Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2004. 09. 18.

A REND

Minden Gyermekemnek üzenem!

A SZILÁRD REND ÉN VAGYOK!

ÉN, ÉG és FÖLD URA!

Itt Vagyok, köztetek járok. A lelkekben szólok! Szívetekben érezzétek meg Jelenlétem! Figyelem szavaitokat, tetteiteket. Látom fáradtságotokat, de lustaságotokat is!

Kedveseim! Rendezzetek mindent magatok körül. Még a ti földi számításotok szerinti közeli időben nagy dolgok fognak történni. Ennek előkészítő eseményeit már élitek! FELKÉSZÍTÉSKÉNT mondom, hogy KÉSZÜLJETEK!

Velem való kapcsolatotok legyen fontos, és minden dolgotokat ennek rendeljétek alá! Tervezhetitek a jövőt, de ez a tervezés ne vigye el sem időtöket, sem gondolataitokat de főleg ne érzelmeiteket Tőlem! Milyen tervezés lenne az, ahonnan Engem, Jézust kihagynátok?

Mondjátok inkább: "Jöjj Uram, gondoljuk ki, tegyük meg ezt EGYÜTT!

A közeljövő eseményei egyéneket és tömegeket egyaránt érintenek majd egész emberi mivoltotokban. Ami fizikai síkon történik, érzelmileg, lelkileg is fog érinteni, és (el)gondolkodásra kényszerít. Ezt ne általánosságban tett kijelentésnek vegyétek, hanem valódi figyelmeztetésnek!

Köztetek járva vezetlek benneteket, - ha Rám figyeltek!

Köztetek élek, láthatatlan-látható módon, - ha felismertek!

Hangolódjatok Rám komolyan, mert sok szellemi erő nyilvánul meg körülöttetek a fizikai síkon!

Ne tévedjetek tehát! Saját fontosságotok szorítsátok háttérbe jobban, hogy képesek legyetek másokra is odafigyelni! Pontos "recept" ez Báránykáim!

"A SZILÁRD REND" ÉN VAGYOK! SZERETETEM határozottan és fénylő jelként nyilvánul meg a világban: kívül és belül a szívetekben egyaránt! Kövessétek ezt a JELET!

Küldötteimen keresztül hétköznapi szintre, tettekre lebontva kapjátok meg a tennivalókat! Fontos a HOGYAN! 

-VELEM, vagy NÉLKÜLEM?!?

És ezen belül is: Kicsit Velem?? - Ilyen már nincs!!! Vagy igen, vagy nem!

Gyermekeimtől határozott állásfoglalást várok!

De jól értsetek! Nem dicsekvésről, nem felesleges szócséplésről van szó! Csendes, belülről jövő, kevés szavú, de igaz érzésű, tettekben is megnyilvánuló HOZZÁMÁLLÁST kérek és várok! Megalapozott SZERETET-HITET, amire ÉN, JÉZUS építhetem következő feladatotokat, hogy vezethesselek benneteket, és hogy ti magatok is emelkedni tudjatok!

Szeretett Gyermekeim! Megismétlem: Letelt a próbálkozások időszaka, az intő jel a világban megnyilvánul már! Kételkedés nélkül kövessétek Jeleimet mindennapjaitokban is!

Én, Jézus, szíveteken keresztül vezetlek benneteket! 

Tegyétek szíveteket szabaddá Számomra! Figyelmeztetlek benneteket, de ennél többet nem mondhatok, SZABAD-AKARATOTOKAT MÉG ÉN SEM BEFOLYÁSOLHATOM! Legyetek éberek, és érezzétek át ennek a kijelentésnek a fontosságát és mondanivalóját!!!

A gyermekeket nevelő, Szívemnek kedves szeretet-gyakorlókhoz, a fiatalokhoz szólnék most!

Kedves Gyermekeim!

Ti, akik életösztönötökre hallgatva lelkeket szólítotok a földi életbe(!), ti legnagyobb Szeretetemet és egyben Védelmemet is élvezitek, ha tetteitek nemcsak vágyból és kívánságból állnak, hanem valódi Rám-hagyatkozásból is! Ha VELEM élitek életeteket, és gyermekeiteket Rám bízzátok!

A világban minden jelentősebb esemény, történés idején minden korosztálynak meg van a maga feladata. A tiétek az, hogy a hazug dolgokat és az igazságtalanságot felszínre hozzátok. Ne előírások, hanem igaz belső érzésetek, szívetek szerint(!) éljetek! Tehát: éljetek, de Velem! Lelki feladatotok, hogy felfedezzetek Engem magatokban, és EGYÜTT teremtsünk jövőt! Gyermekeitek a SZERETET GYERMEKEI, a SZENTLÉLEK ADOMÁNYAI, legyetek tudatosak ebben!

A "lelkek", akiket többségükben hozzátok küldök, kedves, "sokat tudó" szellemi lények, vigyázzatok rájuk, mert rajtatok múlik, hogy milyenné válnak, végre tudják-e hajtani majd egykor azt a feladatot, amit a Föld és az emberiség érdekében magukra vállaltak! Genetikájuk "magasabban kódolt", nagy feladatokra hivatottak és képesek. De felnövekedésükért, (és itt most ember-szellemi felnövekedést is értek!) ti vagytok felelősek!

Kedves fiatal édesanyák és édesapák!

A ti feladatotok az élet Velem való továbbvitele a Földön! Tegyetek tisztává és igazzá mindent magatokban és magatok körül, hogy egy megváltozott, Szent Szívemhez közel álló világ születhessen!

Értsétek jól meg! Nem mindenkinek egyforma a feladata. Van, akié a nagyobb küzdelem, van, akinek a tanításból vagy a gyógyításból jut nagyobb rész, és van/lesz olyan is, - akinek életkorát is figyelembe véve - a család a fő feladata, és lesz köztetek is, aki egyenes követemként működik, akár a felsoroltak mellett is!

Ne féljetek tehát az elkövetkezendőktől! Éljetek Velem, és gyermekeiteket, - akiket felnövekedésük idejére szintén Tőlem ajándékba kaptok! - hozzátok Hozzám! Így nincs mitől tartanotok! Az életnek folytatódnia kell a Földön, és ezt rajtatok keresztül kívánom megvalósítani.

Nehézségek lesznek, néha úgy érzitek talán, hogy erőtök végéig igénybe vagytok véve. Ne legyen bennetek félelem a próbatételek idején! Ha Velem vagytok, minden rendbe jön körülöttetek. A kihívások, - fiatal erőtöket tekintve - benneteket jobban érnek. De HA EGYÜTT VAGYUNK, „a hajatok szála sem görbülhet!", mert: ENYÉIMRŐL ÉN GONDOSKODOM! Úgy hozlak ki benneteket minden veszedelemből, mint ahogy angyalom vezette ki Dánielt az oroszlánok barlangjából!

Nyíljon ki a szívetek-lelketek Felém! Emlékezzetek! Emlékezzetek 20-30-40 földi évvel ezelőtti ígéreteitekre, mielőtt leszülettetek! Lelketekbe van akkori egyezségünk írva! Én onnét szólok, onnét hívom elő az emlékképeket!

Ne féljetek, ne ijedezzetek tehát, kapaszkodjatok erősen Belém! Új világ teremtésére hívlak benneteket! Dolgozzunk rajta EGYÜTT!

BÖLCSESSÉGEM SZENTLEKÉT ÉS KEGYELMEM EREJÉT SUGÁRZOM MOST MINDANNYIÓTOKRA: Kicsikre és nagyokra, fiatalokra és idősebbekre egyaránt.

Legyetek áldottak Bennem!        Jézus-Atyátok

M.G.Mária

Vissza a Tartalomjegyzékhez