Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDE

BEVEZETŐ

 

1993. április 18-án, Húsvét 2. vasárnapján, (7 nappal Húsvét vasárnapja után), a római Szent Péter téren II. János Pál pápa a Boldogok sorába emelte Fausztina nővért.

2000. április 30-án, (7 évvel, és 12 nappal később), szintén Húsvét 2. vasárnapján, pedig a pápa szentté avatta Boldog Fausztina nővért.

Ez utóbbi alkalomból a Szentatya a következő szavakat mondta: „Jézus megmutatta övéinek kezét és oldalát, vagyis a szenvedés sebeit, mindenek előtt azonban SZÍVÉNEK SEBHELYÉT, AZT A FORRÁST, AHONNAN AZ IRGALOM NAGY FORRÁSA FAKAD ÉS AZ EMBERISÉGRE ÁRAD.  A SZÍVBŐL FAUSZTINA NŐVÉR KÉT FÉNYSUGARAT LÁTOTT, AMELYEK MEGVILÁGÍTJÁK AZ EGÉSZ VILÁGOT.

A vér felidézi a keresztáldozatot, és az Eukarisztia ajándékát, a víz a keresztségre, és a Szentlélek adományaira emlékeztet. Nem új üzenet ez, de annak lehet tartani, mert abban segít bennünket, hogy mélyebben átéljük Húsvét Evangéliumát, és hogy korunk emberiségének, mint Fénysugarat ajánljuk. Az ISTENI IRGALOM FÉNYE, MELYET AZ ÚR FAUSZTINA NŐVÉREN KERESZTÜL AKAR ISMÉT ÁTADNI A VILÁGNAK, MEGVILÁGÍTJA A HARMADIK ÉVEZRED ÚTJÁT.”

Ahogy egyre mélyebben hatolunk a „Bibliai Időkbe”, úgy évről évre egyre nagyobb jelentősége van az Isteni Irgalmasság ünnepének. Maga az Úr Jézus a következőket mondta erről a napról: „Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék, és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik Irgalmam mélysége, és a Kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre, aki Irgalmam forrásához közelít. Az a lélek, aki gyónáshoz, és szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól.

Ezen a napon nyitva állnak Isten zsilipjei, melyeken keresztül a Kegyelmek folynak. Egy lélek se féljen közeledni Hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is! (699)

Az Irgalmasság ünnepe Bensőmből fakad az egész világ számára (1517), és Könyörületességem mélységében van megerősítve (420)”.

Az Isteni Irgalmasság ünnepe nem csak egy nap, amelyen különösképpen tiszteljük Istennek az emberiség felé való gyengédségét, hanem tudatosan is átérezzük, hogy Isten „kifürkészhetetlen Irgalmasságában” a Mennyei Atya milyen mélyen, milyen minden korlátot elsöprő módon akar megtévedt embergyermekeinek a segítségére lenni.

A Legfelsőbb, Teremtő Istenünk, szabad akaratot adott az embernek, szabad döntési jogot, hogy hogyan élje az életét.

És hogy mikor „szabad az akaratunk”?

Nagyon egyszerű rá a válasz. Isten semmit sem tesz bonyolulttá, érthetetlenné.

Akkor beszélhetünk a szabad akarat életünkben való jelenlétéről, ha minden nehézség, próba közepette is meg tudjuk őrizni Isten-kapcsolatunkat, és megmarad bennünk az igyekezet, hogy ha valahol meglazult egy szeretet-kötelék az életünkben, akkor azt helyreállítsuk. Szabad az emberi akaratunk akkor, ha nem hagyjuk magunkat manipulálni, senki által, és semmilyen módon, de ha valami mégis elromlana kapcsolatainkban, akkor képesek vagyunk Isten Kezét megfogva, kijavítani a hibát és Isten Rendjét helyreállítani a szívünkben. Ilyenkor visszatér a lelki békénk, ahogy Jézus mondja, és az „ÉN Békém” a lelkünkben lakozik. Ez a szabad akarat életünkben való jelenlétének egyik komoly mutatója.

Ha az Úr Jézus ránk hagyományozott „Békéje” nincs a szívünkben, ha nem tudunk földi gondjaink fölé emelkedni, akkor akaratunk valami, vagy valaki (gondolat, hamis eszmeiség, anyagiasság, irigység, harag, önzés, szeretetlenség, hamis szeretet, hatalmaskodás, stb.; amely belülről, az emberben nyilvánul meg, vagy a sötétség szelleme más emberen keresztül teszi ezt meg) által fogva tartott. Az ember ebben az állaptában sokakat megbánt maga körül, a hiányos szeretet sok bántó, sértő durvaságot jelenít meg egy ember életében. Ez egy mutatója annak, hogy Isten helyett a sötétség uralkodott el az ember lelkében, és ravaszul „rabságba” kívánja tartani. Mert „Nem attól kell félni, aki a testet megöli, hanem attól, aki a testet is, és a lelket is megölni képes!” Ilyenkor a lélek szomorú, a test pedig előbb-utóbb megbetegszik.

A Legfelsőbb Jóság pedig figyelmeztet, szólongat, hogy a megtévesztett, büszkesége által megvezetett emberiség visszaforduljon önsorsrontó, és lélekromboló életéből, és az Igaz Szeretet szépségével használja fel az Istentől adott Szabad Akarat lehetőségét.

Az Isteni Irgalmasság ünnepe, közvetlenül a Megváltás hatalmas adományát megünneplő Húsvét utáni vasárnapon következik, utalva a két ünnep közötti szoros összefüggésre is.

És, úgy ahogy ez kétezer évvel ezelőtt történt, hogy a Szűzanya „előre jött”, hogy fogadni tudja a „Megváltót, mint Istengyermeket”, úgy most is Őelőtte jár: az Irgalmasság Vasárnapját az „Irgalmasság Anyja szombatja” előzi meg.

A Szűzanya most is, mint mindenben eddig, felkészít bennünket Szent Fia legnagyobb Ajándékának fogadására.

Hogy a Megváltás Ünnepének, és az Irgalmasság Ünnepének milyen szoros az összefüggése, ez abban is megmutatkozik, hogy az Úr Jézus azt kérte Fausztina nővértől, hogy külön „KILENCEDDEL” készüljenek fel az emberek Szent Irgalmasságának megünneplésére, és ezt a Kilencedet Nagypénteken kell elkezdeni.


Nagypéntektől kezdve, kilenc napon keresztül kéri Urunk,

hogy naponta imádkozzuk el az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérjét

a lelkek megmentéséért,

vagyis Isten Irgalmának a lelkekben való győzelméért.


Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérje a legfontosabb, de kiegészítésként adott az Úr Jézus egy „ajánlást” is Fausztina nővérnek, hogy a Kilenced alatt mely napokon, kiket vezessünk Őhozzá, milyen lelkekért imádkozzunk különösen. Az Úr Jézus ezen az „ajánláson” kívül örül, és szívesen veszi saját szavainkat is, hiszen valódi, szívbéli odaborulásra vár, mert az emberiség miatt elviselt fájdalmait ez enyhíti legjobban!

Ha valaki engedelmességből, és szeretetből, az Úr Jézus kérését figyelembe veszi, és amellett még a maga kérését, felajánlását, köszönetét is beleszövi az imába, az tanúsítja a legnagyobb alázatot, és az az ember tud az Áldott Üdvözítővel legnagyobb lelki közelségbe kerülni…

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Áldott Húsvéti Ünnepeket minden kedves Olvasónak, és

lélekmegújulást 2012 Megváltási Ünnepén.

 

2012. április 6.                                                                       Szeretettel: M.G.Mária 

 

Vissza                                                                                                  Letöltés