Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 NÉHÁNY SZÓ AZ ISTENI IRGALMASSÁGRÓL

 

Istent megérteni nem lehet, csak „érezni”. Így Irgalmasságát is nehéz meghatározni, kivéve, ha Ő Maga határozza meg és fogalmazza meg emberi nyelvünkön Önmagának egy-egy tulajdonságát.

Isten Irgalma semmitől nem függő, az Ő Isteni Szeretetéből fakadó, Öröktől fogva Létező.

Egyszerűen csak: VAN.

Az Isteni VAGYOK Végtelen Szeretetének kifejezője. Teremtményei felé, teremtettjei üdvösségéért született és hívódott életre, és folyamatosan és érezhetően megnyilvánul mindannyiunk felé.

Isten Irgalmassága a legszeretőbb Kegyelem. Nem érzelem, mégis, Isten Szeretetéből fakadóan a legnagyobb Kegyelmi Ajándék.

Az Irgalmasság a Végtelen Isten Hatalmának és Igazságosságának, valamint a mindent Megbocsátó, Végtelen Szeretetének egymást „kiegyensúlyozó eredője”.

Isten Irgalmassága állandó, folyamatosan áramlik felénk, de mégsem automatikus.

Kérni kell.

Kérni kell úgy, ahogy a gyermek is kéri és kérdezi a szüleit, mert meg akarja érteni a világot, amibe beleszületett, mert növekedni akar, mert megértés által el akarja kerülni élete buktatóit. Ugyanígy a felnőtt embernek is kérnie kell, hogy megértse élete értelmét, és lelkében, szellemében növekedjék, hiszen újjászületés csakis a növekedés által lehetséges.

És ki más akarna a földi embernek jobbat, mint Aki megteremtette? Ki más, mint Aki tudja, hogy hol vannak gyengéi, amit tisztogatni kell, majd erősíteni, és hol vannak lelke erősségei, amelyekkel rejtett tartalékok hívhatók életre, hogy a továbblépés megtörténjen?

És Isten gondos Atyaként várja az Ő gyermekét, hogy az Hozzá fusson bánatában, Neki mesélje el örömét, és Tőle kérjen segítséget, ha bajban van… Mert a legjobb, legtisztább, mindent átlátó tanácsot csakis Ő, Maga a Bölcsesség adhatja…

EZ tehát Isten Irgalma! Mert Neki, Aki bennünk lakozik, ugyanúgy fáj, ami nekünk fáj, de ha kérjük, ha hívjuk Őt, akkor túllép azon, hogy megsértettük, és segítségünkre siet, hogy kilábaljunk a bajból. A „megsegítés” ezerféleképpen történhet, a továbbiakban láthatjuk majd.

Isten azonban nem akar kéretlenül az életünkbe avatkozni, nem úgy, mint a Tőle eltávolítani igyekvők. Ő tiszteli szabad akaratunkat, melyet nekünk adott. Atyaként is „csak” szerető Irgalmát felkínálva segít, ha kérjük.

Isten Irgalma az utolsó pillanatban is megtehető bocsánatkérés, és az őszinte bocsánatkérést követő megbocsátás. Vagyis annak lehetősége, hogy ez a bocsánatkérés, az Őhozzá történő odafordulás bármikor az életben, de a legutolsó pillanatban is megtörténhet, bár a nekünk szánt földi élet sokkal szebb annál, minthogy az utolsó pillanatig várjunk vele!

Isten Irgalma, hogy tévedéseink, vargabetűink után, a Jó irányába tett, megváltoztatott földi élet önszántunkból történő ígérete után új, tiszta lappal lehet nekiindulni az újabb életszakasznak. Az Isteni Irgalom tehát a mindig megújuló újrakezdés lehetősége.


Az Isteni Irgalomról szóló néhány gondolat megnyilvánul a mindennapjainkban és az élet minden területén. És nem csak az ember egyéni életében, hanem közösségek, népcsoportok, sőt, országok viszonylatában is! A továbbiakban, részleteiben is lesz erről szó.

A megjelenített történések és imák, tanítások mind ezt fogják közvetíteni, sőt, helyenként „kibővítetten” beszélnek majd az Irgalmasság megnyilvánulásáról. „Kibővítetten”, mert nem csak az ember belső világát tárják fel, hanem a környezeti hatások és az emberi reakciók értelmezésére is sor kerül.

Isten Irgalma tehát lehetőség is az ember számára, mely által beteljesedhet (jó esetben már itt a Földön is) a „legyetek tökéletesek” örömteli, szellemi magasságokba hívó Isteni Szava, ami egyben ígéret is.    

†   ♥   †


2010. 09. 01.                                                                             Szeretettel: M.G.Mária

 

Vissza                                                                            Tovább a Tartalomhoz