Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2008. 04. 10.                          A Felkészítés Jelei

Kedveseim!

Ez a mondanivalóm elsősorban azon gyermekeimnek szól, akik azt állítják magukról, hogy elkötelezetten követik Tanításomat.

A változások erősödésére az égi és földi jelek egyaránt figyelmeztetnek. Ritkán fordul elő, hogy az új időszak kibomlása, az évszakváltás (Napforduló), a húsvéti ünnep legnehezebb napjára, az emberi durvaság miatti legnagyobb szenvedésem napjára essék. Így indul a tavasz, a változás, az új, hogy majd „harmadnapra” megszülessen a Feltámadás.

Lássátok és értsétek a jeleket! Ez a tény önmagáért beszél, fémjelzi az elkövetkezendő időszakot.

De aki ismer Engem, az tudja, figyelmeztetésül szólok!

Figyeljétek a JELEKET, mert több is van belőlük! Nézzetek körül a világ és országotok politikai és gazdasági történéseiben, mit tapasztaltok? Nézzétek meg életetek mindennapjait, hogyan érzitek benne magatokat, mit éltek meg? Milyenné váltak az utóbbi időkben kapcsolataitok? Nézzétek meg, lássátok, és komolyan gondolkozzatok el rajta!

Ezeket a kérdéseket nem azért idézem szemetek elé, hogy elkeseredjetek, hanem hogy felkészítselek benneteket!

Feltámadásom energiája az Új Tavasz üzenetét hozza magával. Szeretetem szétárasztom a világban, hogy mindenki bőségesen részesülhessen belőle! A legnagyobb ajándékot hozom számotokra, és kivétel nélkül mindenki számára! Kinek a lélek felszabadítását a megnyomorodott szorongattatásából, kinek a gondolatok tisztaságát és az előbbre lépési lehetőséget egyéni lelki életében. Másoknak a szeretet látványos kiteljesedését, és megint másoknak a változtatás mozgatóerejét.

Ne tévesszen meg benneteket, hogy „eddig is így volt”! Mert az eddigiekhez képest most sokszoros erővel bír minden lehetőség és történés! A változást elősegítő mozzanatok felerősödtek, meggyorsultak és megsokasodtak, és ezzel nagyító alá helyezik életetek minden területét. Kevés idő van feldolgozni, megérlelni az eseményeket, hamarabb kell döntést hozni, gyakoribbak a spontán reakciók, amelyben valódi önmagatok mutatkozhat meg. Meg vagytok elégedve azzal a képpel, amit ilyenkor tükörként saját magatokról tapasztalhattok?

Az eseményekhez való hozzáállásotok, a cselekedetekben való részvételetek minősége nyilvánvalóvá teszi egymáshoz, az élethez, Hozzám, és a Föld sorsához való emberi viszonyulásotokat.

Folyamatosan, és erősen áradó Szeretet-energiám ugyanis mindenki saját felkészültsége és szíve elhatározása szerint érezheti meg, és ennek megfelelően meríthet is belőle.

A szűkkeblűek szűkösen, a szeretettel élők bőségesen.

Akik elutasítanak, vagy akik szívükben nem fordulnak Hozzám, azokat kevéssé tudom támogatni, de akik segítséget kérnek, azokat jobban, míg a felkészült embert komoly „szőlőmunkásaim közé” sorolom! Minden döntéseteknek következménye van, Kegyelmemben magatok részesítitek – saját mércétek szerint – önmagatokat!

Ezek a folyamatok, s bennük az egymással való kapcsolataitok megviselik idegrendszereteket, és a fényhiányos erők munkája következtében még feszültebbé válik a légkör körülöttetek. Bizony, előfordulhat, hogy „Saját háza népe lesz az ember ellensége!” Mt. 10/36. És ez azért lehetséges, mert aki gyenge, vagy aki hitetlen, vagy akár csak szája szerint, de nem szívéből hívő, az motiválható és negatív irányba befolyásolható!

Másrészt viszont azoknak is sok nehézséggel kell szembenézniük, akik komolyan teljesítik vállalásaikat. Tőlük, a Tőlem kapott Szereteterő energiáját igyekeznek megszerezni vagy gyengíteni az alacsony szellemi gondolkodású létezők.

Ti gyermekeim melyik csoportba soroljátok magatokat a fentiek közül? A gyengék vagy az elhatározottak közé? És ha ez utóbbiba, akkor vajon úgy viselkedtek-e, mint azok, akik Hozzám tartoznak? Nézzetek hát magatokba, s óvva intek mindenkit a mások felett való ítélkezéstől! 

Az eddig felvázoltak állandóan erősödő folyamatok, melyek súlyosan terhelik nem csak a ti emberi életeteket, hanem a Föld energiaterét is: előbb-utóbb itt vagy ott valamilyen katasztrófát kirobbantva. Természetes folyamat ez, mely emberi történelmetekben többször megismétlődött már valamilyen formában. A felgyülemlett erő egyszer csak kirobban!

Sokadszor mondom tehát: Hozzám-forduló akaratotokkal, szeretetetekkel mérsékelhetitek az események fájdalmas történéseit! Mert emlékezzetek: „Ha hitetek lesz, és… ennek a hegynek azt mondjátok, hogy: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe! – úgy lesz! Bármit kértek bizalommal, imádságtokban, megkapjátok!” (Mt. 21/21). Egyéni munkátok minősége, szeretet-kapcsolataitok és mindennapjaitok tettei mutatják meg hovatartozásotokat, emlékezzetek erre!

Ezért felhívom hát figyelmeteket: Szeretetem hatalmas erővel támogatja szeretetre vágyó szíveteket!

Mérjetek meg minden eseményt, hozzátok fordulást, vagy tőletek való elfordulást, ne ítéljetek, de figyelmesen vizsgáljatok meg minden történést, és szívetek szerint cselekedjetek! Áldásommal útjára bocsátott cselekvési szándékotok felszabadítja lehetőségeiteket, megnöveli emberi erőtöket.

A szeretettel elért eredmények öröme kiszabadít benneteket lelki börtönötökből, megnyitja kreatív teremtőképességetek kapuit. Nehézségeitekben ÉN támogatlak, a veszélyben ÉN óvlak benneteket.

Utam nem könnyű, de nem is kápráztatlak el benneteket hamis csillogással. Atyai ígéretem szent, földi életetek vállalása lelketek, szellemetek fejlődését szolgálja, és a fájdalom és szomorúság nélküli Szeretet Országát nyitja meg minden törekvő gyermekem számára.

Ügyeljetek viszont arra, hogy a legfőbb parancs az életetek minden területét átható tiszta és őszinte szeretet!

Ne feledjétek azonban, hogy a tiszta szeretet nem ad táptalajt az emberi gyöngeségeknek, nem segíti elnézően a rosszra való hajlamot, nem használ ki senkit, saját önmagát sem! A szelídség nem egyenlő a bárgyúsággal, s gondolkozzatok el azon, hogy hogyan valósul meg az, ha valaki összekeveri az emberi helyes és helytelen tulajdonságok alkalmazását.

Gondolkozzatok el azon, kit kell ilyenkor követnetek a mindennapok szintjén?

A szeretet nem gyönge, hanem erős, olykor határozott is, de nem erőszakos a JÓ felé történő segítségnyújtásban. A szeretet erős a rossz megállításában, és figyelmesen gyengéd a segítségben!

Ezért hát legyetek óvatosak a „betolakodókkal” szemben! Nincs erő, mely megállíthat benneteket, ha Velem, Jézussal szövetkeztek! A riasztó nehézségek elmúlnak, és a próbák megoldhatóvá válnak! Azt ÉN el nem hagyom, aki Velem van!

Van, hogy imáitok látszólag nem érnek célt! Gyermekeim, ne féljetek! Minden a helyére kerül kellő időben, a szálakat ÉN tartom kezemben! Előfordulhat azonban olyan, hogy még többet kell imádkozni, és még többet kell felszínre hozni magatokból! Törekedjetek erőtök és képességeitek minél tisztább és komolyabb kihasználására, ez fejlődéseteket biztosítja.

Vannak azonban fokozatok, lehet olyan is, hogy csak az „ima és a böjt(Mt.-17/20-21) segít! Vannak/lesznek olyan esetek, melyek tőletek is nagyobb erőfeszítést kívánnak! De tudjátok akkor, hogy nektek mit kell tennetek, hogyan kell azonnal Hozzám fordulnotok! Ismerjétek önmagatok teljesítőképességét is, tudjátok magatokról, hogy nektek mi a „böjt”, mert nem csak ételből, hanem fölösleges beszédből és időpazarlásból is lehet böjtöt tartani! Alkalmazzátok az életetekben ezeket legjobb tudásotok szerint.

Soha ne feledjétek! Az életetek Tőlem indult el, s Nekem adtok számot róla! Fejlődésetek biztosítéka, hogy hogyan éltek, hogyan erősödtök meg Szeretetemben. Sok hibát, hiányosságot, tévedést lejátszhattok egy életben, de a valódi bűnök a szeretetlenségből fakadó gondolatok, szavak és tettek! – Különösen vigyázzatok a gyermekek nevelésére ezen a területen, mert jövőtök, a Föld jövője függ attól, hogy mennyire megértően és mekkora bölcsességgel, példamutató fegyelemmel kezelitek őket! Erőteljesen felhívom a figyelmet a fiatal korosztálynak és a gyermekeknek adott mintára!

Napi imában kérjétek segítségem, hogy a felbolydult világban legyen erőtök megtartani a jót, a szépet, és a példát, amit gyermekeitek követhetnek!

Tekintsétek gyermekeiteket Személyes Követeimnek, akiknek kiszolgáltatottsága, tiszta, őszinte mosolya a földi élet záloga!Figyeljetek jól erre a kijelentésemre, mert minden szó hangsúlyos benne!

A közeljövőben erősebben kristályosodnak ki az egyéni feladatok, fontos lesz a lelki egyensúly, s az, hogy mindenki érezze magában, hogy mely területeken lehet a komolyabb lelki feladata.

Lesznek, akik a gyermeknevelésben kapnak nagyobb szerepet és komoly felelősséget, másoknak más területen lesz munkája, olykor megvívni való küzdelme is. Mindenki lelki vállalása és jelenlegi érettsége szerint részesül a tennivalókban, s mindenkit a választásának megfelelően támogatok is az elvégzendőkben. De természetesen mindenkor figyelembe veszem szabad akarati döntéseteket.

Áldásommal látom el mindazokat, akiknek törekvő lelke Engem keres, s segítséget nyújtok azoknak, akik kérnek erre. Tanuljatok, fejlődjetek, éljetek örömmel és szeretettel.

Lelki-szellemi értékeiteket komolyan véve készítsétek fel a szíveteket arra, hogy nehézségek idején Velem, Általam és Bennem élve továbbléphessetek! Ámen.

Jézus, az Úr, Aki vezet                                                                              M.G.Mária

Vissza a Tartalomjegyzékhez