Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉS SZŰZ MÁRIÁNAK,

A SZERETETLÁNG KIRÁLYNŐJÉNEK KIS-KORONÁJA

     

 

Amikor az ember szívből, komolyan, és egy bizonyos célért imádkozik, vagy sokan teszik ugyanezt, akkor megnyílik az Ég, és befogadja a kérést.

A világ emberének idegrendszere igencsak próbára van téve mostanában. Kis hazánkban sincs ez másképp. Komoly viharok, özönvízszerű áradások, amikor az ember azt mondja, „ez nem normális”! Bizony, sok dolog egyáltalán nem szokásos módon történik, és éppen ez a figyelemfelkeltő. - „Égiháború” – így mondja a néphagyomány.

Az Úr Jézus, és a Szűzanya egyre csak figyelmeztet, és óv bennünket. A nehézségek mellé mindig megkapjuk a segítséget is. Senki nem mondhatja, hogy elhanyagoltak vagyunk!

Isten Szereteterői nem véletlenül nyújtanak újabb, és újabb lehetőségeket! Az eddigi „langyos” szeretetünkkel, berögzült szokásokon alapuló módszerekkel, és Nélkülük, nem tudjuk megvívni azt a „csatát”, amiben már a kizsákmányolt természet is részt vesz!

Meg kell értenünk, hogy az eddigieknél többet kell vállalnunk összekapcsolódásunk, és a katasztrófák elhárítása érdekében!

Mennyei Atyánk szeret bennünket. Először felhívja a figyelmet, megadja a lehetőséget, hogy ha figyelünk Rá, tenni tudjunk szeretteinkért, önmagunkért, Hazánkért, és a Földért, majd szabad akaratunkra bízza, hogy élünk-e az Általa nyújtott „bajt elhárító lehetőséggel”.

Egy ilyen ima az alábbi is, melyet az Úr Jézus azért adott, hogy egyéni, és népszintű megmenekülésünk eszköze legyen. Ebben Maga, a Megváltó Úr siet a segítségünkre az alábbi szavakkal, mely teljes egészében kifejezi az EGYÜTTMŰKÖDÉS valóságát!

Az előzőekben már szerepelt ez a rövid, az Úr Jézussal történő, „összekapcsolódást szolgáló” ima, mégis, most újra megemlítem, pontosan fontossága miatt, és azért hogy kihangsúlyozásra kerüljön.

Érdemes ugyanis ezt az imát szép lassan, odafigyelve mondani, átérezve minden gondolat jelentőségét!

EGYÜTT

Lábunk együtt járjon,

Kezünk együtt gyűjtsön.

Szívünk együtt dobbanjon,

Bensőnk együtt érezzen.

Elménk gondolata egy legyen,

Fülünk együtt figyeljen a csendességre.

Szemünk egymásba nézzen, Tekintetünk összeforrjon,

Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához Irgalomért…

Ámen.

*   *   *

SZŰZ MÁRIÁNAK, A SZERETETLÁNG KIRÁLYNŐJÉNEK KIS-KORONÁJA

Égi Édesanyánk szelídsége, figyelmessége, lelkiereje olyan tanítás a ma embere számára, amely, ha képesek lennénk megfogadni, és csak egy kicsit is leutánozni, mindjárt simább, tisztább, és kevesebb nehézséggel és szenvedéssel járó lenne az a bizonyos „földi átmenet”.

Szeressük hát Őt annyira, hogy ne csak kérjünk mindig Tőle!

Adjunk Neki mi is „ajándékot”! Adjunk egy keveset az időnkből! És készítsünk Neki Imából Fénykoronát!

Merthogy, annál nagyobb örömöt úgy sem tudunk szerezni, mint ha azt az imát, amit a megmentésünkre küldött, arra használjuk, amire való, és valóban használjuk is! Szívből, és szeretetettel! Miközben pedig szépséges Koronáján „dolgozunk”, szűnik a sötétség bennünk, és körülöttünk: felszáradnak a könnyek, gyógyul a lélek, és nevetés váltja fel a szomorúságot.

 

Szűz Máriának, a Szeretetláng Királynőjének „kis-korona” imája nagyon egyszerű.

A már ismert Szeretetláng Rózsafüzérrel indul, s minden ugyanúgy történik az imádkozásban, mint ahogy azt már az előzőekben bemutattuk, kezdés, és befejezés is ugyanaz.

VÁLTOZÁS egyedül a kis-szemeknél van!

Most nem 10x, hanem 12x mondjuk el „egy tized” alatt azt, hogy: „Szűzanyánk! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.”

Az Úr Jézus szavai az imához:

„1x, 2x, 3x, vagy többször is (ahogy szívetek diktálja, vagy időtök engedi) imádkozhatjátok ezt a „kibővített tizedet”. (Vagyis, egy „tizedben” 12x mondjuk el a fenti egymondatos Szeretetláng-fohászt.- Szerk. megj.)

Ha többször imádkozzátok el egymás után, akkor a 12 fohász után egyszer mondjátok el az „Üdvözlégy” imáját.

Az ima, az áldozat, az engesztelés által forduljatok Szent Édesanyátokhoz, és így készítsétek elő Szeretetének, és Szeplőtelen Szívének végső győzelmét. Imából, és áldozatból készítsetek Égi Édesanyátoknak Koronát.”

      

 (A részletek a „Szeplőtelen Szív Alapítvány”, „Szeretetláng imádságok 2” füzetecskéből való, mely legnagyobb részben a  „Szeretetláng NAPLÓ” bejegyzései alapján készült.)

      

 

Vissza