Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

 
Az Isteni Irgalmasság alapüzenete és a Magyar Néplélek Imája 
 
HAZÁNKÉRT ÉS A FÖLDÉRT!

 

A bátor és Istent határtalanul szerető, lengyel (mára már szentté avatott) Faustyna nővérre az Úr Jézus olyan missziót bízott, mely az egész emberiségnek szól: 

az IRGALMASSÁG üzenetét.

A feltámadt Krisztus szívéből a vizet jelképező FÉNYSUGÁR, a mindent átmosó, MEGTISZTÍTÓ VÍZ, és az Isteni Szeretetet és áldozatot jelentő piros, a SZERETET TÜZÉT jelképező, mindent élettel ellátó, és éltető FÉNYSUGÁR árad kifelé.
 
Az Úr Jézus Tanítása az Irgalmasság Üzenetét illetően:

„Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és Irgalmas Szívemre szorítani. (Napló 1588)” - Jézus többször küldte Faustynát az elöljárókhoz ilyen, vagy hasonló megbízással: „Menj, és mondd meg, hogy imádkozzák a rózsafüzért, amit tanítottam, és könyörögjék ki Isten Irgalmát az ország (vagy például egy alkalommal a szorongatott Varsó) részére! (pl. Napló 714.) – Ezek a gondolatok bizony, nekünk is útmutatást adhatnak a MAI IDŐKRE IS!

Azóta az Irgalmas Jézus üzenete és képe, az Általa adott ima már bejárta a világot. Egyre több helyen fordulnak Megváltó Urunkhoz szerető bizalommal.
 
 
Az Irgalmasság Imája:   (Hagyományos Rózsafüzéren imádkozható.)
- Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy. Hiszekegy.  
- Az első nagy, és a köztes, külön álló szemekre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
- A 10 kis szemreJézus fájdalmas szenvedéseiért irgalmazz nekünk, és az egész világnak!
- Befejezésre: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk, és az egész világnak! (Ez utóbbit 3x egymás után.) Ámen.
 
JÉZUS URUNK ÍGÉRETEI:
- „Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem vész el.” (Napló 48.)
- „Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli Irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.” (Napló 754.)
- „Azokat a lelkeket, akik Irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek.” (Napló 1075.)
„Haláluk óráján végtelen irgalommal fogok bánni azon lelkekkel, akik Irgalmasságomhoz menekülnek, és azoknak is, akik másoknak hirdetik nagy Irgalmamat!” (Napló 379.)
 
Világunk átalakulásának tényleges Vezetője minden hatalmasságok előtt is az Örök Király és Bíró, Kinek Képe Szent Koronánkon is fő helyen van.
Boldogasszony, Mária Édesanyánk védelme és Jézus vezetése az, mely népünket kivezetheti szorongatottságából.
ITT AZ IDŐ, hogy ezt az Igazságot felismerve, és elfogadva Hozzá forduljunk!  
AZ ALÁBB KÖVETKEZŐ IMA EZZEL A GONDOLATISÁGGAL, ÉS AKTUALITÁSSAL SZÜLETETT.
 

 

A MAGYAR NÉPLÉLEK IMÁJA AZ ISTENI IRGALMASSÁGHOZ
 
Örök Atya, Magyarok Istene!
Nyisd meg a szívünket igaz könyörgésre!
Lelkünkben a fájdalom felszakad, és Hozzád kiált:
Ne hagyd elveszni e Népet és Hazát!
 
Felajánljuk Néked Szent Fiad szörnyű szenvedését,
Mária, Jó Anyánk lelki gyötrelmét,
és hozzá tesszük
e nép történelmének minden igazul kiontott csepp vérét!
Jézus Urunk által megváltottad a világot és minden gyermeked,
kérjük, hogy adj Kegyelmet, és irgalmazz Érted harcoló népednek!
 
Istenséged fájdalma a világmindenségen átremegett,
megtörte ezzel a szellemi sötétséget.
Sok idő volt ezt felfogni az emberi elmének,
ezért irgalmazz Uram a Beléd vetett hittel, Veled küzdő népednek!
 
Fejedbe durván belenyomták a fájdalom töviskoronáját,
megcsúfolva ezzel Isten Királyságát.
A Szent Koronával népünk fogadta az Ég Igazságát,
irgalmazz Atyánk, és védd most a Magyar Hazát!
Szent Arcodon vér folyt, nagy volt Testednek, Lelkednek fájdalma,
így mutatta magát a gonosz-szellem sötét, gőgös, nagy hatalma.
Szívében tudva, vérével védte népünk Urunk Tanítását,
irgalmazz Atyánk, és vedd át, vezesd újra Jézus Földi Királyságát!
 
Minden ostorcsapás és durvaság újabb fájdalmat hozott,
Szent ajkad mégis kimondta a megbocsátó szót.
Hosszú harcainkban fülünk eldugult és szemünkből csak könny folyt,
irgalmazz Urunk, és kérünk, adj Fényt és bocsánatot!
Legnagyobb kínodban megbocsátásod adtad a Keresztfán:
„Hogy mit cselekszenek, nem tudják, ó Atyám!”
Így töltsd meg szívünket igaz bocsánattal múltunk fájdalmaiért,
hogy átadhassuk Irgalmadnak mindezt most Hazánkért!
 
Mennyeknek Királya, Világok Teremtő Atyja!
Emberi szívünk Veled mozdult Szent Akaratodra!
Történelmünk harc volt, Hozzád imádkozva védtük mit lehetett,
irgalmazz Urunk, és támaszd föl a Magyar Szíveket!
 
 
Írd belénk újra, hogy mi az Igaz Szeretet,
hogy Bölcsességed tanítsa a Magyar Szellemet!
Tedd szeretettől lángolóvá ismét a szívünket,
hogy legyőzhessük hamis büszkeségünk, s emberi gyengéinket!
Irgalmazz Urunk, irgalmazz a Magyar Népnek,
Hogy győzelmed hirdesse minden nemzedéknek!
 
Szabadíts meg Atyánk minden ravasz lefedettségtől,
mely erőnkön felül választ el bennünket Tőled, Istenünktől!
Te látod, hogy milyen nagy a sunyin ránk törő, gonosz szellemi akarat,
Irgalmad mutassa meg Isteni Hatalmadat!
Kérünk, fogadd szívünk tiszta kérését és szándékunkat,
mellyel azt kívánjuk, Általad legyen bennünk teremtő a gondolat!
Forduljon az átok Áldássá mibennünk, és tettünknek legyél Te Ereje,
így nyilvánuljon meg rajtunk Irgalmad minden nagy Kegyelme!
 
Taníts Urunk Igaz Tudásodra, gyógyító szépségre,
munkálkodjon bennünk angyalok ereje, szent őseink
tiszta öröksége, hite és reménye!
Legyen minden emberi kapcsolatunkban Békéd és Isteni Jeled,
földi határainkat se mutassa más, csakis a Te Fényed!
Mosd át teljes emberi valónkat Irgalmad tiszta, Szent Vizével,
tölts fel sejtszinten bennünket Megváltó Szereteted hatalmas Tüzével.
Áraszd el szívünket Szent Szíved minden Örömével,
hogy együtt dicsőíthessünk Téged a Földről az Égi Seregekkel!
 
Örök Atya!
Felajánljuk Szeretett Fiad Szent Vérével együtt
a Magyar Nép minden igaz csepp kiontott vérét,
és minden fájdalmas, testi-lelki szenvedését,
és felajánljuk máig megőrzött,
és Vezetésed alatt munkába fogható, tiszta Szellemi Örökségét.
Áldj meg kérünk Mindenség Teremtő Atyja,
hogy az Istenanya, Nagyasszonyunk Mária,
Koronás Királynőnk oltalmában,
és Megváltó Jézus Urunk vezetése alatt népünk beteljesíthesse
Szellemi Feladatát, Igaz Küldetését.
Ó add ezt meg nekünk Szeretet Istene!
 
Vezéreljen bennünket mindenkor Szent Akaratod,
és teljesedjék be
velünk, Általad és bennünk Isteni, szerető Atyai Szándékod!
Most, és mindörökké, Ámen. 
 

 

2008. 10. 23. után, 25-e hajnalán, a Vácott rendezett Engesztelő imanapra.                
 
 

M. G. Mária

 

Vissza