Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Az Isteni Irgalmasság Imái


ALAPIMÁNAK hívom azt az imaformulát, amit valaki a Mennyei Atyától, az Úr Jézustól, vagy a Szűzanyától; a Szentháromság Egy Istentől, vagy a Szentlélektől egyenesen, és közvetlenül kap. Ezt mindenkor tiszteletben kell tartani. Ilyen például jelen esetben az, amit Szent Faustyna nővér kapott az Úr Jézustól, és ami a korábbiakban ismertetésre is került, úgy, mint az Isteni Irgalmasság imája.

Az Isteni Szeretet azonban sokszor figyelembe veszi az emberiség fejlődéseinek változásait, és vagy ad egy új imát, vagy engedélyezhet az eredeti formulán „magánimaként” valamelyes változást, ami azonban az „alapima” jegyeit mindenképpen magában hordja, és meg kell, hogy feleljen az Isteni Szeretetparancs követelményeinek. (Tehát a változtatás semmiképpen nem lehet az „alapimát”, vagy a Szeretetparancsolatot sértő!)

Senki ne értse félre, önmagában imádkozva, saját benső érzése szerint megszólalva, önnön imája „minőségéért”, - vagyis, hogy mennyi benne az Igazi Odafordulás, mennyire szívből, vagy mennyire egoból, vagy csak szépen fogalmazott módon az „agyból” történik-, mindenki saját lelkiismerete szerint felel.

Itt most kifejezetten azokról az imákról van szó, amelyek közreadásra kerülnek. Ezekben az esetekben mindenki csakis a saját lelke felelőssége szerint dönt, hogy a valahol, bárhol olvasott imát elfogadja-e sajátjának, és használja-e?

Ez a gondolat nem csak jelen esetre vonatkozik, hanem minden más esetre is.

Az újonnan kialakított ima, vagyis a változtatott formula azonban nem terjedhet el az alapimát helyettesítőként, csak másodlagos módon használható, mintegy választási lehetőséget felkínálva azoknak, akiknek lelki igénye megérett arra, hogy az új életkörülményeket – Istennel „egyeztetett” módon – egy addig már sokak által használt ima esetében is figyelembe veszi-e? Ha igen, akkor az előzőek értelmében, az átalakított „alapima” „magánimaként” használható.

Kivételt csak az az eset képezhet, ha az Úr Jézus kifejezetten kéri, és általánosan, minden használóra vonatkoztatva kéri a változtatást! Ilyenkor természetesen, a megfelelő Egyházi Engedélyre is szükség van.

Minden más esetben az általánosan elfogadott „alapima” használatos, a változtatás „magánima” marad, és csak azok használják így, akiket lelkük erre buzdít.

Példa erre az esetre a Szeretetláng alapimája, amely egy mondatánál azt kérte a Szűzanya, – Ő, Aki változtathat!-, hogy az általánosan használt „Üdvözlégy Mária” utolsó mondatai egészüljenek ki az „Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre” rövid kis betétjével. (Részletesebben szerepel a Szeretetlángos leírásnál.)

A hivatalos Egyházi Jóváhagyás, és kihirdetés (Dr. Erdő Péter Bíboros úr által: 2009. 06. 05.) óta, és azokon a helyeken, ahol a Szeretetlángot valóban el is fogadták az egyházi elöljárók, az Üdvözlégyet a Szűzanya kérésének megfelelően imádkozzák az emberek, sőt sokan még (átérezve a szenvedő lelkek fájdalmait), egy kicsit meg is toldják a fenti kiegészítő mondatot, és ekkor az imarész úgy hangzik, hogy „Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre.”

Az alábbiakban közölt változatok is a „magánima” kategóriájába tartoznak. Van néhány ember, akivel összejövetelünket imával kezdjük, ők is megszerették ezt a változatot. Amikor azonban olyan helyen vagyunk, ahol nagyobb közösségben imádkozunk együtt, akkor alkalmazkodunk a közösség szokásaihoz, és az általánosan elterjedt formula szerint mondjuk az Isteni Irgalmasság imáját.

     

Miután sok emberrel találkoztam már, akik nem ismerik a Rózsafüzér „felépítését”, ezért szükségesnek érzem, hogy mielőtt az imaváltozatokra sor kerülne, röviden szóljak erről is pár szót.

(Az interneten bőséges anyag van a Rózsafüzér fajtáival, és az imákkal kapcsolatban, én itt csak a legszükségesebbekre szorítkozom.)

A többször emlegetett „Hagyományos Rózsafüzér” az alábbiak szerint épül fel:

Kép Mint ahogy a képen is látszik, a Kereszt után 1 „nagy szem”, majd 3 „kis szem”, és utána ismét 1 „nagy szem” következik, amire az Irgalmasság imájánál a keresztvetés után a „Bevezető imákat” mondjuk el.

Ezek után jön az összefogott kis,- és nagy szemekből álló tulajdonképpeni füzérrész, amely 5X10 „kis szemből”, és a közöttük lévő, távolsággal elválasztott 4db. „nagy szemből” áll.

E kifejezések tisztázása után most az imaváltozatok következnek.

Az Isteni Irgalmasság „magánimája”, 1-es változat: (Hagyományos Rózsafüzéren imádkozható.)

A változtatás a korábban ismertetett alapimához képest lila színnel jelölt!

- Először meghatározzuk, hogy miért, kiknek a lelkéért, állapotbeli javulásukért, stb. ajánljuk fel az imát. Ez egy felsorolást jelöl, majd:

- Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy. Hiszekegy.  + Szívből kérjük a Szent Angyalokat, minden ember Őrangyalát, az Arkangyalokat, országos, vagy a Földet érintő ügyekben pedig a Szent Angyalok mind a 9 Karát; kérjük Szent Őseinket, Védőszentjeinket, hogy vegyenek részt imáinkban, erősítsenek, és hogy IMÁDKOZZUNK EGYÜTT! Különösen kérjük azon emberek Őrangyalát, akiket senki nem szólít meg, senki nem kér, hogy imádkozzunk együtt, majd az ima végén vigyék el védenceiknek Isten Áldását!

- Az első nagy, és minden köztes, külön álló „nagy szemre”: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.

- A 10 kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért, és Mária minden könnyéért irgalmazz nekünk, és az egész világnak! (5 tized.)

- Befejezésre: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk, és az egész világnak! (3x egymás után.) Ámen.

Az Isteni Irgalmasság „magánimája”, 2-es változat:  

(Hagyományos Rózsafüzéren imádkozható.)

A változtatás az alapimához képest lila színnel jelölt!

Itt most nem 5, hanem 7 tizedet imádkozunk egymás után, az alábbiak szerint:

6 tizeden keresztül minden teljesen úgy történik, mint ahogy az előzőekben az bemutatásra került, egészen a 7. tizedig.

Változás csak a 7. tizednél van, a következők alapján:

- A 7. tized előtti „nagy szemre”: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. + „Mennyei Atyánk! Ezt a tizedet azért ajánljuk fel, hogy hallgasd meg kérésünket, halljad meg mindazt, amiért imádkoztunk, de történjen minden a Te akaratod szerint, és a Te legnagyobb dicsőségedre! Ámen.”

- A 7. tized (=tíz kicsi szem): „A Megváltó Jézus, és a Megváltás dicsőségére, a Mennyei Atya, és mindannyiunk (az egész emberiséget értjük alatta!) örömére irgalmazz Uram nekünk, és a világnak!” Itt ezt a mondatot mondjuk el 10x.

- Ilyenkor, ennél a legutolsó tizednél, a Szeretet hatására megváltozott környezetünket, Hazánkat, a Földet, vagy akár csak éppen kritikus élet-szakaszainkat élő önmagunkat helyezzük bele az Isteni Szívből kiáramló Szeretet-sugarakba.

- Befejezésre: Szintén ugyanaz, mint az előzőek.

Az Isteni Irgalmasság „magánimája”, 3-as változat:  

(Hagyományos Rózsafüzéren imádkozható.)

A változtatás az alapimához képest más színnel jelölt!

Itt most szintén nem 5, hanem 7 tizedet imádkozunk egymás után, a kettes változatban leírtak szerint. Tehát szövegváltozás csak a 7. tized nagy,- és kis szemeinél van.

Az előzőektől eltérően azonban, itt most a legelején nem határozzuk meg felsorolással, hogy miért imádkozunk, hanem minden tizednél külön-külön fogjuk azt megtenni:

- Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy. Hiszekegy.  + Szívből kérjük a Szent Angyalokat, minden ember Őrangyalát, az Arkangyalokat, országos, vagy a Földet érintő ügyekben pedig a Szent Angyalok mind a 9 Karát; kérjük Szent Őseinket, Védőszentjeinket, hogy vegyenek részt imáinkban, erősítsenek, és hogy IMÁDKOZZUNK EGYÜTT! Különösen kérjük azon emberek Őrangyalát, akiket senki nem szólít meg, senki nem kér, hogy imádkozzunk együtt, majd az ima végén vigyék el védenceiknek Isten Áldását!

- Az első nagy, és minden köztes, külön álló „nagy szemre”: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. + Ebben az esetben minden tized előtt röviden, és pontosan meghatározzuk, hogy miért imádkozunk. (Például: Mennyei Atyánk! Ezt a tizedet Hazánkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy nyisd meg elménket, szívünket a Te Igazságaidra, és áldj meg bennünket, hogy legyen erőnk mindig és mindenben Akaratod szerint cselekednünk! - Ezek után következik a 10 kis szem, ami az itt bemutatott példa szerint a következőképpen módosul:

- A 10 kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért, és Mária minden könnyéért irgalmazz nekünk, és Hazánknak!  (+ Ilyenkor elképzeljük a 10 rövid mondat alatt, hogy egész országunkat, mint egy „térképet” emeljük bele az Isteni Irgalom mindent megtisztító, és Szeretettel feltöltő Szent Sugaraiba.)

6x egymás után imádkozunk így, a köztes nagy szemeknél tett „más-más kiegészítésekkel” együtt. – Az utolsó, a hetedik tized előtt álló nagy szemnél (ugyanazt mondjuk, mint a 2-es változatban, tehát): Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. + „Mennyei Atyánk! Ezt a tizedet azért ajánljuk fel, hogy hallgasd meg kérésünket, halljad meg mindazt, amiért imádkoztunk, de történjen minden a Te akaratod szerint, és a Te legnagyobb dicsőségedre! Ámen.”

A hetedik tized 10 „kis szemére” pedig: „A Megváltó Jézus, és a Megváltás dicsőségére, a Mennyei Atya, és mindannyiunk (az emberiséget értjük alatta!) örömére irgalmazz Uram nekünk, és a világnak!”

- Ilyenkor, ennél a legutolsó tizednél, a Szeretet hatására megváltozott környezetünket, Hazánkat, a Földet, vagy akár csak éppen kritikus élet-szakaszainkat élő önmagunkat helyezzük bele az Isteni Szívből kiáramló Szeretet-sugarakba.

- Befejezésre: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk, és az egész világnak! (3x egymás után, ugyanaz, mint az előzőek.) Ámen.

És most, gondolat-ébresztőül, következzék néhány példa először a „nagy szemekhez” mondott meghatározásokra, majd azok egy-két szavas, rövid beillesztésükre a 10x ismétlődő alapima egymondatos formulájába.

„Örök Atya! Felajánljuk … !” + Mennyei Atyánk! Ezt a tizedet az egész Földért, a Békéért ajánljuk fel. Kérjük, hogy nyisd meg elménket, szívünket a Te Igazságaidra, és áldj meg bennünket, hogy legyen erőnk mindig és mindenben Akaratod szerint cselekednünk!

A 10 kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért, és Mária minden könnyéért irgalmazz nekünk, és az egész Földnek, és kérjük, adj Békét!  (+ Ilyenkor elképzeljük a 10 rövid mondat alatt, hogy az egész Földet, mint valami „hatalmas labdát” emeljük bele az Isteni Irgalom mindent megtisztító, és Szeretettel feltöltő Sugaraiba.)

„Örök Atya! Felajánljuk … !”  + Mennyei Atyánk! Ezt a tizedet a fiatalságért ajánljuk fel. Kérjük, hogy Irgalmad Szeretetével óvd meg őket a gonosz támadásoktól, különösen őrizd a gyermekeket nevelő fiatal szülőket, és nyisd meg szívüket a Te Szeretetedre! Mentsd meg Uram Irgalmaddal a jövő nemzedékét!

A 10 kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért, és Mária minden könnyéért irgalmazz nekünk, és ifjúságunknak!  (+ Ilyenkor elképzeljük a 10 rövid mondat alatt, hogy a sok kisgyermekes szülőt, és leendő szülőket, fiúk, és lányok sokaságát, mint valami nagy tömeget emeljük bele az Isteni Irgalom megtisztító, és Isteni, aktív Szeretettel feltöltő Szent Sugaraiba.)

„Örök Atya! Felajánljuk … !” + Mennyei Atyánk! Ezt a tizedet az idős emberekért ajánljuk fel, különösen azokért, akik fizikai ereje már alaposan megcsappant, betegek, vagy tehetetlenek. Add, kérünk, hogy Irgalmad által elfáradt szívük megnyíljon Feléd, és imáikkal szolgáljanak Téged, gyermekeiket, és az aktívan küzdő korosztályt!  

A 10 kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért, és Mária minden könnyéért irgalmazz nekünk, és a megfáradt időseknek.  (+ Ilyenkor elképzeljük a 10 rövid mondat alatt, hogy idős emberek egész tömegére áramlik az Isteni Irgalom megtisztító, és Szeretettel feltöltő Szent Sugara.)

„Örök Atya! Felajánljuk …!”  + Mennyei Atyánk! Ezt a tizedet a testi, lelki, szellemi-gondolati szorongattatásban szenvedőkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy végtelen Irgalmaddal segítsd meg őket. Öntsd Fényedet a lelkükbe, erősítsd meg értelmüket, és akaratukat, hogy felfedezzék a sötét praktikákat, és képesek legyenek ellenállni a támadásoknak. Áldd meg őket Jó Urunk, hogy akaratuk valóban szabaddá váljék a Te követésedre!

A 10 kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért, és Mária minden könnyéért irgalmazz nekünk, és a szorongattatásban élőknek!  (+ Ilyenkor elképzeljük a 10 rövid mondat alatt, hogy bizonyos történésekben, helyzetekben, népcsoportok felett hogyan oszlik a sötétség az Isteni Irgalom Szeretetfénye hatására.)

„Örök Atya! Felajánljuk …!”  + Mennyei Atyánk! Ezt a tizedet a közelmúltban meghalt lelkekért, és a Hozzád Hazakészülőkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy végtelen Irgalmaddal áldj meg minden Hozzád készülő lelket, füröszd meg őket Irgalmad Tengerében, hogy rendezetten, „lelki úti csomagjukkal” felkészülten állhassanak Eléd. – A 10 kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért, és Mária minden könnyéért irgalmazz nekünk, a megholt, és a Hazakészülő lelkeknek!  (+ Ilyenkor elképzeljük a 10 rövid mondat alatt, hogy fényes angyali lények veszik körbe a lelkeket, és szeretetükkel terelgetik, segítik őket az „egyéni átmenet” nehézségeiben.)

„Örök Atya! Felajánljuk …!” + Mennyei Atyánk! Ezt a tizedet hibáink, bűneink, tudatlanul is elkövetett, fel nem ismert vétségeinkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy nyisd meg szívünket Irgalmas Jóságoddal, hogy a gőg, a hatalmaskodás, és az önzés minden formáját félretéve tudjunk őszintén bocsánatot kérni, és megbocsátani is a nekünk fájdalmat okozóknak! Irgalmad Szent Vize mossa tisztára szívünket, lelkünket, gondolatainkat, és add, hogy kijavítva hibánkat, Áldásoddal, tiszta lappal és értelemmel lássuk el feladatainkat! – A 10 kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért, és Mária minden könnyéért irgalmazz nekünk, és minden Ellened vétkezőnek!  (+ Ilyenkor, ha őszintén gondoljuk is, amit imádkozunk, akkor a 10 rövid mondat alatt, megérezhetjük, hogy Jézus tiszta Fénye hogyan járja át egész valónkat, hogyan tisztul belső látásunk, és egész környezetünk.)

„Örök Atya! Felajánljuk …!” + Mennyei Atyánk! Ezt a tizedet az éhező, a nélkülöző emberekért, a katasztrófák áldozataiért ajánljuk fel. Kérjük, hogy Irgalmas Szereteted nyújtson nekik védelmet a legnagyobb fájdalmak idején, könnyebbülést szenvedéseikben, vagy az elmúlás pillanatában, és gyöngeségük idején a Te nagy Erőd siessen segítségükre, hogy lelkük Benned pihenhessen el! –  A 10 kis szemre: Jézus fájdalmas szenvedéseiért, és Mária minden könnyéért irgalmazz nekünk, és a katasztrófák áldozatainak!  (+ Ilyenkor elképzeljük a 10 rövid mondat alatt, hogy hogyan áramlik az Úr Jézus Szívéből kiömlő fénysugár az éppen aktuális „szenvedés völgyére”, és hogy hogyan jut fény a sötét területekre.)

A sor a végtelenségig folytatható! Fenti 1+7 példán keresztül azonban talán sikerült a gondolatmenet lényegét megéreztetni.

Nem kell attól félni, hogy a szívvel, tudatos odafordulással, szeretettel és koncentráltan végzett ima unalmas lesz, mert nem az! És nem válik „ajakimává” sem, mert a csak szájjal, szív nélkül mondott ima figyelmetlenségét egy csöppet sem szereti az Úr Jézus, hiszen az az Ő nagy áldozatának megcsúfolása! Komoly belső átéléssel, és odafordulással valóban „zörgetünk a Mennyország ajtaján, hogy azt kinyissák” nekünk!

Szeretettel: M.G.Mária

     


Vissza