Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2009. 12. 06.

ADVENTI ÁLDÁS

Karácsonyra készülünk: Az Istengyermek, a kicsi Jézus, a nagybetűs, mindent békével, jósággal bevonó Fény születésére, a „sötét időszak” megszűnésére készülünk. Ki így, ki úgy készül, rohangál, vagy tehetetlenül várakozik…

De sokan érzik: Van valami a „levegőben” ami más… más lesz ezen az ünnepen, mint ahogy eddig volt…

A kérdés ilyenkor mégis az, hogy mivel várjuk a „Vendéget”, hogy minek örülne legjobban, amikor hozzánk bekopogtat?

A csillogó lakásnak, miközben van, aki „híd alatt lakik”, mi meg a fáradtságtól összeesünk? – A roskadozó asztalnak, mikor másoknak kenyér sem jut? – A sok csecse-becsének, háborús játéknak, amit az Általa nekünk nyújtott egészséggel megkeresett pénzen vettünk, hogy gyermekeink lelkét e gyilkos játékokkal Ellene fordíthassuk?

Minek Örülne jobban Karácsonykor, születése napján a Megváltó ahhoz, hogy az Isteni Gyermek valóban megszülethessen a szívünkben?

A kihűlt szíveknek, hideg öleléseknek, amiben csak a megszokás van jelen?

A szomorú, fájdalmas, önostorozó bűnbánatnak, vagy ha azt érezné, hogy „nem élt hiába a Földön”, mert az emberek megértették Tanítását, és ajándékba Tanítása eredményét adnák?

Mert nem csak az Úr szenvedésében „lehet” „részt venni” engesztelésül, hanem a Tanítása szerinti „munkában” is, és így lehet például az ÁLDÁSKÉRÉS: engesztelés és AJÁNDÉK is egyben!

A „Csodálatos kenyérszaporítás” történetében Jézus tanított bennünket a „kenyeret” sokszorozni: látványosan, kézzel foghatóan.

Mi még csak a „szót” tudjuk szaporítani, de abból sem mindegy, hogy milyet!

Vigyázni kell hát, de nagyon, mert nem mindegy, hogy „átok” a szó, vagy „Áldást hozó”, ami a szánkból elhangzik!

Nem mindegy, hogy „szóról”, vagy „Szóról” beszélünk! Mert Jézus is mielőtt szétosztotta és megsokszorozta a kenyeret és a halat, hogy jóllakassa a kevésből a tömeget, megáldotta azt…

SZAPORÍTSUK HÁT AZ ÁLDÁST, kik-ki saját szíve, fantáziája, adott élethelyzete alapján… és legyünk biztosak abban, hogy ha szívből kérünk, az Úr sokszoroz, mert ha mi még nem is, de Ő képes rá!...

És legyen hitünk erős abban is, hogy amire Áldást kérünk, az ÁLDOTTÁ válik!

Sőt! Bízzunk abban, hogy ha megtanulunk JÓL Áldást kérni, akkor magunk is ÁLDOTTÁ VÁLVA,  az Úr rajtunk keresztül fog Áldást osztani környezetünknek, meg amerre járunk!

Készüljünk hát szívbéli, őszinte várakozással, ÁLDÁSKÉRÉSSEL az Isteni Gyermek szívünkbe születésére!

************************

Köszönöm Uram az új napot, amit lehetőségként megadtál, és áldd meg, kérlek a napomat, hogy minden perce Örömödre legyen.

Áldd meg Uram a gondolataim, hogy jó gyümölcsöt hozzanak, és áldd meg az érzéseim, hogy indulatok, és félelem helyett jóság és kedvesség legyen bennem.

Áldd meg a munkámat, hogy értelme legyen az időnek, s mindazt, ami erre a napra feladatom, „elszámolhatóan” elvégezhessem.

Áldd meg Uram a szememet és a fülemet, hogy meglássam és meghalljam, észrevegyem Kérésed és mások szükségét, és adj Áldást a számra és a kezemre, hogy segíteni tudjak, mondani és tenni legyek képes, és képes legyek tenni a Jót!

Áldd meg Uram Szeretteimet, akiket hozzám rendeltél, és add, hogy szeretetben éljünk.

Áldd meg, kérlek a szóban vagy lélekben segítséget kérőket, hogy megkaphassák, amire szükségük van.

Áldd meg Uram a segítséget adókat, hogy mindig legyen fantáziájuk, jókedvük és lehetőségük, erejük és egészségük segítséget adni a rászorulóknak.

Áldd meg Uram a családokat, hogy békesség uralkodjon az otthonokban, és az ünnepi készülődés alatt, és adj Áldást az egyedülállóknak, hogy ne legyenek magányosak…

Áldd meg, kérlek a családok minden egyes tagját, hogy legyen idejük és szeretetük egymásra figyelni, és az élet feladatait együtt megoldani.

Áldd meg Uram a kismamákat, kik Máriához hasonlóan Áldásod gyümölcseként életet adnak, és áldd meg a fiatal apákat, hogy áldott gyermekeidnek földi létet biztosíthassanak.

Áldd meg, kérlek a fiatal szülőket, kik gyermekeket nevelnek, és add Áldásodat a gyermekekre, hogy megtanulják, Ünnep az, amikor meglátogatod őket!

Áldd meg Uram a „középkorosztályt”, kik tevékenyen egy jobb létért küzdenek, és add, hogy Áldásod által ne a pénz, a kereset, hanem a Veled való „Együttműködés”, Együtt-dolgozás öröme motiválja őket.

Áldd meg a nehéz anyagi helyzetben élőket, a nincsteleneket, akik elveszítették a munkájukat, az otthonaikat, áldd meg őket, hogy Áldásod örömében már a földi világban is részesülhessenek, és áldd meg a bővelkedőket, hogy segíteni és adni: képesek legyenek.

Áldd meg az időszűkében szenvedőket, hogy ami fontos, arra mindig jusson idejük, és ne számolják a perceket.

Áldd meg Uram az embereket, hogy ADNI tudjanak, és hogy örülni tudjanak Áldásodnak…

Áldd meg a betegeket, kik, ha már tenni nem tudnak, Áldásod ereje által a küzdelemben élőknek imáikkal és nehézségeik felajánlásával segítségükre váljanak.

Áldd meg Uram ellenségeinket, a „sötétség erőit”, hogy Áldásoddal Fény érje őket, és ezáltal „világosodjanak”.

Áldd meg a fáradt, mérges dühöngőket, hogy haragjuk csillapodjék.

Áldd meg a buta, gondolkodás nélküli, sötétségben élőket, hogy Fényed vezethesse őket.

Áldd meg Uram azokat, akikben rosszindulat él, hogy Áldásod által lecsillapodjanak.

Áldd meg azokat, akik önnön bajukkal foglalkozva másoknak terhükre vannak, hogy Áldásod által figyelmesekké váljanak.

Áldd meg Uram a jó szándékú dilettánsokat, hogy énségükkel csendben maradjanak.

 

Áldd meg Uram az „alvókat”, hogy „felébredjenek”, és áldd meg Uram a késlekedőket, hogy „lámpásukba még időben olajat” töltsenek.

Áldd meg a nemzetért dolgozókat, hogy Bölcsességed erősítse őket, és hogy Áldásoddal eredményre jussanak.

Áldd meg Uram az ország vezetőit, hogy Áldásod által Rád figyeljenek, s mindannyiunk javára, útmutatásoddal Te vezethesd őket.

Áldd meg Istenem a Hazánkat, hogy Igaz Fiai és Lányai erőre kapjanak, és Áldásod által az Égi és a Földi Hazáért egyaránt tenni tudjanak!

Áldd meg Uram a Föld minden lakóját, hogy gyengüljön a fájdalom, és erőre kapjon a JÓ.

Áldd meg Teremtő Atyánk az embereket külön-külön, hogy erősödjön az alázat, és áldd meg együtt is, hogy összemberiség szinten jobban megértsük Akaratodat.

Áldd meg Uram az emberi tudást és akaratot, hogy mindez a Föld megmentésére irányulhasson.

Áldd meg Istenünk, Mindenség Királya az emberi lelkeket, hogy Hozzád szívükben közelebb kerüljenek, s hogy ez által a Tőled való félelem helyett Irgalmad vezethesse őket!

Áldj meg mindannyiunkat Teremtő Jó Atyánk, hogy minden történésben megérthessük Szándékodat, és áldd meg Angyalaidat, hogy segítségükkel tetteinkben megvalósulhasson az Isteni Akarat! …

Az időt megsokszorozni nem vagyunk képesek.

Önmagunkat, vagy önmagunk jótetteit megsokszorozni is csak a szíveken keresztül lehetséges.

Hívjuk hát segítségül Angyalainkat! Ők Istenhez hasonlóan, az Ő Mintájában és Fényében élve kitűnően tudnak sokszorozni!

Kérjük hát a Szent Angyalokat, hogy sokszorozzák meg Áldáskérésünket és jókívánságainkat! Motiválják szeretetükkel védenceiket az áldások megkérésére, és kibővítésére!

Hallgassanak a fegyverek, és VÁLJÉK KARÁCSONYRA ÁLDOTTÁ AZ EGÉSZ FÖLD! ÁMEN. 

Azt kívánom, hogy ezek az áldások sokasodjanak, és minél több emberhez eljussanak az Égi és a Földi Angyalok által!

Legyen BÉKÉS, IGAZ ÖRÖMMEL megvalósuló mindenkinél a Karácsony Szent Ünnepe, és hogy az emberszívek találjanak a SZERETETBEN egymásra.

Kívánom, hogy mindenkihez el tudjon érkezni most a Megváltó!...

2009. december 16.                                                                          

Szeretettel: M. G. Mária

 


Vissza Tartalomjegyzékhez