Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2010-06-04        Trianon emléknapja

A figyelmeztetések Szava elhangzott: évek óta könnyeztek a szobrok, és a kőszívekből vércsepp folyt ki…  -  És MOST:

Már minden „edény” csordultig van. Földanya könnye a belvíz. És folyamatosan „sír” az Ég is… A jövőig kitartó termés, az „élet” víz alatt áll. Az ország könnyben úszik…

Termést, emberi munka gyümölcsét, otthonokat, emberéletek eredményeit, és a történelem szennyesét mossák a leghatalmasabb könnyek…

 

Amikor az ember sír, fájdalmát kiadja,

Fejét lehajtva megtörten mondja:

„Legyen meg Isten Akarata!”

Megértettem Uram a leckét,

Mentsd meg, kérlek, a még menthető lelkét, s életét!

 

Bocsáss meg Uram a káromkodásokért,

És a hatmillió meg sem született magyarért,

Bocsáss meg Uram a Benned való bizalom hiányáért!

Bocsáss meg Uram, mert megértettem a leckét,

Mentsd meg, kérlek, a még menthető lelkét, s életét!

 

Feljön a Földből az eltemetett szenny is,

Megrázta a vihar és a szél ereje a tetőt is…

S ahogy Ágnes asszony mosta valaha rejtegetett szennyesét,

Úgy mossa a nép is, hol dicső, hol fájó történelmét.

Bocsáss meg Uram, mert megértettem a leckét,

Mentsd meg, kérlek, a még menthető lelkét, s életét!

 

Hallgasd meg Uram kérésünket!

Nyisd meg Feléd a szívünket, és értelmünket,

Hogy megértsük, tudjuk, s Veled tegyük:

Szívünkbe rejtett Igazságodat csak tisztán képviselhetjük!

Tiszta szóval és tettel válhatunk csak nemes, Igaz Követeddé,

Boldogasszony Édesanyánk méltó gyermekévé!

 

Ezért kérünk Uram, bocsáss meg, mert megértettük a leckét,

Add, hogy összefogva tegyünk JÓT a még menthető lelkekért!

 

Isteni Szavaddal mondd a víznek: „Ennyi volt, s legyen most elég!

Megmentem a Hozzám fordulók lelkét, s életét!”  

Ámen.                                                                     

 

Mindez, és ami a tömör szavak mögött van, elhangzik ma, 2010-ben, Trianon emléknapján.

Ideje van hát az imának, és az odafordulásnak…

Ugyanis, a magyar történelemben ott rejlik a Megváltó Öt Szent Sebe:

 

„Csontba, sebbe mélyedt a fájdalmas töviskorona,

Fájdalmát érezte e nép, mikor jött szeretetlen, idegen gondolat, más nép akarata.

Elnyomó uralom fogta le tettektől a „Szent Jobb Kezet”,

Mint Urunk jobb kezét, mi a Keresztfára szegeztetett.

A kifeszített karok ölelő, simogató bal keze is mozdulatlan kellett, hogy maradjon,

A Szent Koronáról eltűnt Anyakép helyett a lélekben van mélységes fájdalom.

Léptünk volna, de nehéz bilincset ránk a hideg, számító vasszeg, a politika rakott,

mely egymással szembeni értetlenséget és gyűlölködést fakasztott.

 

De legfájdalmasabb mindközt a lándzsától vérző Szent Szív sebe,

Mely vicsorgó szeretetlenségében e népet darabokra szedte!

Hamis mosollyal az arcán a Sötétség Hercege munkál ily láthatóan és láthatatlanul,

Összetört szíveken, meggyötört tudaton és akaraton lépked megállíthatatlanul.”

 

Ez a részlet a „LÁTOMÁS ISTENI SUGALLATRA” című, Szent Koronáról szóló kiadványból való, és részben az „Isteni Időzítés” miatt, részben pedig azért szerepel itt, mert Szent Koronánkon - Mi eszmeiségében magába foglalja az Isteni Vezetést - az Úr Jézus, és (sajnos még mindig vissza nem került módon!) Szűzanya képe (lenne) a két legfőbb, jól látható ékesség.

 

Az időszerűségről:

A mai, jún. 4-i, „TRIANON emléknapja” után közvetlenül, holnap, június 5-én ugyanis, a hazánkból kiinduló (de hat országban már aktív mozgalommá fejlődött!) SZERETETLÁNG hivatalos elfogadásának emlékünnepe van. A SZERETETLÁNG Mária Édesanyánk lángoló, szeretettől égő, bennünket oltalmazó Szent Szíve.

Vasárnap, június 6-án pedig ÚRNAPJA, Krisztus Szent Testének, és Vérének ünnepe, amelyet szintén szoktak lángoló szívvel is ábrázolni.

 

A Két lángoló Szent Szív, Jézus-Mária Kettős Szíve pedig Új Korszak nyitányának jelölője!

Az Isteni Időzítés tehát pontos! Szent Koronánk két Főalakja a Szent Szíveken keresztül a szíveket szólítja!

Ideje van hát az imának, ideje van a felébredésnek, és az őszinte odafordulásnak!

 Szeretettel: M.G.M

 

Vissza a Tartalomjegyzékhez