Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A honlap célja…

                                               hogy a Végtelen Isten Szeretetét és segítő Irgalmát a mindennapjait élő ember számára  „kézzelfoghatóvá” tegye. Célja, hogy helyreállítsa és szétsugározza azt a tiszta, Istenbe vetett bizalmat, amit az Irgalmasság Üzenetének „jelmondata” megfogalmaz: „JÉZUSOM, BÍZOM BENNED!”

 

Éppen ezért, e néhány bevezető gondolat után közvetlenül

az Isteni Irgalmasság világnak szóló üzenetének

legalapvetőbb mondanivalója kerül bejegyzésre,

összekapcsolva azt a Hazánkért mondott imával,

melyben a magyar ember szíve-lelke szólal meg.

 

Ez a közösségi oldal tehát abból a célból jött létre, hogy az Úr Jézus által „Szeretet és Irgalom Útjának” nevezett tanításokon, szentírási részleteken, megértéseken, megélt tapasztalatokon, olykor bukdácsoló élet-gyakorlatokon, máskor mély lelki élményt nyújtó beszélgetéseken keresztül próbáljon segítő gondolatokat nyújtani a megoldást keresőnek.

Amire az eddigi hibás nevelés és helytelen szokások nem találtak megoldást, azok Jézus Útmutatása alapján más megvilágításba kerülnek, és új gondolatokat, új megoldási lehetőségeket tárnak fel.

Okos emberek, elfogadottan bölcs tanítók szavai, sokaknak és nekem is utat mutató Igaz tanításai mellett saját továbbadhatónak minősített lelki élményeim, imáim, odafordulást feltáró érzéseim, megélt élményeim egyaránt szerepelnek az írások között.

Mindez egyszerűen és tömören. Ahogy Jézus tanított. És ahogy az ember a maga ember-fejével, de érzékeny szívével képes ezt ma a hétköznapok zsúfolt rohanásában megérteni és gyakorlatba vinni.

Világunknak nincs olyan területe, ami ne kiáltana segítségért!

Minden területen zűrzavar, káosz… Pedig Isten, a Mennyei Atya szeretetből teremtett bennünket! Hol van akkor a baj?

Ki és mi kelti a káoszt, a fájdalmakat, a szomorú élethelyzeteket? Honnan ered a probléma?

A mára már szentté avatott lengyel apáca, Faustyna nővér által az Úr Jézus világraszólóan hirdette meg Isten Irgalmasságának megismerését és tiszteletét: „Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem inkább meggyógyítani!”

Ez az Isteni Gondolat 1938 óta bejárta az egész világot, nincs földrész, ahol ismeretlen lenne. Egyre többen ismerik a képet, annak tartalmát, mondanivalóját és a hozzá fűzött imát, amelyet „az utolsó (nehéz) időkre” adott az Úr Jézus, mint „mentőövet” az emberiségnek.

Az „Isteni Mentőöv” azonban nem lehet egy elvont, nehezen érthető tanítás. Jézus példabeszédeit és tetteit – melyek által megmutatta, hogy mit jelent a „szeressétek egymást” kifejezése – egyaránt feljegyezték.

Ugyanilyen módon az Úr Jézus az Irgalmasság cselekedeteire is példát adott Faustyna nővér által. Sokféle módon tanította a fiatal apácát, hogy mit jelent a gyakorlatban az „irgalom” és az „irgalmas szeretet” kifejezése, és hogyan kell ezeket a mindennapi élet nyelvére lefordítani.

És az Irgalmas Szeretet hétköznapi gyakorlatra történő lefordítása az élet minden területére kihathat. Úgy is, ahogy Kis Szent Teréz tette, és úgy is, ahogy ma, „modernebb” világunkban, más ötletekkel és más megfogalmazásban, de mégis ÉLŐ módon megtehetjük.

A honlap létrehozásával egyetlen belső vágy motivált: ÁTADNI „A SZERETET” ÜZENETÉT! Megmutatni, továbbadni a Végtelen és Irgalmas Szeretetnek egyfajta megnyilvánulását, láttatni egy, a hétköznapjait élő átlagember számára is megélhető, Isten felé vezető utat, amely, ha nem is könnyű, de járható, és amely sok ember lelke mélyén titkon ott húzódhat, csak olykor a külső világ „zaja” elnyomja…

Írásaimat lehet részben vagy egészben elvetni, de lehet az is, hogy az olvasó megszívlelve a leírtakat, saját következtetéseit leszűrje belőle, vagy előfordulhat az is, hogy valaki csendben átgondolva „lelki ugródeszkának” használja az itt olvasottakat.

Tisztában vagyok vele és elfogadom, hogy nem mindenki gondolkozása egyezik meg az enyémmel, sem azokkal a gondolatokkal, amiket én igaznak éreztem és érzek.

Elfogadom az ellenvetéseket, minden embernek más a tapasztalata és az érzésvilága, más a lelki beállítottsága vagy hitrendszere.

Elfogadom ezt, és nem vitatkozom.

Sőt! Határozottan kijelentem, hogy nem kívánom senki hitét sem befolyásolni vagy megmásítani!

A nekem szóló tanítások az enyémek, de ha valaki lelkét megérintik, az segítséget kaphat általa a „hogyan tovább?” kérdésére. Ezen túl pedig szíve legmélyebb párbeszédét mindenki egyedül és saját maga folytathatja csak le az Úr Jézussal, az Irgalmas Szeretet Királyával.

Az általam leírtakat gondolatébresztőnek szánom tehát, melyek során feltárom azt az éveken áthúzódó TISZTA SZERETETEN ALAPULÓ ÉLETVEZETÉST is, amely sok nehéz eseményből olykor szokatlan, de kezelhető megoldásokkal segített ki.

A számomra „Tanításként” felfogható „magánbeszélgetéseim” egy része az írásokon, imákon, verseken keresztül felvázolva jelenik meg, azt a lelki tartalommal bőségesen megáldott terelgetést is felmutatva, amely egy ember személyiségének jobbá válását célozza.

A leírtakban MAGA a végighúzódó SZERETET-SZÁL, illetőleg annak MINŐSÉGE és STÍLUSA a lényeg, amely megmutatkozik az életem korábbi szakaszában, és egyre bővülő tartalommal a mindenkori MOST-ban is.

Oly sok minden mellett ez is lehet egy lehetőség a lélekfejlődésre.

Mindezeknek megfelelően a honlapon megjelenő írások egyéni műfajt képviselnek, nem tartoznak semmilyen általánosan besorolható kategóriába.

Tartalmát tekintve elég változatosnak ígérkezik mondanivalóm, hiszen több mint tíz év anyagából készült válogatás szerepel benne már a megnyitásnál is, melyet a jelen történéseibe beleszőve folyamatosan tudok csak feltölteni.

Sok szeretettel kívánok tehát BÉKÉT, a CSELEKVŐ SZERETET ÖRÖMÉT és lelki-szellemi fejlődést, valamint teljes egészséget minden kedves olvasónak!

Szeretettel: M. G. Mária

 

Következzen tehát az ISTENI IRGALMASSÁG JÉZUSI ALAPÜZENETE, és folytatásként a MAGYAR NÉPLÉLEK IMÁJA AZ ISTENI IRGALMASSÁGHOZ.

Ezt követően pedig az Isteni Irgalmasság jegyében fogant gondolatok, hírek, szemelvények, tanítások (részletek Faustyna Naplójából) kerülnek bejegyzésre.


Vissza