Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A SZERETETLÁNGGAL 

2011. február 2-ra, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére készülünk.

Az alábbi idézetek Erzsébet asszony Naplójának első kiadásában, a 39. oldalon kezdődnek 1962. április 13-i dátummal (Minden hó 13-a Fatimai Szűzanya napja! – Szerk. megj.):

„Én jóságos, szerető Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva(!) mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy  ú j  e s z k ö z t  szeretnék a kezetekbe adni.

Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra…

 Leányom, vedd a  L á n g o t , melyet neked nyújtok először.

E z   S z í v e m   S z e r e t e t l á n g j a .

Gyújtsd meg vele a tiédet, és add tovább!”

 

(Szl.40.o. 1962. április 13. és 15.):„E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam néktek – szívről szívre járva –, gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. … Ez az összetartó szeretet  tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a Mennyei Atyától.” …

Közben az Ő csodálatos kegyelméből megértettem, hogy a szent Szűz akarata mennyire össze van forrva Szent Fiáéval, az Örök Atyáéval és a Szentlélekével. A Szent Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis Láng elterjedjen, mint a futótűz.

Vigyél két gyertyát, előbb gyújtsd meg a te kis lángodat, add tovább az Én kedves Fiamnak. Ő majd elterjeszti azt az Én tizenkét legkiválóbb tisztelőm között.”

(Szl. 41.o. 1962. április 17.) Jézus mondja: „Kérd meg fiaimat, hogy küldjék a lelkeket Édesanyámhoz, és egyetlen szentbeszédet el ne mondjanak Édesanyám benső tiszteletére való buzdítás nélkül. ’A Magyarok Nagyasszonya Országa vagyunk.’ – Ezt ragyogtassák szüntelenül a lelkek felé. Tartsák ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját.”

(Szl. 44.o. 1962. április 30.) „Mondd csak meg az illetékeseknek, hogy ne féljenek, bízzanak Bennem. Én anyai palástommal megvédelmezem őket.

Az ország nyolc legnépesebb kegyhelyén és az ország szívében négy, tiszteletemre szentelt templomban egyszerre kezdjék meg az ájtatosságot. Szeretetlángom átadását.

     

Fentiek alapján került sor most, 2010-ben a 12 helyszín megjelölésére:

12 központ a gyertyagyújtáshoz:

1. Bodajk

2. Győr, a Könnyező Szűzanya

3. Márianosztra

4. Máriapócs

5. Petőfiszállás

6. Máriagyűd

7. Sümeg

8. Mátraverebély Szentkút

9. Máriaremete

10. Kispest, Nagyboldogasszony

11. Újlaki Sarlós Boldogasszony

12. Rákospalota, Magyarok Nagyasszonya

 

A hivatalos megkereséseken túl a zarándokhelyeknek egyéni felkészülési lehetőségei is vannak, hiszen minden helyszín más környezettel, egyéni adottságokkal és más-más történelmi múlttal is rendelkezik.

A továbbiakban a helyszínekkel kapcsolatos részletes ismertetésre is sor kerül.

2010. szeptember 29. Szent Mihály napján                                               M.G.Mária

 

Vissza