Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A MAGYAR NÉPLÉLEK IMÁJA

AZ ISTENI IRGALMASSÁGHOZ

 

 

Örök Atya, Magyarok Istene!

Nyisd meg a szívünket igaz könyörgésre!

Lelkünkben a fájdalom felszakad, és Hozzád kiált:

Ne hagyd elveszni e Népet és Hazát!

 

Felajánljuk Néked Szent Fiad szörnyű szenvedését,

Mária, Jó Anyánk lelki gyötrelmét,

és hozzá tesszük

e nép történelmének minden igazul kiontott csepp vérét!

Jézus Urunk által megváltottad a világot és minden gyermeked,

kérjük, hogy adj Kegyelmet, és irgalmazz Érted harcoló népednek!

 

Istenséged fájdalma a világmindenségen átremegett,

megtörte ezzel a szellemi sötétséget.

Sok idő volt ezt felfogni az emberi elmének,

ezért irgalmazz Uram a Beléd vetett hittel, Veled küzdő népednek!

 

Fejedbe durván belenyomták a fájdalom töviskoronáját,

megcsúfolva ezzel Isten Királyságát.

A Szent Koronával népünk fogadta az Ég Igazságát,

irgalmazz Atyánk, és védd most a Magyar Hazát!

 

Szent Arcodon vér folyt, nagy volt Testednek, Lelkednek fájdalma,

így mutatta magát a gonosz-szellem sötét, gőgös, nagy hatalma.

Szívében tudva, vérével védte népünk Urunk Tanítását,

irgalmazz Atyánk, és vedd át, vezesd újra Jézus Földi Királyságát!

 

Minden ostorcsapás és durvaság újabb fájdalmat hozott,

Szent ajkad mégis kimondta a megbocsátó szót.

Hosszú harcainkban fülünk eldugult és szemünkből csak könny folyt,

irgalmazz Urunk, és kérünk, adj Fényt és bocsánatot!

 

Legnagyobb kínodban megbocsátásod adtad a Keresztfán:

„Hogy mit cselekszenek, nem tudják, ó Atyám!”

Így töltsd meg szívünket igaz bocsánattal múltunk fájdalmaiért,

hogy átadhassuk Irgalmadnak mindezt most Hazánkért!

 

Mennyeknek Királya, Világok Teremtő Atyja!

Emberi szívünk Veled mozdult Szent Akaratodra!

Történelmünk harc volt, Hozzád imádkozva védtük mit lehetett,

irgalmazz Urunk, és támaszd föl a Magyar Szíveket!

 

Írd belénk újra, hogy mi az Igaz Szeretet,

hogy Bölcsességed tanítsa a Magyar Szellemet!

Tedd szeretettől lángolóvá ismét a szívünket,

hogy legyőzhessük hamis büszkeségünk, s emberi gyengéinket!

Irgalmazz Urunk, irgalmazz a Magyar Népnek,

Hogy győzelmed hirdesse minden nemzedéknek!

 

Szabadíts meg Atyánk minden ravasz lefedettségtől,

mely erőnkön felül választ el bennünket Tőled, Istenünktől!

Te látod, hogy milyen nagy a sunyin ránk törő, gonosz szellemi akarat,

Irgalmad mutassa meg Isteni Hatalmadat!

 

Kérünk, fogadd szívünk tiszta kérését és szándékunkat,

mellyel azt kívánjuk, Általad legyen bennünk teremtő a gondolat!

Forduljon az átok Áldássá mibennünk, és tettünknek legyél Te Ereje,

így nyilvánuljon meg rajtunk Irgalmad minden nagy Kegyelme!

 

Taníts Urunk Igaz Tudásodra, gyógyító szépségre,

munkálkodjon bennünk angyalok ereje, szent őseink

tiszta öröksége, hite és reménye!

Legyen minden emberi kapcsolatunkban Békéd és Isteni Jeled,

földi határainkat se mutassa más, csakis a Te Fényed!

Mosd át teljes emberi valónkat Irgalmad tiszta, Szent Vizével,

tölts fel sejtszinten bennünket Megváltó Szereteted hatalmas Tüzével.

Áraszd el szívünket Szent Szíved minden Örömével,

hogy együtt dicsőíthessünk Téged a Földről az Égi Seregekkel!

 

Örök Atya!

Felajánljuk Szeretett Fiad Szent Vérével együtt

a Magyar Nép minden igaz csepp kiontott vérét,

és minden fájdalmas, testi-lelki szenvedését,

és felajánljuk máig megőrzött,

és Vezetésed alatt munkába fogható, tiszta Szellemi Örökségét.

Áldj meg kérünk Mindenség Teremtő Atyja,

hogy az Istenanya, Nagyasszonyunk Mária,

Koronás Királynőnk oltalmában,

és Megváltó Jézus Urunk vezetése alatt népünk beteljesíthesse

Szellemi Feladatát, Igaz Küldetését.

Ó add ezt meg nekünk Szeretet Istene!

 

Vezéreljen bennünket mindenkor Szent Akaratod,

és teljesedjék be

velünk, Általad és bennünk Isteni, szerető Atyai Szándékod!

Most, és mindörökké,

Ámen.  

 

M.G.Mária

2008.10.23. után, 25-e hajnalán

 

Vissza a Tartalomhoz