztjátok rájuk! Jól értsétek, és jegyezzétek ezt meg! Hogy hogyan lehettek a segítségükre? Saját példátokkal!

Lehet a fiatalokat figyelmeztetni a veszélyre, lehet, sőt kell is, hogy felhívjátok a figyelmüket az élet nehézségeire, és olykor veszélyes ravaszságaira, de ennél többet ne tegyetek! Nem kell meghatározni, hogy mit hogyan tegyenek, elég, ha kérdéseitekkel hívjátok fel a figyelmet a helytelen dolgokra. Ezáltal gondolkozásra bírjátok őket, sőt, kérdezni is megtanítjátok így őket! (Mert Gyermekeim, a mindennapi gyakorlatotokban sokszor csak behúzott nyakkal ültök, ha hallotok valami rossz hírt, és nem meritek megkérdezni, amit nem értetek! Kérdezzetek bátran, szívetekben Tőlem is, megérzitek majd a választ, ha befelé figyeltek!)

Amit viszont mindenképp tennetek kell: Mutassatok példát abban, hogy ti hogyan éltek Velem, és Általam! Viselkedésetekben legyen benne az, hogy nem csak akármilyen, hanem SZÍVBŐL JÖVŐ SZERETET mutatkozik meg bennetek! Mutassátok meg, hogy hogyan lehet egy kritizálást, egy káromkodást elfojtás nélkül nem kimondani, mutassátok meg, hogy hogyan lehet azt az indulatot, mely káromkodásra, vagy ellenségeskedésre sarkallna, hogyan lehet azt az energiát 180 fokkal, áldássá fordítani! Gondolkozzatok el ezen a konkrét példán! Gondoljátok végig: „Én ebben, és ebben az esetben ezt tettem. Hogyan tehetném ezt másképp?”

Drága Gyermekeim, ebben legyetek nagyok! Ne várjátok, hogy a fiatalok a kort tiszteljék! A kor nem mindig, de a lelki nagyság mindig tiszteletre méltó!

Ezen kívül, kérlek Benneteket, hogy ne egymás dolgaival, hanem saját feladatotokkal törődjetek! Ne azt nézzétek, hogy mit csinál a „szomszéd”, vagy mit tesz, mit nem tesz felnőtt gyermeketek! Korosztályotok általános feladata, hogy HOZZÁM VEZESSÉTEK, de PÉLDÁTOK ÁLTAL vezessétek Hozzám a körülöttetek élőket! Ekkor lesztek igazi, jó „Munkásaim”! Az ítélkezés, a gőg, a parancs, az erőszak nem az ÉN utam!

Ezért hát kedves Szülők és Nagyszülők! Vigyázzatok arra az ÉRTÉKRE, ami rátok van bízva, és aminek FIATALSÁG a neve! Vigyázzatok szavaitokra, példátokra: Mit mondotok, mit mutattok! Mert hiszitek, vagy sem, félelmeitek önbeteljesítő jóslatként, a rossz irányába történő programozásként működnek!

Még ha ösztönösen is tiltakozik az a fiatal, még ha úgy tűnik számotokra, hogy meg sem hallja, hogy mit mondotok neki, még akkor is „beültetitek a bogarat a fülébe”!

Épp ezért ne a vészjósló jóslatokat emlegessétek, azt elég egyszer meghallani!

Ne az ijesztgetés, a félelemkeltés, hanem a Szerető segítségnyújtás legyen nevelésetek alapja! A negatív dolgokat meghallani is csak azért kell, hogy tudjátok, és hogy el tudjátok határozni, hogy mit kell tennetek ellene! És ha már döntöttetek, hogy NEKTEK, SAJÁT MAGATOKNAK MIT KELL TENNETEK, akkor csak már az eredményt, saját pozitív elhatározásotokat és tevékenységeteket mondjátok, de még jobb, ha csak mutatjátok az ifjú korosztálynak! Mindez igaz a hétköznap szintjén, és a nagy, sorsfordító kérdésekben egyaránt! Ez a kérdés annyira fontos, hogy mondok rá egy teljesen egyszerű, mindenki által megélt példát:

Ha kicsi gyermeketek, aki járni tanul, elesik, mit tesztek ilyenkor? Azonnal odaölelitek magatokhoz, simogatjátok a poros ruháját, és a lehorzsolt térdét, és azt mondjátok, hogy: Nincs semmi baj, előfordul ez! Látod, már nem is fáj! Mit tesztek végül ezzel? Biztosítjátok őt szeretetetekről, elűzitek az ijedtséget, (ezzel a lelket gyógyítjátok!), simogatásotokkal elveszitek az esés okozta fájdalmat és káros a energiákat a kicsi testéből, és ez utóbbit azonnal pótoljátok a sajátotokból! Ösztönös, belétek épített program ez! Mindezt összefoglalóan úgy is mondhatnám, hogy helyre állítjátok a rendet, vagyis újból megteremtitek(!) a rend állapotát! 

Nos, ez a már oly sokszor kicsiben begyakorolt tapasztalat az, amit TUDATOSAN gyakorolva, nagy dolgokra is át kell vinnetek, és a „teremtőképességre való példaként” átnyújtanotok!

Kedves Testvéreim! A Ti fiatalságotok idején minden más volt, ez már nem alap! Mintát adjatok, Szeretet-példát! Saját lelki előbbre-haladásotokra ügyelve vezessétek Hozzám, vagy csak Bízzátok Rám, Jézus Krisztusra fiaitokat és lányaitokat, hogy fiatalos lendületükön keresztül a Ti segítségetekkel, de velük, és az ő szívükön keresztül alakíthassam át a világot! EZ SZÁMOTOKRA A FELADAT, ÉN, JÉZUS, ERRE KÉRLEK TITEKET!

Szívemnek kedves Fiatal Nemzedék!

ÉN, az ÚR, Hozzátok szólok most, hozzátok, akikkel tevékenyen kívánok részt venni a világ szebbé tételében! Veletek, Általatok kívánok hatni, de Én, Aki teremtettelek benneteket, Én, Aki életet adtam nektek, még én sem tehetek semmit sem veletek, sem általatok a ti egyéni beleegyezésetek nélkül! Ezért kérlek Benneteket: Jöjjetek Velem, TEREMTSÜNK EGYÜTT!

ÉN, az ÚR, ÉN teremtettem a SZABAD-AKARATOT, mely szabad döntési lehetőséget ad minden tudatossággal bíró lény számára! Így tehát bármivel, amivel találkoztok, eldönthetitek, hogy elfogadjátok, vagy sem, teszitek-e, vagy sem! Épp ezért a végtelen szabadságért: Szeretettel kérlek Benneteket, hogy legyetek óvatosak, nehogy ítélkezésbe vigyen a fiatalos hév, mely hajt benneteket! Ti sok dolgot nem ismertek, amin az idősebb nemzedék átesett, és ez részben jó, mert kevesebb görccsel, több lelki szabadsággal rendelkeztek. Ezért van többletenergiátok, melyet új dolgok létrehozására tudtok fordítani! Ugyanakkor, -mert ugye, létezik mindennek az ellentéte is,- épp ezért nincs még meg bennetek a tapasztalat bölcsessége!

Jelenlegi életszakaszotok minden tevékenysége a tanulás, a lelki fejlődés lehetőségét hordozza magában. Legyetek jó, elnéző, és az idősebbek iránt türelmes tanulók! Figyeljétek meg, hogy mit tesznek szüleitek, nagyszüleitek de ne vegyetek át sablonokat! Nézzétek meg, hogy mi az, mi a számotokra ebből érték, mi az, ami már nem válik hasznotokra! De jól vigyázzatok: SZÍVETEK SZERINT VIZSGÁLJATOK MEG MINDENT! CSAKIS A SZERETET SZŰRŐJÉN ÁT DOLGOZZATOK! Az ítélkezéstől viszont tartsátok távol magatokat!

Azt ti nem érzitek, hogy min mentek át elődeitek, ezért nem is ismerhetitek igazán az ő lelki mozgató-rugóikat! Nem tudjátok, hogy legbelül mi motiválja őket, hogy amit tesznek, azt miért teszik jól, vagy rosszul? Ezért CSAK FIGYELJETEK, és döntsétek el magatokban, hogy megérlelt tapasztalataik mennyiben segítenek benneteket? Ha lesz türelmetek ehhez, akkor az lesz a „jutalmatok” fegyelmezettségetekért, hogy sok keserűséget elkerülhettek, mert nem szükséges azt megtapasztalni, amit a másik ember már átszenvedett!

És most jól figyeljetek! Mert ez az utolsó mondat igazolta vissza azt a világotokban keringő, gyakori állítást, hogy „Te teremtesz magadnak jót, és rosszat is!” Vagyis, röviden összefoglalva: Megértő, ítélkezés-mentes fegyelmezett, de szabad döntésetek adja a lehetőséget a kevesebb hibával történő tapasztalatok átvételére, és gyakorlatba vitelére, végső soron pedig a Bölcsesség, és ennek következtében a boldog élet megteremtésének lehetőségére! Ebben a mondatban szeretett Gyermekeim, minden szó hangsúlyos! Kérlek benneteket, hogy olvassátok át többször, váljon véretekké, hogy tenni tudjatok általa!

Lelki fejlődéseteknek egy másik oldala az ismeretszerzés, a kifejezett tanulás. Kijártok, végigizgultok iskolákat, tanfolyamokat, hogy megélhetésetekhez szükséges szakmákat sajátítsatok el. Ez rendben van. De fordítottatok-e eddig időt arra, hogy eszetek mellett a lelketeknek is adjatok „táplálékot”? Utána jártatok-e olyan dolgoknak, ami szívetekből izgat benneteket? Hagytatok-e időt arra, hogy egy-egy beszélgetés során megkérdezzetek olyan embereket, akiknek adtok a véleményére? Egyáltalán: Kerestétek-e eddig ezeknek az embereknek a tanítását? Kérdéssorozatom nem számonkérés, csupán figyelemfelhívás! Kérlek benneteket, hogy amit elmulasztottatok eddig, azt haladéktalanul tegyétek meg!

Sokan közületek már fiatal szülők vagytok! Gyermekeitek nagyon értelmes, nagy, a Föld jövőjét illetően komoly feladattal született kis emberlények. Mit válaszoltok nekik, ha magatok tanulatlanok vagytok, vagy kidolgozatlan lelki kérdések gyötörnek benneteket? Mert, azt gondolom, hogy azt ti sem gondoljátok komolyan, hogy az eddigi rossz sémák, melyek bennetek is kétségeket gerjesztenek, és amelyek ellen ti magatok is lázadoztok, hogy ezek alkalmasak lesznek arra, hogy gyermekeiteknek kielégítő választ adjatok? Ezt még ti sem gondolhatjátok komolyan! Ti gyermekeim már ettől sokkal felelősségteljesebbre vagytok teremtve! Ha eddig nem tudatosult volna bennetek, akkor most mondom: Lázadozásotokban a változtatás, a hamisság, az idejétmúlt kétszínűség megváltoztatása van benne! Tegyétek hát!

A tetteknél azonban rögtön felhívom a figyelmet a HOGYANRA! Nagyon sok tanítás, prófécia van jelen a világban, még a Mennyei Atyától, Tőlem, és Mária Édesanyámtól is, de a nem keresztény kultúrkörben más néven nevezett, magas szintű szellemi tanítóktól is. Azonban még ezek a legmagasabb szintű tanítások sem teljesen pontosak, hiszen az idő már változást hozott megszületésük óta, és aki lejegyezte, az sem biztos, hogy mindent úgy jegyzett le, ahogy azt emberi nyelvre a legpontosabban le lehet fordítani. Ha a „jegyző” személye nem értett valamint pontosan írás közben, akkor azt bizony a saját szavai szerint értelmezve vetette papírra! Az egyik nyelvről a másikra történő fordítás esetén pedig még több hiba csúszott ezekbe az iratokba is. Vegyétek csak elő a Szent Bibliát! Nézzétek meg a különböző évjáratokat, vagy ha van nyelvismeretetek, a különböző nyelvek Bibliáit! Nagy különbséget fogtok tapasztalni!

Természetes, hogy vannak jó, kicsit jó, nagyon pontos és Hozzám legközelebbi (de mégsem tökéletes!) tanítások, és vannak hamisak, sőt olyanok is vannak, melyek úgy néznek ki, mintha igazak lennének, de végeredményként teljesen hamisak!

És ez nem baj! Amit az ember képes tenni, az sokkal kisebb, mint amit az Isten tesz, akár bennetek is, ha hagyjátok! Ezért van az, hogy mindent, amit MOSTANÁBAN tesztek és tanultok, azt a SZÍVETEKEN KELL ÁTENGEDNI! Én szereteteteken keresztül jelzem, hogy mi az, ami pontos, mi az, ami pontatlan. Van, ami Általam született, van, ami ellenpólusom által! Hiszen ő is teszi a „dolgát”! A gyakorlati életben ez úgy történik, hogy negatív sugallatok által kapcsolódik a bennetek lévő gyengeségekhez, hibákhoz, és igyekszik ebbe az irányba fordítani benneteket De az írások elferdítésével, hamis beállításával is történhet mindez! „Az ocsút a búzától -Kedveseim,- nektek kell szétválogatni”! Földi egyéni életetek egyik célja ez: Megtanulni EGYÜTTMŰKÖDNI Velem, és ráadásul, PONTOSAN! És ez az, amit csak a szeretet által tudtok megtenni!

Összefoglalva tehát: tanuljatok, válogassatok! Tanuljatok a gyakorlatban, de a helytelen szokásokat ne vegyétek át, tanuljatok az írásokból, de válasszátok el egymástól a hamisat és az igazat! És válogassatok mindkettőben! Ha valamiről azt érzitek: „Valami van benne!”, járjatok utána bátran, hogy mi az a „valami”, mi is lehet az igazság? 

Tegyétek mindezt őszintén, bátran és nyitottan! Megkaptátok hozzá a lehetőséget! Szívetek kérdéseibe van elrejtve életcélotok, amit ha elkezdtek megvalósítani, közben bejártok egy utat, mely (ha olykor nehézséggel is, de végső soron, visszanézve mégis:) örömmel tölt el, és amely segít felszínre hozni a még bennetek szunnyadó tudást és képességeket, és amely végső módon Hozzám vezet! Fiatalos lendületetekben legyen ott a jó irányába való állandó törekvés, és a helyes célért történő határozott kezdeményezés! Megkaptátok hozzá az erőt, tegyétek! De tegyétek mindezt felelősséggel, mert Lelketek, Magasabbrendű Énetek, -ahogy ma emlegetitek,- minden szavatokban, tettetekben felismeri az igaz, és a helyes dolgokat!

Hogy néha elestek, melléfogtok? Drága Gyermekeim! Emberek vagytok, „benne van a pakliban”! Mert melyikőtök tudott a bölcsőből kikerülve azonnal járni?! Hagy mondjam el Kedveseim! Hibáitok, bűneitek lassíthatják utatokat, „vargabetűitek” fölösleges szenvedéseket is okozhatnak, de minden kijavítható, és helyrehozható! Vagyis ezek által is tanultok: Lelki, szellemi értelemben tanultok meg járni! Én, -ha kéritek!,- Végtelen Szeretetem által segítek nektek minden hibát kijavítani, mert ÖRÖMRE LETTETEK TEREMTVE! De -ha félelmeitekben- nem tesztek semmit, ha nem mertek tanulni, vagy a kényes kérdésekkel szembe nézni, ha épp ezért nem változtattok, vagy nem cselekedtek, és nem mertek Hozzám fordulni segítségért, akkor még Én sem tehetek semmit az érdeketekben! Mert ez utóbbi eset Kedveseim úgy minősül, mintha azt a döntést hoznátok, hogy egyedül, Nélkülem akarjátok megoldani sorsotokat!

Ezt is lehet természetesen, de ebben az esetben ne felejtsétek el, hogy a világ „kétpólusú”, Yin és Yang létezik, harmadik nincs, és szellemi értelemben ez azt jelenti, hogy ahol Én kimaradok, ott automatikusan „életbe lép” a másik! (Még ha ezt rögtön nem is veszitek észre!) Gondolkozzatok el ezen!

Életetek minden kérdésében létezik a két pólust elválasztó „határsáv”, ami döntési lehetőséget és kötelezettséget ró lelketekre. De ez biztosítja az ember Emberré (a nagybetűs Emberré!) válásának lehetőségét, és egyben feltételét is! Ezért nem ildomos „morogni”!

Én a helyes kezdeményezőkészséget, a kreativitást, az örömteli lendületet mindig értékelem, még akkor is, ha nem sikerül minden az elképzelések szerint! De nem tudom, és Teremtőként nem is akarom értékelni a lustaságot, az egymásra mutogatást, és a szellemi tunyaságot! Ennél sokkal több ÉRTÉK van bennetek, jól sáfárkodjatok tehát vele!

Drága, fiatal Munkatársaim! Lelketekhez, és értelmetekhez egyszerre szólok! Ezért magyarázok meg félreértelmezhető, szívbéli kérdéseket, melyek egyben mindennapjaitoknak is mozgatórugói lehetnek. Fontosak ezek a kérdések, mert talán elfogadjátok azt Tőlem, hogy Én, Aki teremtettelek benneteket, és munkásaimnak kívánlak tudni benneteket, Én „kvalifikált” munkásokat várok a Világ és a Föld változásaihoz, nem pedig „szellemi óvodásokat”! Ezért bíztatlak benneteket tettekre, tanulásra, a Szeretet minden területen való áramoltatására! Forgassatok fel mindent, ami a világban már megért a kitisztításra, de tegyétek ezt szeretetetekkel átitatva! Tudjátok ti jól, hogy behúzott nyakkal, meggörbült háttal semmilyen súlyt nem tudtok felemelni, sem valóságosan, sem pedig képletesen. De egyenes háttal, és egyenes derékkal, megérezhetitek azt az Erőt, és azt az Energiát, amely Tőlem áramlik a terhek elviselésére, a feladatok felvállalására, és a feladatok megoldására!

Sokatokban még szunnyadnak a rejtett, magasabb rendű adottságok, és KIBONTÁSRA VÁRNAK! Felnövekedésetek a múltból, szüleitek nehézségeiből táplálkozott, JELENETEK, A MOST azonban már a FORDULAT IDŐSZAKA! Ahogy Földi Követem, II. János Pál pápa kezet fogott veletek, ahogy elfogadta zenéteket, szívből jövő gitáros muzsikátok újfajta zenei megnyilvánulását, ahogy fizikai valóságában mosolyt küldött felétek, úgy vagyok Én is Veletek! Szívetekben, Lelketekben kezet fogok veletek, elfogadlak benneteket, és a szerető mosoly is Tőlem származik! Kedves Küldöttem ezekben a szeretet-megnyilvánulásokban Engem képviselt! És soha nem kérdezte meg tőletek, amikor egy stadiont örömmel töltöttetek meg, hogy milyen valláshoz, csoporthoz tartoztok, vagy hogy tartoztok-e egyáltalán valahová!

Szeretném, ha tudnátok! Nálam a szív, az EMBERI SZÍV működésében nincs diszkrimináció! Én, a TEREMTŐ, mindenkor szívjóságotokat, és a szemetekből sugárzó Lelket nézem! Mégpedig: fajra, vallásra, hitcsoporthoz való tartozásra való tekintet nélkül! Hogy ki, miért oda született, ahol éppen van, azt hosszabb dolog lenne most pontosabban, megérthetően kifejteni, ezért erre most nem térek ki. De amint korábban is mondtam, „Aki keres, az talál!”, és „Aki zörget, annak ajtó nyittatik!” Ennek értelmében kedves gyermekeim, VÁROM KOPOGTATÁSOTOKAT -és kérdéseiteket- HÁZAM AJTAJÁN, MERT EZ A JÖVŐ!

ENNÉL TÖBBET NEM KÉREK, A VILÁG MEGVÁLTÁSRA KERÜLT, az nem a ti dolgotok, ÉN AZT MÁR MINDEN LÉTEZŐRE MEGTETTEM!

És újból megismétlem: VELETEK, ÁLTALATOK KÍVÁNOM A VILÁGOT A FÉNY ÚTJÁN ÁTFORDÍTANI!

Éljetek Szívem Szeretetével!

TEREMTŐI ÉS MEGVÁLTÓI ÁLDÁSOMAT ADOM RÁTOK, ÉS AZ EGÉSZ FÖLDRE, SZERETETT EMBER-GYERMEKEIM!

 Az ÚR, a Mindenség Teremtője szólt!                                           M.G.Mária

 

Vissza a Tartalomjegyzékhez