Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2007. 01. 01.                                 HAJNAL

Szeretetem Gyermekei!

Új kört kezd földi évetek, új kört kezd emberi életetek!

A Földgolyó minden emberén áthullámzik Teremtői Szeretetem. Megérintem szívetek, megérintem gondolataitok, hívlak benneteket: Jöjjetek Velem! Érezzétek a Megváltói Szeretet és a Megváltó Anyai Szeretet finom rezdülését, mely elönti lelketek. Szívem adománya ez, hogy erőt, magabiztosságot adjon számotokra, amellyel elindulhattok a világban az új időszakra, és az új tettek, felvállalásaitok megvalósítása felé!

Világotok átalakulása megállíthatatlanul elindult!

Földetek és emberi életetek, és ezen belül is: egyéni sorsotok, egyaránt érintett ebben! Legyetek a helyeteken, álljatok készen legbensőbb érzéseitek szerint cselekedni!

Szívetekhez és elmétekhez egyszerre intézem mondanivalómat!

Érezzétek át a pillanat fontosságát, és határozzátok meg helyeteket a világban: Hol kívántok megállni? Milyen talajon? „Kinek a földjén”? 

Legyen szívetek tiszta, döntésetek egyértelmű és határozott! Ne feledjétek, hogy minden lépéseteknek, „nem döntéseteknek” is vonzata van!

Aki Mellettem határozza el magát, az álljon szilárd erkölcsi és tiszta szeretetalapokon, élete lelki-szellemi hozzáállásával, tetteinek minőségével vallja meg elhatározását, s ezzel Megváltói Szereteterőm támogatását nyeri el életéhez.

Mindazokhoz szólok most tehát, akik Mellettem, vagyis Teremtő Atyjuk mellett döntöttek: Ti, akik felvállaltátok az élet szeretetté formálását a Földön, Ti, Kedveseim, (ha egyéni vállalásotok szerint nem is mindig könnyű módon, de mégis:) Atyai Szeretetem védelme alatt élve, segítségemre vagytok a földi világ újjáformálásában. Legyetek tudatosak abban, hogy Isteni Tervem életet előbbre vivő gondolatai általatok valósulnak meg!

Ezért tartsátok szíveteket és minden cselekedeteket tisztán, hogy új élet sarjadhasson ott – emberi életetekben és bolygószinten egyaránt! –, ahol a „föld” már megtisztult!

Bármely történés esetén legyetek erősek, megingathatatlanok és kitartóak hovatartozásotokban!

Kerüljétek lelketek vargabetűit, és a felesleges indulatokat, a Tőlem eltávolító aggodalmaskodást és félelmet. Ha veletek Vagyok, s ti Énvelem, nincs mitől félnetek!

Emlékezzetek! Ha adományaim által képessé teszitek önmagatokat az összefogásra, Velem és egymással egyaránt, akkor a leghatalmasabb Fényerőt is előhívhatjátok a világ Szeretet-alapú átalakításához!

Tetteitekben, szavaitokban csak a tiszta szeretet vezéreljen benneteket, mert lelketek így, és csakis ezáltal lesz képes az események fölé emelkedni, ha az szükségessé válik!

A tiszta Igazság, és a Bölcsesség vezessen minden esetben, és minden elétek kerülő döntési helyzetben!

Istenségem Megváltói Szeretete veletek van!

A Mindennépek Asszonya, Mária, anyai szeretetén keresztül irányítja szívetek figyelmét kisgyermekeitek, az elesettek, a segítségre szorulók felé, hogy a bensőtökben lévő igaz érzések megerősödhessenek, és hogy e megerősödés által BÉKE szülessen bennetek és az egész világon!

A Béke Királynője, Magyarok Nagyasszonya, összefogásra, a jövő védelmére, kölcsönös megbocsátásra hív benneteket 2007 hajnalán!

LEGYETEK ÉBREN ÉBEREK, MERT AZ IDŐ KÖZEL VAN!

Éljetek Áldottan Szeretetemben, és fogadjátok nyitott szívvel Ajándékaimat! Ámen.

Jézus, az Úr, Ki Áld és vezet                                                                                     

M. G. Mária

 

Vissza a Tartalomjegyzékhez