Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A Szeretetlángról

2010.06.14
MI A SZERETETLÁNG?

És mi a célja a Szeretetlángról szóló írásoknak ezen a honlapon?

 

Álljon itt először egy néhány szavas, rövid ismertető a Szeretetlángról.

Kép A Szeretetláng Mária Édesanyánk szeretettől égő, lángoló, oltalmazó Szent Szívét jelenti, mely folyamatosan szeretet-cselekedetekre buzdít. Az Isteni Szent Hármasság így mutatkozik meg a Legmagasabb szintű Anyai Szeretet által.

Ahogy Jézus Urunk lángoló Szent Szíve az Isteni Szeretet és Irgalom jelölője, ugyanúgy a Szeretetláng a túláradó Isteni Kegyelem Szűzanya által történő megmutatkozása.

Jelmondata ugyanis:

„Áraszd Szeretetlángod Kegyelmi Hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján!”

 

 

A Szeretetlánggal kapcsolatos üzenetek lejegyzője, egy egyszerű magyar édesanya, Kindelmann Károlyné, egy hat gyermekes családanya volt. „Erzsébet asszonyként” vált ismertté, és 1962 és 1985 között kapta az üzeneteket az Úr Jézustól és Égi Édesanyánktól, Máriától.

A Szeretetláng eddig hat országban vált elfogadottá. Sok imacsoport alakult, több helyen, óvodákban, iskolákban is ismertetik a gyermekekkel, és ezáltal olykor játékos formában is tanítva őket a Szűzanya tiszteletére és szeretetére.

Hazánkban Dr. Erdő Péter Bíboros úr által, 2009 június 5-én került kihirdetésre a Szeretetláng Egyházi Jóváhagyása.

 ***

 Ennek a honlapnak nem az a célja, hogy a Szeretetlángot teljes mélységében megismertesse az érdeklődővel, hiszen arra a megfelelő fórumok többfajta módon, már elektronikus úton is léteznek.

A legfontosabb imák, kérések és ígéretek azonban sorra bejegyzésre kerülnek.

Az idézeteknél mindenhol megjelölt lesz az, hogy honnan, és milyen engedély alapján származó forrásból történt a kiemelés.

 ***

 Ennek a honlapnak eredeti célja a tevékeny Isteni Szeretet napjainkban is cselekvésbe vihető megmutatkozása, mely – mint jelen esetben akár a Szeretetláng által is megismerhető. Az ember ugyanis nem hol hívő, hol pedig világi ember, hanem ember, aki a hitét, vagyis lelke-szíve irányultságát a mindennapok nehézségeiben éli és mutatja meg.

Az emberi szív kinyílása, a szeretet virágba borulása pedig nem kizárólagosan vallásos rendezvényeken, vagy ünnepi alkalmakkor fordulhat elő, sőt talán ebben a látványosságban ismerhető fel kevésbé, ilyenkor inkább a közösség ereje mutatkozik meg még az imában is.

A sok ember, a tömeg egyszerre, különösen közös célért történő imája olyan hatalmas erővel bír ugyanis, hogy szinte „leesdi a Kegyelmet”, és ilyenkor az egyén lelke mélyéről is régi traumák, kidolgozatlan fájdalmak szakadhatnak fel. A régmúlt fájdalmak lelki csomói az egyes embereknél felengedhetnek, és a sebek begyógyulhatnak. E belső történések jótékony hatása azonban kevés esetben mérhető fel. Talán inkább csak következményeiben mutatkozik meg az egyén, és összeadódóan akár egy népcsoport viszonylatában, vagy akár társadalmi szinten is.

Ugyanakkor vannak hétköznapi csodák is, melyek mindenki számára jelen vannak, ha észrevesszük őket. Életünk apró, sűrű, olykor nagyon mély szeretet-pillanatai az előbbihez képest sokkal bensőségesebben, és csendesebben a mindennapok történéseiben jelentkeznek, olyan esetben, mint amikor például, amikor egy édesanya magához öleli esetlen, kicsi gyermekét. Figyelme ilyenkor féltő gondoskodással őrzi a kis életet, miközben szeme a végtelent kutatja.

És a csoda megérkezik: átölel, és puhán védelmébe veszi a védtelent…

Sok-sok szeretet-pillanat sorolható még ide mindenki életében…

Erről szól tehát a honlapnak a Szeretetlánghoz tartozó része.

Boldogasszony Édesanyánk, Égi Patrónánk nehéz történelmünkben is megmutatkozó gondoskodásáról, az Úr Jézus szerető terelgetéséről szól, imákról, meghallgatásokról, történésekről, megható és/vagy időszerű eseményekről, új gondolatokról beszél, melyek mind lélekemelő hatással vannak, és lehetnek életünkre nézve.

Szerepel majd természetesen Erzsébet asszony Lelki Naplójából is egy-egy részlet, a szélesebb körű megismertetés végett is, de leginkább azért, hogy az ott leírtaknak hogyan van foganatja, beépíthetőségi lehetősége a mindennapi életünkben.

Az Égi Vezetés ugyanis már régóta elgondolkoztató változást ígér:

Ha az Úr Jézus és Földi Édesanyja általi szeretet-gondolatok beépülnek az eddigi gondolataink közé, és kiváltják azokat, amelyek haszontalanná váltak lelkünk és létünk számára, és az új „programok” kicserélődhetnek azokkal a gondolatokkal, amelyek nem ütik meg az „időtállóság” mércéjét, és e csere által rossz szokásainkat is módosítják, akkor – először csak saját „házunk táján” maradva – a magyar nép talpra áll!

Az egyéni sorsokat, a Hazát és az egész Földet érintő változásoknak ugyanis lesznek, és vannak fájdalmas részletei, ezt már most is tapasztaljuk, pedig még igencsak az elején vagyunk. De „talpra állni”, és egy helyzetben józanul, mégis Istenhez tartozóan megmaradni csak az tud, aki lelke vállalását, vagyis az eseményekben való segítő részvételét elfogadja, felvállalja, és megteszi.

Akit lelki életében az ő örökölt, vagy egyéniségéből fakadó kidolgozatlan emberi gyarlóságai „leülve”, vagy ami még rosszabb, „élő halottként, mintegy az anyagi világba ragadtan” tartanak, és nem tesz semmit sem a saját sorsa, sem a világ jobbá válása érdekében, az nagyon sok szomorúságot tapasztalhat meg.

Aki viszont legalább „feltápászkodik”, vagy még jobb esetben, sietve, önzetlenül „talpra ugrik”, hogy magán és másokon segítsen, miközben azt mondja, hogy „Igen Uram, itt vagyok, hallja a Te szolgád!”, az megtapasztalhatja, mit jelent a Szeretet Világával való EGYÜTTMŰKÖDÉS.

A valódi „Együttes” tevékenységre az Úr Jézus egy gyönyörű imát adott a Szeretetláng számára, amelyről lesz még szó, itt most csak lejegyzem:

 

„Lábunk együtt járjon.

Kezünk együtt gyűjtsön.

Szívünk együtt dobbanjon.

Bensőnk együtt érezzen.

Elménk gondolata egy legyen.

Fülünk együtt figyeljen a csendességre.

Szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforrjon.

Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához Irgalomért.

Ámen.

 

E „lélekharang” benső, igaz megszólaltatásához nyújtanak hát fogódzót az ezen a honlapon megjelenő részletek.

Őszintén, és tiszta szívemből kívánom, hogy minden Kedves Olvasónak támadjanak az itt leírtakhoz hasonló, inspiráló, és/vagy továbbfejlesztett és gyakorlatba vihető gondolatai, és élje is meg azokat!

Isten Áldása kísérje minden jó szándékú ember munkáját és életét!

Szeretettel: M. G. Mária

2010. június 14.