Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Körlevél a kegyhelyek plébánosainak

és az imacsoportok vezetőinek

 

2011. február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napjának megünneplése, mely egyben a Szűzanya kérése szerint a Szeretetláng ünnepe is.

 

 Tisztelt Plébános atyák és imacsoport vezetők!

 Előre is megköszönve segítségüket és közreműködésüket szeretném ismertetni tervezett programunkat a 2011. febr. 2-i ünneppel kapcsolatban.

A Szeretetláng Lelki Naplóban – amelyben Kindelmann Károlyné sz. Szántó Erzsébet (1913-1985) jegyezte föl Jézus és a Szűzanya üzeneteit, s amelynek kiadásához Bíboros atyánk örvendetes módon tavaly (2009. június 5-én) megadta az Imprimatur-t – újra meg újra kéri a Szűzanya, hogy imádkozzunk, hozzunk áldozatot és tegyünk meg mindent a Szeretetláng kiáradásáért. Ezt a kérésünket az Ő szavai szerint foglaljuk bele a Hozzá szóló imádságainkba is: „Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Amen.”

A Szűzanya továbbá felhív minket a Gyertyaszentelő Boldogasszony sajátos liturgikus megünneplésére is a Szeretetláng szellemében. 1962. április 30-án a következő szavakat intézte Erzsébet asszonyhoz: „Mondd csak meg az illetékeseknek, hogy ne féljenek, bízzanak bennem. Én anyai palástommal megvédelmezem őket. Az ország nyolc legnépesebb kegyhelyén és az ország szívében négy, tiszteletemre szentelt templomban egyszerre kezdjék meg az ájtatosságot: Szeretetlángom átadását.”

Ez eddig még nem valósult meg, ezért jövőre, 2011. február 2-án szeretnénk teljesíteni a Szűzanyának ezt a kérését is. A szervezés folyamatban van.

A Szűzanya 1962. május 4-én mondta Erzsébet asszonynak: „Most pedig tovább kell vinned ügyemet. […] Fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására! A kegyhelyeken a zarándok lelkek alkalmasak lesznek. Én, a kegyelmek Anyja szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást is egyesítse az Ő érdemeivel. Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény. Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adjanak át az én kedves fiaim, hogy az én szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben. Úgy készítsenek elő mindent, hogy futótűzként terjedjen. És azok a lelkek, akiket kiszemeltem, mindent tegyenek meg a nagy felkészülésre.”

2011. február 2-i program a kegyhelyeken:

– Rózsafüzér (öt tizedes, a Szeretetláng fohásszal – kb. 40 perc)

– Szeretetláng és Irgalmasság rózsafüzér (közben ének, pl. Szeretetláng-himnusz –

kb. 30 perc)

– Engesztelő imaóra kitett Oltáriszentség előtt (a végén szentségi áldás –

kb. 50 perc)

– Szentmise (szentbeszéd lehetőleg a Szeretetlángról)

– Gyertyaszentelés a liturgia szerint

– Lángátadás[1], majd gyertyás körmenet

– Pápai himnusz, Himnusz, Boldogasszony Anyánk

A következő kegyhelyeken tervezzük a „Szeretetláng átadást”:

     Győr (Bazilika): Mészáros Domonkos OP atya – mise: 9 óra

    Sümeg (kegytemplom)[2]: Barsi Balázs OFM – mise: 12 óra

    Máriapócs (kegytemplom): Takács András, Belme László és Adaus Illés atyák –

mise: 10 óra

    Márianosztra: Borsos József OSPPE atya – mise: 12 óra

    Máriagyűd: Csibi Imre atya – mise: 10 óra

    Petőfiszállás: Balla Barnabás OSPPE atyák – mise: 9.30

    Mátraverebély-Szentkút: Kálmán Peregrin OFM és Tóth Sándor atyák –

mise: 17 óra

    Bodajk: Horváth József atya – mise: 9.30

  Budapesten:

    Máriaremetei Kisboldogasszony plébániatemplom: Esterházy László atya –

mise: 10.30

    Újlaki Sarlós Boldogasszony plébániatemplom: Dr. Beran Ferenc atya –

mise: 18 óra

Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya főplébánia-templom: Szabó Sándor

és Bárány József atyák – mise: 18 óra

Kispesti Nagyboldogasszony főplébánia-templom: Hegedűs László és Róna Gábor SJ atyák – mise: 9 óra

 Az imacsoportok vezetőitől visszajelzést kérnénk, hogy melyik kegyhelyen kb. hány fő részvételére számítanak. Ezt fontos tudnunk a szervezés lebonyolítása miatt.

Szeretnénk kérni, hogy kilenceddel készítsük elő a 2011. febr. 2-i Szeretetláng ünnepet az egész országban.

A kilenced tartalmazza:

– a Szeretetláng kilencedet (Szeretetláng imádságok 2. imalapon)

– a Szeretetláng rózsafüzért

Kérjük segítségeteket és imáitokat, hogy a Szűzanyának ez a kérése megvalósulhasson, minél több szívben kigyulladjon az Ő Szeretetlángja, s valóban futótűzként terjedhessen hazánkban és az egész világon.

Imádkozzunk, engeszteljünk hazánkért, papi és szerzetesi hivatásokért, Szentatyánkért, a püspökökért, papokért, hívekért, családokért, fiatalokért, egyházi és állami vezetőinkért.

Figyelmetekbe ajánljuk a jövő évi lelkigyakorlatot a Szeretetlángról „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön” címmel Máriabesnyőn május 2-6–ig. Kérünk benneteket, ajánljátok imacsoportotok tagjainak is. Érdeklődni ill. jelentkezni lehet:

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház. Tel.: 06-28-420-176, 06-28-510-740;

http: www.matersalvatoris.hu; E-mail: matersal@invitel.hu

Kérnénk azokat az imacsoport vezetőket, akiknek e-mail címük van, hogy jelezzék Mozgalmunk e-mail címén (szeretetlang.hu@gmail.com), hogy a jövőben gyorsabban és könnyebben tudjuk eljuttatni számukra a körleveleket.

Köszönöm eddigi áldozatos munkátokat, és továbbra is számítok együttműködésetekre és imádságotokra.

Budapest, 2010. szeptember 21.

 Imádságos szeretettel:

  Tolvaj Endréné

a Szeretetláng Mozgalom Esztergom-Budapesti főegyházmegyei koordinátora

       

 

Vissza