Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2009. 03. 27.           A MAI IDŐK TANÍTVÁNYAIRÓL

Az utóbbi időben megjelennek tanítások, próféciák, sok közöttük a hamis. Van, mi „jó helyről” jőve, ellenőrizetten is sok pontatlanságot tartalmaz, erősebben magán viselve a közvetítő és az ellenőrző személy gondolkodását, mint az optimális lenne.

Én, a Megváló Úr, Jézus Krisztus nem ijesztgetek senkit. Feltárok igazságokat, hogy útmutatást adjak, de nincsenek a tanításomban ítélkezések és tilalomfák.

Szavaim egyszerűen és világosan fejezik ki azt a jövőt, amely az emberiség előtt áll, ha Isten nélkül kívánja életét élni.

Bizony, bűnbánat nélkül, alázat nélkül senki nem megy előbbre a lelki életben, legyen az bármekkora „nagyság” a mindennapi világban. Nem árt, ha figyelembe veszitek, hogy minden pozíciót, minden lehetőséget Én biztosítok, de meghagyom szabad döntéseteket, hogy mit kezdtek vele, hogyan kezelitek hatalmatokat, mekkora szívvel és mennyire Vezetésemet kérve intézitek dolgaitokat!

Az engeszteléseknél is jobb szeretem, és a régi módszereknél többre becsülöm az őszinte, tevékeny önfeláldozást, a bátor kiállást, a jobbító szándék bármely megmutatkozását, amely minden eszközt megragad, hogy segítségemmel (és hangsúlyozottan a segítségemmel!) a lelki talentumokat kamatoztassa. Sokkal inkább szükség van az ima melletti, vezetésemmel végrehajtott tettekre, mint valaha!

Kétezer évvel ezelőtt Magam tanítottam, vezettem tanítványaimat, látható módon, bármely kérdésükre készen állva voltam közöttük.

Ma ez is másképp történik. Ma láthatatlan módon kísérem figyelemmel őket, lépésről lépésre vezetve tanítványaim lelkének és tanulmányainak alakulását, egészen az elkötelezettségig, amíg valaki – lelki vállalása szerint – „megérik” az apostoli munkára. Az „iskolát”, a Hozzám vezető Utat is Én biztosítom mindegyikük számára, mely út tele van megmérettetéssel, döntéshelyzetekkel, mert látszólag Nélkülem, csak lelkükre figyelve kell dönteniük „jó” és „rossz” között, és e próbák erősek!

Figyeljetek tehát: senki ítélkezését nem fogadom el, aki más ember életének Hozzám való eljutását kritizálja! A lélek dolgait, s hogy mikor, kinek, mire van szüksége, azt egyedül Én ismerem!

Ezután pedig, ahogy apostolaim idejében tettem, úgy megteszem a jelen időkben is, hogy mindazokat, akiknek lelke tiszta, mindazokat, akik „mintegy beérve” Nekem, Mennyei Atyjuknak elkötelezik magukat, felruházom (általában időszakosan, vagy egy-egy eseményre vonatkozólag) Isteni Hatalmammal, vagy annak egy részével, hogy tenni tudjanak önmagukért, embertársaikért, szűkebb és tágabb környezetükért! Őket Én Magam, Jézus Krisztus vezetem, és olykor Én Magam szólok rajtuk keresztül! Ezen megnyilvánulásokat is Magam határozom meg, ebbe senkinek beleszólást nem engedek, kiprovokálni nem lehet! Tanítványaimat lelkük érettsége és vállalása, Hozzám való hűségük, Velem való kapcsolatuk szerint válogatom meg és segítem. Ezek az erények azok, amelyek ezt lehetővé teszik, de nagy elszántságot és következetesen tiszta lelkületet igényelnek.

Sokan jönnek az Én Nevemben! – ez a figyelmeztetés kétezer évvel ezelőtt hangzott el, és időszerűbb ma, mint eddig bármikor!

Vigyázzatok! Világotokban sok csoda történik, de ezek a megtévesztések közül is lehetnek! A hamarosan nyilvánosan is fellépő Antikrisztus is sok és nagy csodákat fog tenni erős hatalmánál fogva, igazi „megmentőként” lép fel majd a világban!

Nem illik azonban összekeverni Szentlelkem ajándékait az alacsonyabb szintű, erőből származó tudással, amely sok mindenre, még látszólagos gyógyulás létrehozására is képes! Nem illik összekeverni, még ha ez utóbbi még oly’ csillogó is, és amely eleinte a hozzá nem értő számára valóban lehet csodálatos dolog. De az nem Tőlem induló csoda!

Szívetek igaz szeretete fogja megsúgni, hogy amit láttok, mennyire valóságosan Tőlem, Jézustól induló.

Tanítványaimat életükről, szeretetükről ismeritek meg, és ha ezt figyelitek, akkor tudjátok, hogy kitől származó hatalommal élnek. Jusson eszetekbe: „Gyümölcseiről ismeritek meg a fát!”

A vádaskodást senki részéről nem fogadom el! Ma sem tanítok mást, mint kétezer évvel ezelőtt! Világom, melynek előbb-utóbb a Földön is meg kell mutatkoznia, az elfogadó szeretetre, együttérzésre, megértésre épül. Ezért, bár döntéseitek alapján megtehetitek, mégis lelki terhet vesz az magára, aki nem ismeri fel saját elvakultsága miatt Szentlelkem ajándékainak megmutatkozásait, hanem összekeveri azt más erők megnyilvánulásaival!

Nehéz életszakaszaitokra adott ajándékaimat nem csúfolhatjátok meg ily módon!

Hangsúlyozom tehát: legközvetlenebbjeim a Szentlélek ajándékaival élnek és dolgoznak, és fognak is dolgozni, mely ajándékok erejét, minőségét és milyenségét, sőt életbe lépésük idejét is Én Magam, Jézus Krisztus határozom meg.

Szőlőmunkásaim száma nincs meghatározva, bárki besorolhatja magát ezekre a feladatokra, de a Velem való közvetlen lelki kapcsolat elkerülhetetlen!

Figyelmeztetésem elhangzott, vegyétek komolyan!

Áldásom kísérje minden szeretetből fakadó tettetek! Jézus Krisztus

                                                                                                                 M.G.Mária

Vissza Tartalomjegyzékhez