Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2008. 10. 18.

Az IDŐ SZAVA

Gyermekeim!              

Az Ég harsonái megszólaltak, hívó Szavam újból elhangzik, figyelmeztetésem megerősítem!

Az „alvók” ébredjenek! A hitetlenek tapasztaljanak!

Ki az, ki elaltatva lelkiismeretetek szavát, azt mondja, minden rendben van?

Ki az, aki a múlt fájdalmas emlékeibe ragasztva tart benneteket, és képtelenné tesz a megbocsátásra és a továbblépésre?

Ki teszi ezt veletek, amikor a nektek adott imában az szerepel, hogy „bocsássad meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek?”

Ki az, aki így letompítja gondolkozásotokat, hogy nem értitek, hogy mit imádkoztok?

Vagy ennek ellentétjeként: ki az, aki kihasználva és felhasználva Kegyelmi Ajándékaimat, melyek a nyár folyamán bőséggel árasztották el az egész Földet, most hamis fénnyel vakít el benneteket, miszerint nem kell már semmit sem tennetek lelketek fejlődéséért, csupán egyéni, földi céljaitokkal kell törődnötök?

Valóban úgy érzitek, hogy bolygó szintű, és népetekben megmutatkozó gazdasági életetek már elérte az „ötödik dimenziós szintet”? Tényleg úgy gondoljátok, hogy olyan fejlettek vagytok, hogy embertársaitokkal nem, csak önmagatokkal kell törődnötök?

Olyan magas a szeretetfok életetekben, hogy az nem hagy kívánnivalót, és minden csupa mosoly körülöttetek?

Nézzetek szét az egész emberi világban: csőd, futkosás, kilátástalan jövő.

Én, a Teremtő Isten nem ezt teremtettem, de megengedtem, és továbbra is megengedem, hogyha Nélkülem kívánjátok élni életeteket!

És ha emberi gőgötökben még mindig Rám hivatkozva ugyan, de Nélkülem kívánjátok folytatni tevékenységeiteket, akkor lássátok be, hogy minden szenvedés, bánat, mely szennyezi életeteket, mindez Velem szemben álló, saját összesített emberi akaratotok következménye!

Én úgy látom, hogy miután többnyire kihagytok Engem, Teremtő Atyátokat a hétköznapjaitokból, és a munkából is, és életeteket megpróbáljátok Tőlem függetlenül élni, segítséget nem kértek Tőlem, vagy csak kevesen teszik ezt meg, ezért gazdaságotok az egyes országokban változóan ugyan, de súlyos helyzetben van.

Népek, néptípusok és a vezetőik között hatalmi harc dúl az elsőbbségért és a már eddig is kizsákmányolt Föld kincseiért.

Tudósaitok a teremtésbe kívánnak megzavart gőgjük által belenyúlni: génmanipulációval, klónozással, világotokat felrobbantó „Feketelyuk” „gyártással” kísérleteznek.

A hatalom mámorosai a kisemberek manipulálásával, erőszakos irányításával, hazudozással és életük feletti uralommal próbálkoznak!…

Ó, ti „okos” emberek!

Azt gondoljátok talán, hogy a hideg, szív nélkül alkalmazott tudományra teremtettelek benneteket?

Hát nem! Együttműködést ajánlottam, hogy élvezni tudjátok ajándékaimat és képességeiteket, de soha nem adtam Teremtő Atyai beleegyezésemet, hogy ezeket háborúkra, gyilkos fegyverek legyártására, és a földi pokol megteremtésére használjátok fel!

Miért nem hallgattok a próféciákra, miért nem figyeltek követeimre, akik másképpen való gondolkozásra buzdítanak? Nem tanultatok még mindig eleget a történelemből?!

Nem veszitek észre az „Idők jeleit”?! Hiszen már élitek!

Ég és Föld megmozdult, a próbák ideje lejárt, az események „élesben” történnek!

Hol van hát hitetek és a sokat emlegetett éleslátásotok?

Tekintsetek most magatokra!

Hová lett akaraterőtök, életkedvetek, frissességetek? Hol van szépséget teremtő fantáziátok és örömteli pihenőidőtök? Mélyen nézzetek magatokba, és őszintén feleljetek! Legalább önmagatokat ne csapjátok be!

Hol vannak imáitok, és hol van felemelő, szívből jövő szeretetetek?!

Drága Gyermekeim, a szabad akarat nagy kincs!

Eldönthettétek általa, hogy a gazdasági csőd szélén, a hatalmi harcok közepette ki mellett teszitek le a voksot! Hideg fejjel, számítóan, vagy szeretettel kívánjátok élni az életeteket?

Megengeditek-e a szemetekbe történő „porhintést” és hogy a hamis fény csillogása elvakítson? Vagy ismét, mint már annyiszor, félresöpritek küldötteim szavát?

Mert általuk újból és újból megismétlem valamikori figyelmeztetésem: „Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket! Mert sokan jönnek az Én Nevemben, és azt mondják, Én Vagyok! És sok embert megtévesztenek. …” (Mk. 13/5-6.)

Te, Gyermekem, te, aki e sorokat olvasod: hogyan érzed a szívedben, minden rendben van? Nyugodt a lelkiismereted? Tanításom szerint éled életed?

Sok gyermekem miatt megerősítem: „Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Szívesen foglalják el az első helyeket… Föleszik az özvegyek házát, és színleg nagyokat imádkoznak. … (Lk. 20/46.)”

Ismerjétek fel környezetetekben a jeleket!

Újból mondom: Angyalaim az égi harsonákat megfújták, s elindult az „átalakulás” Nagyfejezete!

Vannak és lesznek még jelek a Földön és az Égen. Láthatatlan erők mozdultak ellenetek, megrontásotokra és manipulálásotokra. Most is történik már, és hamarosan még erősebben is megmutatkozik mindez!

Segítőitek is láthatatlanul mellettetek állnak, de ők figyelembe veszik a Szellemi Törvényt: csak ott segíthetnek, ahol határozottan őket kérik! Ezért hangsúlyozom, hogy lényeges szabad akarati döntésetek!

Őrizni, vigyázni csak azt tudom, aki behív Engem, Teremtő Atyját, Megváltó Vezetőjét az életébe, és megnyitja szívét Nékem.

Szeretetem óv és véd, de a nehézségek megoldásától nem kímél meg senkit, azt sem, aki Velem él, mert a világ helyzete folyamatosan megoldásra váró feladatot ad.

Ne feledjétek mindezt, és ne ítélkezzetek, mert az egyedül az Én dolgom!

Ti azt nem tudhatjátok, hogy milyen sok gyermekem van, akik miatt vérzik a Szívem, mert nem a Nekem tett lelki ígérete szerint éli életét!

Gőgösen mondogatjátok olykor, hogy Bennetek élek! Igen, így van!

De azt nem tudjátok, hogy hányatokban járom újból és újból végig a Golgotát, mert közönyös, durva, erőszakos és szeretetlen életet él, vagy hamis ígéretekben kötelezte el emberlétét! (!) Bizony, sokan csak saját önző érdekeiket, saját pillanatnyi jólétüket nézik!

Kevesen vannak akik teszik a dolgukat, és áldozatot hoznak másokért, azokért is, akik lustán, homokba dugott fejjel élnek kényelmes életet, és semmit sem tesznek a világ jobbításáért.

Nem pihenős időszak az, ami következik, hanem komoly szellemi és földi síkon is megvalósítandó munka vár mindazokra, akik elkötelezettek, és akik Nekem ígéretet tettek.

Kevés a Szó, ami elhangozhat, közel már az idő, amikor majd minden igaztalan összeomlik, és a hamis fény fájdalmas sötétségbe borul.

Ekkor már csak a tiszta szív szava és tette lesz az érték!

Tegyétek hát komoly elhatározással azt, mit szívetek diktál:

Aki enni ad egy éhezőnek, Nekem ad enni.

Aki bekötöz egy sebet, az az Én sebem fájdalmát enyhíti.

Aki továbbadja tanításom, az lelket ment!

Aki a „lélek sírja” széléről húzza vissza a lelki haldoklót, valódi Életet ment!

Tegyétek ezt ott, ahová sorsotok állított, és tegyétek azokkal a képességekkel, amiben éppen éltek. Akkor enyhítitek legjobban fájdalmaimat, akkor szerettek Engem legjobban, ha tisztán, szerető szívvel és határozott Örömömre való szándékkal teszitek dolgotokat!

Gondolataitokat ne intrikák és hatalmi harcok gyűlölködései kössék le, hanem nehézségeteket és fájdalmaitokat felajánlva megoldást keresve forduljatok Hozzám. Mindig ezt tegyétek, és ügyeljetek arra, hogy valóban ilyen módon és szívből e tanács szerint cselekedjetek!

Imáitok is legyenek szívből jövők és Szívemhez szólóak.

Tegyetek minél több szeretet-cselekedetet, hogy tetteitek, munkátok se legyen más, mint Egységünket, Együttműködésünket erősítő ima. Ezzel sokaknak tudtok segíteni a környezetetekben, aki talán még el sem indult Felém.

Ne feledjétek: a tudás, az ismeret csak eszköz, minden azon múlik, mekkora szeretettel alkalmazzátok! Az „Új Világ” szépségét nem adják ingyen!  

Dolgozzatok minden erőtökkel a megújuláson! Sok érték is van a Földön, ami arra érdemesült, hogy Magasabb Világokba kerüljön átmentésre! Dolgozzatok ezen, tegyetek érte!

Vezekelni, engesztelni, vagyis szenvedést okozó „rossz” dolgokat kiváltani „többlet jóval” is lehet! Figyeljétek meg, hogy milyen imával, szeretetből végrehajtott tettekkel közömbösíthetitek azt, ami világotokat rombolná, ha hagynátok! Ebben legyetek kreatívak és „teremtők”!

A Valódi Szeretet megvalósításához kaptatok erőt és tudást Tőlem, ehhez adom Teremtő Atyai Áldásomat is! Így legyen hát!

Jézus, az Úr szóltam hozzátok kedves Gyermekeim!

M. G. Mária

 

Vissza a Tartalomjegyzékhez